Så skriver du ett styrelseprotokoll

Vad ska ett styrelseprotokoll innehålla? Vi har en checklista som visar hur ett protokoll kan utformas och vilka uppgifter som behöver vara med. 

Ta även hjälp av vår mall för styrelseprotokoll. Ladda ner den inför mötet - så kommer styrelsemötet gå smidigt! 

Kom ihåg

 • Se till att alla som ska skriva under protokollet gör det. 
 • På protokollet måste det vara tydligt hur föreningen företräds/tecknas i form av namngivna personer.
 • När styrelseprotokollet ska laddas upp digitalt, kom ihåg att bifoga föreningens senast antagna stadgar.

Här laddar du upp föreningens handlingar digitalt

Checklista och mall för protokoll
Checklista för vidimering

Checklista och mall för styrelseprotokoll

 • Föreningens fullständiga namn
 • Föreningens organisationsnummer 
 • Datum för mötet (får ej överstiga 2 år)
 • Styrelsens sammansättning och dess roller
 • Hur föreningen företräds/tecknas, namngivna personer. Styrelsen kan utse en eller flera personer att var för sig eller gemensamt teckna föreningens firma. Finns två personer angivna men uppgifter saknas om att de tecknar var för sig, antar banken alltid att de tecknar föreningen gemensamt
 • Fysiska eller digitala underskrifter av mötets ordförande och sekreterare
 • Fysiska eller digitala underskrifter av minst 1 justerare
 • Vidimering av protokollet
 • Vårt tips är att du använder vår mallÖppnas i nytt fönster och checklista på styrelseprotokoll

Checklista på vidimering - när handlingar skickas per post

 • Namnteckning & namnförtydligande (minst 1 person)
 • Telefonnummer 
 • Datum (Får ej överstiga sex månader)
 • Kontroll att fotokopian är tydlig. Tips, för tydlig kopia av ID-handling lägg den på ljus bakgrund innan kopia/foto tas.