Mallar för att hjälpa dig som företagare

Mallar att ladda ned

Vi har förberett ett antal mallar som du kan ladda ned och ta hjälp dig när du startar din verksamhet. 

  • BudgetmallÖppnas i nytt fönster kan du använda för att hålla koll på inkomsterna och utgifterna i din verksamhet. Mallen består av en balansbudget och en månatlig respektive en årlig resultatbudget.
  • SWOT-mallenÖppnas i nytt fönster kan du använda för att hitta möjligheter och risker i din verksamhet och få underlag till en handlingsplan.
  • Mallen för affärsplanÖppnas i nytt fönster kan du använda för att skapa tydlighet i hur du ska bygga upp din verksamhet och din affärsmodell för att nå dina mål. Mallen är indelad i åtta områden och inkluderar de frågor du borde tänka igenom när du planerar att starta eget.
  • Mallen för marknadsföringsplanÖppnas i nytt fönster kan du använda för att definiera hur du planerar att marknadsföra ditt företag eller din produkt. Mallen innehåller ett antal frågor som du kan ha nytta av att fundera igenom innan du sätter igång med din marknadsföring.