Om Värdepapperstjänst Depå Företag

Med Värdepapperstjänst Depå Företag kan du handla med aktier och andra värdepapper online i Norden, Europa och Nordamerika. Du får tillgång till ett omfattande analysmaterial på bolagsnivå, korta och långa affärsförslag samt affärsförslag grundade på teknisk analys.

  • Det kostar inget att teckna Värdepapperstjänst Depå Företag, och du betalar ingen årsavgift eller rörligt courtage. Du betalar istället ett fast courtage per affär.
  • Du har tillgång till Nordeas modellportföljer, placeringsstrategier och bolagskommentarer via morgonrapporter, veckobrev och månadspublikationer.
  • Du kan enkelt  följa dina innehavs genomsnittliga anskaffningsvärde och avkastningen på dina värdepapper.
Mer fakta
Belåning
Svenska värdepapper
Priser och villkor

Mer om Värdepapperstjänst Depå Företag

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till nätbanken Nordea Business. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Depålikvidkonto. Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin, läs mer nedan.

Du når Värdpapperstjänst Depå genom att logga in i nätbanken Nordea Business, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd. Varje månad får du tillgång till publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Du hittar Aktiemarknadsnytt i vår publikationsdatabas tillsammans med våra morgonrapporter, veckobrev, korta affärsförslag och analyser. Nordea Markets och Nordeas samarbetspartner - det oberoende analysföretaget Standard & Poor's - följer cirka 750 bolag världen över.

Kurser och bolagsinformation

I Värdepapperstjänst Depå ingår omfattande information om de marknader vi erbjuder handel på. I informationstjänsten Börskurser kan du: 

  • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
  • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
  • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
  • Enkelt hitta warranter, certifikat och optioner knutna till en specifik aktie
  • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån SIX
  • Lägga upp egna bevakningssidor

Belåning av värdepapper

Genom att ansöka om en kredit på din depå har du möjlighet att belåna dina värdepapper.

Krediten kan endast användas för att köpa nya värdepapper, inte till kontantuttag. För att kunna ta ut från en kredit behöver du ha ett kontantuttagsavtal inlagt i depån. Olika värdepapper har olika belåningsvärden och i tabellen nedan kan du se de vanligaste.

Du kan aldrig låna mer än det totala belåningsvärdet på värdepappren i din depå. Genom att klicka på ett värdepappers detaljsida ser du vilken belåningsgrad som gäller och under fliken mer information på innehavsidan i din depå ser du det totala belåningsvärdet.

Det är inte möjligt att belåna värdepapper inom Investeringssparkonto eller Framtidskapital. 

Genom att använda dig av belåning vid aktiehandel, kan du snabbt få en ökad hävstång på en investering. Detta som följd av att du då kan handla med aktier, utan att använda lika mycket av dina egna pengar. Istället använder du dig av den summa du lånat av oss - till en låg ränta - för att ge dig själv större handelsutrymme. 

Att upprätta ett kreditavtal kostar ingenting, och du förbinder dig inte till någonting, förrän du själv väljer att utnyttja krediten. 

Den låneränta du betalar beräknas dag för dag under låneperioden, och du kan när som helst välja att avsluta ditt lån. Det finns alltså ingen bindningstid som den du är van vid från till exempel bolånesammanhang.  

Belåningsgrader
Danska, finska och svenska aktierBelåningsgrad
Aktier noterade på Large Cap-listan70 %
Aktier noterade på Mid Cap-listan50 %
Aktier noterade på Small Cap-listan30 %
Norska aktierBelåningsgrad
Aktier med börsvärde över 1 md euro70 %
Aktier med börsvärde 150 MN euro - 1 md euro50 %
Aktier med börsvärde under 150 MN euro30 %
Utländska aktierBelåningsgrad
USA: aktier i S & P 500, S & P 400 Mid Cap50 %
Kanada: aktier i S & P/TSX 6050 %
Tyskland: aktier i DAX 10050 %
Frankrike: aktier i SBF 12050 %
Storbritannien: aktier i FTSE 25050 %
Spanien: aktier i IBEX 3550 %
Italien: aktier i LSE Milano MIB3050 %
Nederländerna: aktier i Neuronext Amsterdam CAC-4050 %
Schweiz: aktier i Swiss Market Index50 %
Övriga svenska värdepapperBelåningsgrad
Premieobligationer90 %
Strukturerade placeringar80 %
Börsnoterade konvertibla skuldebrev70 %

Svenska värdepapper

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med värdepapper som är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm, First North Stockholm, NGM och Spotlight Stock Market. Din order skickas till den handelsplats som vid varje tidpunkt har bäst priser.

Du kan se kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Företagskunder ser ett orderdjup. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Du kan handla med följande svenska värdepapper:

Priser och villkor

Priser för Värdepapperstjänst Depå
SpecifikationRänta             
Depålikvidkonto0,50 %
SpecifikationPris
Pris per mån (inklusive moms)0,00 kr
Svenska och nordiska värdepapper 0,09 %
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North
0,09 %: min 1 kr, inget maxbelopp
NGM, Nordic SME och Spotlight Stock Market
0,09 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Utländskt noterade värdepapper 0,09 %
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Schweiz, Kanada, USA0,09 %: min 29 kr, inget maxbelopp
Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien, Spanien och Frankrike

Den här prislistan gäller när du handlar online. Fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundservice eller Värdepappersdesken:

Villkor

Allmänna villkor Värdepapperstjänst Depå PrivatÖppnas i nytt fönster

Allmänna villkor Värdepapperstjänst Depå FöretagÖppnas i nytt fönster

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

Depålikvidkontot, där likviden för handel, utdelningar och räntor bokförs, omfattas av den finska insättningsgarantin.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller i de fall där motvärdet av 100 000 euro i kronor motsvarar 1 050 000 svenska kronor.

Läs mer om insättningsgarantin.

Värdepapperstjänst Depå Företag

För dig som vill av att handla med värdepapper.

Kontakta oss