Värdepapperstjänst Depå Företag

Värdepapperstjänst för dig som är intresserad av att handla med värdepapper. Du får ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och du betalar courtage varje gång du handlar.

Om Värdepapperstjänst Depå Företag

Med Värdepapperstjänst Depå Företag kan du handla med aktier och andra värdepapper online i Norden, Europa och Nordamerika. Du får tillgång till ett omfattande analysmaterial på bolagsnivå, korta och långa affärsförslag samt affärsförslag grundade på teknisk analys.

  • Det kostar inget att teckna Värdepapperstjänst Depå Företag, och du betalar ingen årsavgift eller rörligt courtage. Du betalar istället ett fast courtage per affär.
  • Du har tillgång till Nordeas modellportföljer, placeringsstrategier och bolagskommentarer via morgonrapporter, veckobrev och månadspublikationer.
  • Du kan enkelt  följa dina innehavs genomsnittliga anskaffningsvärde och avkastningen på dina värdepapper.
Mer fakta

Mer om Värdepapperstjänst Depå Företag

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till Internetbanken Företag. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett depålikvidkonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Du når Värdpapperstjänst Depå genom att logga in i Internetbanken Företag, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd. Varje månad får du tillgång till publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Du hittar Aktiemarknadsnytt i vår publikationsdatabas tillsammans med våra morgonrapporter, veckobrev, korta affärsförslag och analyser. Nordea Markets och Nordeas samarbetspartner - det oberoende analysföretaget Standard & Poor's - följer cirka 750 bolag världen över.

Kurser och bolagsinformation

I Värdepapperstjänst Depå ingår omfattande information om de marknader vi erbjuder handel på. I informationstjänsten Börskurser kan du: 

  • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
  • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
  • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
  • Enkelt hitta warranter, certifikat och optioner knutna till en specifik aktie
  • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån SIX
  • Lägga upp egna bevakningssidor
Belåning
Utbud
Priser och villkor

Värdepapperstjänst Depå Företag

För dig som är intresserad av att handla med värdepapper.

Ring 0771-350 360 Öppnas i nytt fönster