När du ansöker om företagslån eller kredit

Läs mer om hur ansökningsprocessen går till. Hur vi bedömer din kreditansökan och vilka parameter och uppgifter som vi tar hänsyn till. Du kan även läsa mer om olika alternativ till finansiering eller likviditetstillskott.

Så här ser ansökningsprocessen ut för företagslån

 • Nettbank - mobilbank

  1. Ansökan

  Fyll i ansökan.

 • 2. Information

  Bifoga eventuella handlingar vi behöver.

 • 3. Bedömning

  Din kreditvärdighet analyseras och beslut fattas.

 • checkmark

  4. Beslut

  Du får besked om din ansökan har beviljats eller inte. 

Efter du ansökt

När du fyllt i alla uppgifter och skickar kreditansökan kommer en kreditupplysning tas på företaget. En analys kommer att göras där vi inhämtar uppgifter från interna och externa system. Därefter kommer du få ett besked direkt om din ansökan har beviljats eller inte.  

Läs nedan vilka faktorer vi tar hänsyn till i vår bedömning. 

Viktiga faktorer i vår bedömning

Vi kan bevilja kredit om företaget bedöms på goda grunder kunna återbetala krediten. Detta baseras bland annat på följande faktorer:

Verksamhet och affärsidé

För att få en överblick över företaget behöver vi känna företagets varsamhet och affärsidé, samt vilken bransch som företaget verkar i. Vi bedömer framtidsutsikterna för marknaden och branschen.

Syftet med finansieringen

Vi behöver känna till syftet med finansieringen. Syftet kan till exempel vara att köpa maskiner eller kontorsutrustning, men det kan också vara att företaget behöver ha likvida medel för att täcka löpande utgifter.

Företagets finansiella ställning

Vi behöver försäkra oss om att krediten inte äventyrar företagets lönsamhet och att företaget kan betala räntor och amorteringar. Därför tittar vi på resultat- och balansräkningen för att bedöma lönsamheten i företaget. Vi tittar på företagets skulder och tillgångar samt på flödet av intäkter och utgifter, både nu och i framtiden.

Företagets ägare och ledning

Vi behöver veta hur företaget är strukturerat, om företaget är del i en företagsgrupp, vem ägaren är och vem som sköter företaget.

Säkerhet som företaget kan lämna

För att minska risken för både företaget och för oss vill vi oftast ha någon form av säkerhet. Exempel på säkerheter är en fastighet, lager och kundfordringar (så kallat företagsinteckning), finansiella tillgångar och borgen.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur.
 • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året.
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året. 

Fler alternativ för ditt företag

Läs mer nedan om alternativa finansiella lösningar som kan vara aktuellt för ditt företag. Det finns även mallar som kan hjälpa dig i början och när företaget är under utveckling. 

Finansiering av nystartat företag

Läs mer hur du finansierar ditt nystartade företag.

Läs mer här

Leasing, företagslån eller avbetalning?

Vilket finansieringsalternativ passar ditt företag bäst?

Läs mer här

Förvärv och expansion

Expandera ditt företag genom förvärv av annat bolag eller fastigheter.

Läs mer här

Mallar för ditt företag

Använd mallar om bl.a budget och affärsmål.

Läs mer här