Så fungerar Swish Handel

 1. Din kund väljer Swish som betalsätt. En betalningsbegäran skickas via Swish API till kundens Swish-app. 
 2. Din kund ser ditt företagsnamn och beloppet som ska betalas.
 3. När din kund godkänt betalningen, får du en kvittens på betalningen via Swish API och pengarna sätts direkt in på ditt konto.

Vid retur kan du enkelt återbetala en Swish-betalning.

Kom igång med Swish Handel

Avtal för Swish Handel tecknar du när vill ha Swish med kassa, eller Swish för onlinebetalningar i din webbutik eller app.

1. Ansök om Swish Handel i Nordea Business. 

Vid anslutning

 • får du ett Swish-nummer som kopplas till ditt konto
 • anger du namn och personnummer på de personer som ska hantera de digitala certifikaten 
 • anger du namn och personnummer på de som ska vara administratörer i Nordeas Swish-verktyg.
 • I ditt avtal kan du välja ett marknadsnamn/namn i dagligt tal som visas i kundens Swish-app vid betalning.

2. Om du går via en teknisk partner, exempel betalväxel, kontakta dem för hjälp med anslutningen, gå direkt till steg 6.

3. Koppla upp dig mot Swish API. 

4. Testa din uppkoppling till Swish. 

5. Administrera certifikat för Swish säkerhetslösning.

6. Presentera Swish i din webbutik och app - se fliken Marknadsmaterial.

Här hittar du företag som kan hjälpa till med uppkopplingen till Swish APIÖppnas i nytt fönster (uppdateras kontinuerligt).

Nordeas Swish-verktyg

Swish small verktyg

Med verktygen ser du betalningar direkt i appen, kan skapa rapporter och QR-koder samt göra återbetalningar. 

Swish e-handel

Öka konverteringen med snabba och säkra betalningar i app och på webben. Du behöver ett avtal för Swish Handel.

Läs mer om Swish för onlinebetalningar

Swish med kassa

Erbjud snabba betalningar i kassan. Minska köerna - erbjud betalning med QR-koder eller genom att blippa i kassan. Du behöver ett avtal för Swish Handel.

Läs mer om Swish med kassa

Marknadsmaterial
Priser och villkor
Komponenter
Swish API
Swish API testverktyg
Swish Handel Säkerhetslösning
Administration av certifikat
Support och driftinformation

Marknadsmaterial

Swish Handel är inte bara ett betalsätt för webbutik och app. Du kan även använda Swish i fysisk miljö när du vill ha snabba betalningar i kassan.

Presentera Swish som betalsätt i webbutik och app

På Swish hemsida finns en varumärkesguide som ger tips på hur du kan presentera Swish i din webbutik och/eller appÖppnas i nytt fönster

När du laddar ner guiden får du samtidigt de loggor och banners som du bör använda för att presentera Swish som betalsätt.

Presentera Swish som betalsätt i fysisk miljö 

Här kan du ladda ner marknadsföringsmaterialÖppnas i nytt fönster; A4-affischer och banners i olika storlekar. 

Kostnad för Swish Handel

Nordea Swish-verktyg ingår i årspriset för avtalet.

SpecifikationAvgift
Anslutningsavgift

Just nu bjuder vi på anslutningsavgiften (ord. pris 500 kr)

Årspris

720 kr

Pris per mottagen Swish-betalning

1,50 kr + 0,3%, max 10 kr 

Priser för Insamlingsorganisationer, Swish betalning till 90-konto

0 kr per transaktion 

Återbetalningspris 2 kr per återbetalning 

Det är möjligt att ha ett Swish-nummer per avtal.

Nordeas Swish-verktyg ingår i årspriset för avtalet.

Läs fullständiga villkor för Swish HandelÖppnas i nytt fönster.

Komponenter

Swish Handel har följande komponenter:

 • Swish API (Application Programming Interface) som ger er möjlighet att: 
  • skicka en betalningsbegäran till er kunds Swish-app 
  • få bekräftelse direkt efter betalning   
  • återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning 
 • Swish API Testverktyg används för att testa er uppkoppling till Swish API.
 • Swish Handel Säkerhetslösning, som i sin tur består av digitala certifikat som används för att identifiera företaget och kryptera de meddelanden som skickas till Swish API.
 • Swish Certifikatadministration är gränssnittet för hantering av de digitala certifikaten.

Läs mer om de olika komponenterna i flikarna till vänster. 

Swish API

I Swish API kan du välja, att bygga lösningen för att skicka betalningsbegäran från en app och andra mobila tjänster och/eller från en webbutik.

Hur du ska koppla upp dig till Swish API beskrivs i utvecklarportalen hos Getswish. Där finns guider och allt du behöver veta om API:et; tekniska krav, hur du skapar en betalningsbegäran, gör återbetalningar etc. Här hittar du utvecklarportalen hos Swish och guiden om Swish APIÖppnas i nytt fönster 

Dokumentet innehåller även:

 •  En beskrivning av hur ni kan detektera och anropa Swish-appen när den används i appar och mobila tjänster
 • En beskrivning av API:et – dvs de meddelanden som skickas mellan ert system och Swish-systemets server.
 • Tekniska krav för att kommunicera med API:et.
 • Information om produktionsmiljöns IP-adresser och URLer.
 • Översiktlig information om det testverktyg som erbjuds.

Swish API testverktyg

När du har byggt klart din lösning kan du testa den mot ett simulerat Swish-system.

Testverktyget används för att verifiera att man hanterar API:ets meddelanden korrekt i sin egen lösning – både för lyckade betalningar och i de felsituationer som kan uppstå (till exempel att privatpersonen avbryter köpet). 

Testverktyget ger även er möjlighet att testa Swish Säkerhetslösning genom att använda de två test-certifikat som medföljer (ett klientcertifikat och ett för Swish-servern).

I utvecklarportalen hos Getswish beskrivs testmiljön kallad ”Merchant Swish SimulatorÖppnas i nytt fönster” 

Säkerhetslösning

Används för att kryptera kommunikationen mellan ert system och Swish API samt för att säkert identifiera parterna.

Säkerhetslösningen består av klient- och servercertifikat samt ett webbgränssnitt för hantering av certifikaten; Swish Certifikatsadministration.  

 • Bygger på digitala certifikat som installeras i er IT-driftsmiljö.
 • Implementerar ömsesidigt autentiserad TLS kanal mellan er och Swish API.
 • I lösningen får ni ett TLS klientcertifikat och Swish API har ett TLS servercertifikat. 
 • Alla anrop som initieras från er till Swish är ömsesidigt autentiserade (ni verifieras att ni pratar med Swish API och Swish API säkerställer att den pratar med rätt kund) och krypterade.

Säkerhetslösningen beskrivs i utvecklarportalen hos GetswishÖppnas i nytt fönster.

Administration av certifikat

Certifikatsansvariga 

I samband med upplägg av avtalet för Swish Handel anger du namn och personnummer på de personer i ert företag som skall vara Certifikatsansvariga (CPOC - certificate point of contact) i avtalet.

Administration av Swish certifikat

För skapande och administration av de certifikat som krävs används en portal hos SwishÖppnas i nytt fönster 

I portalen kan Certifikatsansvariga: 

 • logga in och skapa nödvändiga certifikat
 • ladda ner tidigare beställda certifikat
 • spärra certifikat
 • skapa nya certifikat

Certifikaten som skapas har begränsad giltighetstid och behöver förnyas av certifikatansvarig person hos er, när giltighetstiden löpt ut.

För att logga in i Swish FöretagsportalÖppnas i nytt fönster använder Certifikatansvarig sitt BankID. Inloggning kräver att ett avtal för Swish Handel är signerat och att detta är aktiverat av oss.

Support och driftinformation

Support

Välkommen att höra av dig till oss. Kom ihåg att ha personlig kod eller Mobilt BankID tillgängligt när du kontaktar oss så att kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Ring 0771-350 360Öppnas i nytt fönster, från utlandet +46 771-350 360

Driftinformation

På swish.nu/driftinformationÖppnas i nytt fönster hittar du uppdateringar om planerade underhållsarbeten, oplanerade driftsavbrott samt information om när problemen är lösta.  

Här kan du också anmäla dig för att få mejl med driftinformation om Swish.

Vill du skaffa Swish Handel?

Ansök enkelt i Nordea Business

Logga in och ansök Öppnas i nytt fönster