Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Swish Handel

Med Swish Handel kan du erbjuda Swish som betalsätt i din webbutik och app eller erbjuda snabba betalningar i kassan där kunden enkelt blippar med sin Swish app i telefon – med eller utan QR-kod. Allt dina kunder behöver för att betala är sin mobil, Swish-appen och Mobilt BankID.

Swish Handel

Swish Handel passar företag, föreningar och organisationer som säljer egna varor och tjänster direkt till slutkonsument via webbutik eller app, och som tar emot betalningar från privatpersoner. Passar även dig som vill erbjuda snabba betalningar i kassan.

Swish Handel ger dig möjlighet att skicka en betalningsbegäran till din kunds Swish-app och få bekräftelse direkt efter betalning. Du kan också att återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning.

Så fungerar Swish Handel

Så här går betalningen till: 

 1. Din kund väljer Swish som betalsätt i din webbutik eller app. 
 2. Från webbutiken eller appen skickas en betalningsbegäran via Swish API till kundens Swish-app. I appen visas namnet på företaget tillsammans med beloppet som ska betalas.
 3. Kunden godkänner betalningen och signerar med Mobilt BankID.
 4. Du får en kvittens på betalningen via API:et och pengarna sätts  direkt in på kontot.

Kommunikationen säkras av digitala certifikat som används för att identifiera företaget och kryptera de meddelanden som skickas. 

Nordeas Swish verktyg

Swish small verktyg

Du kan enkelt:  

 • se betalningar direkt i appen
 • söka efter betalningar 
 • skapa rapporter
 • ta betalt enkelt med QR kod
 • göra återbetalningar 

Swish för onlinebetalningar

Öka konverteringen med snabba och säkra betalningar i app och på webben. Swish Handelsavtal behövs.

Läs mer om Swish för onlinebetalningar

Swish med kassa

Erbjud snabba betalningar i kassan. Minska köerna - erbjud betalning med QR-koder eller genom att blippa i kassan. Swish Handelsavtal behövs.

Läs mer om Swish med kassa

Kom igång

Kom igång

Swish Handelssavtal tecknar du när vill ha Swish med kassa, eller Swish för onlinebetalningar i din webbutik eller app.

1. Kontakta oss för att skriva avtal. Det mottagarnamn som visas i kundens Swish-app och i Mobilt BankID måste alltid tillhöra det företag, förening eller organisation som privatkunden avser att handla hos och betala till. 

Vid anslutning

 • får du ett Swish-nummer som kopplas till ditt konto
 • anger du namn och personnummer på de personer som ska hantera de digitala certifikaten 
 • anger du namn och personnummer på de som ska vara administratörer i Nordea Swish Företag Admin

2. Om du går via en teknisk partner, exempel betalväxel, kontakta dem för hjälp med anslutningen, gå direkt till steg 6.

3. Koppla upp dig mot Swish API. 

4. Testa din uppkoppling till Swish. 

5. Administrera certifikat för Swish Säkerhet.

6. Presentera Swish i din webbutik och app - se fliken Marknadsmaterial.

Information och manualer för steg 3-6 hittar du i rutan nedan.

Här hittar du företag som kan hjälpa till med uppkopplingen till Swish APIÖppnas i nytt fönster (uppdateras kontinuerligt).

Marknadsmaterial
Priser och villkor
Komponenter
Swish API
Swish API testverktyg
Swish Handel Säkerhetslösning
Administration av certifikat
Support och driftinformation

Kom igång

Swish Handelssavtal tecknar du när vill ha Swish med kassa, eller Swish för onlinebetalningar i din webbutik eller app.

1. Kontakta oss för att skriva avtal. Det mottagarnamn som visas i kundens Swish-app och i Mobilt BankID måste alltid tillhöra det företag, förening eller organisation som privatkunden avser att handla hos och betala till. 

Vid anslutning

 • får du ett Swish-nummer som kopplas till ditt konto
 • anger du namn och personnummer på de personer som ska hantera de digitala certifikaten 
 • anger du namn och personnummer på de som ska vara administratörer i Nordea Swish Företag Admin

2. Om du går via en teknisk partner, exempel betalväxel, kontakta dem för hjälp med anslutningen, gå direkt till steg 6.

3. Koppla upp dig mot Swish API. 

4. Testa din uppkoppling till Swish. 

5. Administrera certifikat för Swish Säkerhet.

6. Presentera Swish i din webbutik och app - se fliken Marknadsmaterial.

Information och manualer för steg 3-6 hittar du i rutan nedan.

Här hittar du företag som kan hjälpa till med uppkopplingen till Swish APIÖppnas i nytt fönster (uppdateras kontinuerligt).

Marknadsmaterial

Swish Handel är inte bara ett betalsätt för webbutik och app. Du kan även använda Swish i fysisk miljö när du vill ha snabba betalningar i kassan.

Presentera Swish som betalsätt i webbutik och app

På Swish hemsida finns en varumärkesguide som ger tips på hur du kan presentera Swish i din webbutik och/eller appÖppnas i nytt fönster

När du laddar ner guiden får du samtidigt de loggor och banners som du bör använda för att presentera Swish som betalsätt.

I guiden finns också texter som du kan använda för att förklara Swish och hur en betalning med Swish i webbutiken eller appen går till för dina kunder.

Presentera Swish som betalsätt i fysisk miljö 

Här kan du ladda ner marknadsföringsmaterialÖppnas i nytt fönster; A4-affischer och banners i olika storlekar. 

Priser för Swish Handel

Nordea Swish Företag App och Admin ingår i årspriset för avtalet.

SpecifikationPris
Anslutningsavgift

Just nu bjuder vi på anslutningsavgiften (Ord. pris 500 kr)

Årspris

600 kr

Pris per mottagen Swish-betalning

1,50 kr + 0,3%, max 10 kr 

Priser för Insamlingsorganisationer, Swish betalning till 90-konto

0 kr per transaktion 

Återbetalningspris 2 kr per återbetalning 

Priset för Swish Handel är uppdelat på anslutnings- och årspris per avtal. Det är möjligt att ha ett Swish-nummer per avtal.

Nordea Swish Företag App och Admin ingår i årspriset för avtalet.

Läs fullständiga villkor för Swish Handel (pdf, 205 KB)Öppnas i nytt fönster.

Komponenter

Swish Handel har följande komponenter:

 • Swish API (Application Programming Interface) som ger er möjlighet att: 
  • skicka en betalningsbegäran till er kunds Swish-app 
  • få bekräftelse direkt efter betalning   
  • återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning 
 • Swish API Testverktyg används för att testa er uppkoppling till Swish API.
 • Swish Handel Säkerhetslösning, som i sin tur består av digitala certifikat som används för att identifiera företaget och kryptera de meddelanden som skickas till Swish API.
 • Swish Certifikatadministration är gränssnittet för hantering av de digitala certifikaten.

Läs mer om de olika komponenterna i flikarna till vänster. 

Swish API

I Swish API kan du välja, att bygga lösningen för att skicka betalningsbegäran från en app och andra mobila tjänster och/eller från en webbutik.

Hur du ska koppla upp dig  till Swish API beskrivs i dokumentet Guide Swish APIÖppnas i nytt fönster.

Dokumentet (med engelsk text) beskriver i detalj hur Swish-systemet fungerar tekniskt när det gäller:

 1. Skicka betalningsbegäran från appar och andra mobila tjänster
 2. Skicka betalningsbegäran från webbutiker
 3. Skicka begäran av återbetalning från e-handlarens system

Dokumentet innehåller även 

 • En beskrivning av hur ni kan detektera och anropa Swish-appen när den används i appar och mobila tjänster
 • En beskrivning av API:et – dvs de meddelanden som skickas mellan ert system och Swish-systemets server.
 • Tekniska krav för att kommunicera med API:et.
 • Information om produktionsmiljöns IP-adresser och URLer.
 • Översiktlig information om det testverktyg som erbjuds.

Swish API testverktyg

När du har byggt klart din lösning kan du testa den mot ett simulerat Swish-system.

Testverktyget används för att verifiera att man hanterar API:ets meddelanden korrekt i sin egen lösning – både för lyckade betalningar och i de felsituationer som kan uppstå (till exempel att privatpersonen avbryter köpet). 

Testverktyget ger även er möjlighet att testa Swish Säkerhetslösning genom att använda de två test-certifikat som medföljer (ett klientcertifikat och ett för Swish-servern).

I dokumentet Guide Swish API testverktygÖppnas i nytt fönster  beskrivs hur verktyget fungerar och där finns även de IP adresser och URLer som behövs för att komma åt testmiljön. Genom att klicka på länken laddar du ner en fil med både den tekniska guiden samt de två certifikatsfilerna. 

Säkerhetslösning

Används för att kryptera kommunikationen mellan ert system och Swish API samt för att säkert identifiera parterna.

Säkerhetslösningen består av klient- och servercertifikat samt ett webbgränssnitt för hantering av certifikaten; Swish Certifikatsadministration.  

 • Bygger på digitala certifikat som installeras i er IT-driftsmiljö.
 • Implementerar ömsesidigt autentiserad TLS kanal mellan er och Swish API.
 • I lösningen får ni ett TLS klientcertifikat och Swish API har ett TLS servercertifikat. 
 • Alla anrop som initieras från er till Swish är ömsesidigt autentiserade (ni verifieras att ni pratar med Swish API och Swish API säkerställer att den pratar med rätt kund) och krypterade.

Säkerhetslösningen beskrivs i detalj i dokumentet Guide Swish APIÖppnas i nytt fönster

Administration av certifikat

Certifikatsansvariga 

I samband med upplägget av avtalet för Swish Handel anger du namn och personnummer på de, upptill fem personer, som ska vara certifikatsansvariga (CPOC – certificate point of contact) i avtalet. 

Ni kan välja att utse personer anställda i företaget, föreningen eller organsationen eller om det är smidigare, en anställd hos den betalväxel eller annan teknisk leverantör som ni använder för inkopplingen till Swish API och Swish Handel. 

Administration av Swish certifikat

För distribution av de kundunika digitala certifikat som behövs för att använda Swish-APIet används ett webbgränssnitt där certifikatsansvariga kan 

 • logga in och beställa nya klientcertifikat 
 • ladda ner tidigare beställda certifikat
 • spärra certifikat
 • hämta det server-certifikat som används för att autentisera Swish-servern. 

För att logga in i Swish Certifikatsadministration används BankID eller BxID.

Ladda ner instruktioner

Funktionerna och instruktioner för att logga in och hantera certifikaten beskrivs i dokumenten Swish CertifikationsadministrationÖppnas i nytt fönster och Administration av certifikatÖppnas i nytt fönster

Support och driftinformation

Support

Välkommen att höra av dig till oss. Kom ihåg att ha personlig kod eller Mobilt BankID tillgängligt när du kontaktar oss så att kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Ring 0771-350 360Öppnas i nytt fönster, från utlandet +46 771-350 360

Driftinformation

På swish.nu/driftinformationÖppnas i nytt fönster hittar du uppdateringar om planerade underhållsarbeten, oplanerade driftsavbrott samt information om när problemen är lösta.  

Här kan du också anmäla dig för att få mejl med driftinformation om Swish.

Swish Handelsavtal

Behövs för Swish online och för butik med kassa.

Kontakta oss för att komma igång