Bufferten skyddar företaget mot risker

Alla företag har risker i sin verksamhet. Bufferten hjälper dig klara risker som kan bli verklighet och är ett sätt att ge både dig och dina anställda trygghet. Hur stor buffert ditt företag behöver beror på vilka rörelserisker som finns i verksamheten. Vilka risker som finns och hur stora de är, skiljer sig mycket mellan olika branscher. 

Buffertspara, teckna kredit eller både och?

En buffert kan bestå av sparade egna vinstmedel som finns i företaget och som inte behövs i kassan för att möta behovet av likviditet. Men det är inte alla företag som har sparade pengar, och även om ditt företag får pengar över kan det ta tid att spara ihop en lagom buffert. 

Kontokredit som extra buffert

Din buffert kan också vara en tillgänglig kredit, exempelvis en kontokredit. En fördel med kontokredit jämfört med ett vanligt lån är att du bara betalar ränta för den summa och de dagar du utnyttjar krediten. Den passar därför bra att ha just som extra kredit, när du tillfälligt behöver mer pengar än du räknat med. Det är också vanligt att företag kombinerar sparade vinstmedel med en kontokredit.

Tips! Separera buffertsparandet från kassan

Om du vill spara företagets vinstmedel för att bygga upp din buffert är det en bra idé att skilja bufferten från kassan för att få bättre kontroll. Det gör du enkelt genom att löpande överföra pengar från kassan till ett sparkonto eller till en passande investeringsprodukt. 

Vanliga frågor om buffertsparande för företag

Spara till en buffert i ditt företag

Det finns många sätt att spara på, och vad som passar ditt företag beror på hur bland annat på verksamheten och ekonomin ser ut. Vill du få råd kring sparande baserat på ditt företag, chatta med oss eller boka ett möte så hjälper vi gärna till.

Här nedan ser du några av våra sparalternativ som passar för buffertsparande. 

Skilj bufferten från kassan
Säkerställ bufferten på konto
Buffertsparande i fond
Bind pengar och få fast ränta
Använd en kontokredit som likviditetsreserv

Fondsparande

Att spara i fonder är perfekt för dig som vill se dina pengar växa över tid. Fondsparande ger också bra riskspridning eftersom man sprider risken på flera innehav i fonden. Vi rekommenderar buffertsparande i fonder på 1-3 års sikt, men fonderna är likvida inom 2 bankdagar. 

Nordea har ett brett utbud av fonder som ger dig god möjlighet till en bra avkastning. Beroende på vilken risknivå du önskar för ditt företags sparande, kan du kombinera ihop en fondportfölj som passar företaget.

Tycker du att det är svårt att välja fonder? 

Låt vår sparrobot Nora göra jobbet åt dig, eller ta fram en passande fondportfölj med Fondväljaren.

Tänk på att sparande i fonder innebär en risk i och med att värdet på ditt kapital kan gå upp och ner under tiden du sparar. Det är därmed inte garanterat att du får tillbaka hela ditt investerade belopp när du vill ta ut pengarna. 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som du placerar i finansiella instrument kan alltså både öka och minska i värde. Vi kan därför inte garantera att du får tillbaka hela det belopp du har har investerat.

Kom igång med buffertsparande för företaget

Chatta med oss direkt eller skicka meddelande till oss i nätbanken.

Kom igång i Nordea Business Öppnas i nytt fönster

Nästa steg när du säkrat företagets buffert

När företaget har en bra likviditetshantering och har säkrat en buffert är det dags att sätta en investeringsplan för de kommande åren. Kanske vet du redan idag vilka investeringar företaget ska göra framöver, det kan vara nya maskiner eller andra större investeringar. Oftast kombinerar man finansieringslösningar och sparande för de investeringarna.