Vill du göra affärer måste du få koll på juridiken

Det är mycket att tänka på när du gör verklighet av din affärsidé. Du är helt fokuserad på din fantastiska affärsidé, du planerar och startar upp produktion, övertygar investerare och affärspartners. Allt händer så fort, och när dagarna blivit till veckor som blivit till månader, är det lätt att glömma att göra skriftliga avtal av muntliga överenskommelser. Plötsligt en dag slutar din leverantör att leverera, eller så är det ett av dina avtal som sägs upp. Eller så kanske din affärspartner hoppar av och stjäl din affärsidé. Det är ju svårt att skydda sig mot oväntade händelser, men du kan åtminstone se till att de inte skadar ditt företag. Artiklarna som följer här har vi samlat för att inspirera dig och göra det enklare för dig att få juridiken på plats. 

Drömmer du om din egen verksamhet?

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig. Du får ett företagspaket med de tjänster hos oss som du behöver för att komma igång. 

Läs mer om vårt företagspaket

Det finns avtal för nästan allt

Att förstå och kunna skriva ett heltäckande avtal kan kännas svårt. Vad som är ett bra avtal för dig beror på vilken typ av verksamhet du driver. Om du tänker ha företagspartners, ta in investerare, kanske samarbeta med flera olika leverantörer eller anställa så finns det specifika avtal för just det som är viktiga att känna till. Vår genomgång kommer ge dig en introduktion till de viktigaste avtalstyperna som du stöter på som nybliven entreprenör.

Innan vi ger oss in på specifika avtalstyper så går vi igenom några grundläggande klausuler som brukar inkluderas i de flesta avtaltyper:

 • Beskrivning av parterna (Namn och vilken roll de kommer ha i avtalsförhållandet)
 • Avtalets giltighetstid (mellan vilka datum avtalet gäller)
 • Pris och betalningsvillkor (hur mycket, när och hur sker ersättning?)
 • Sekretess (hur känslig information parterna delar med varandra ska hanteras) 
 • Konsekvenser vid avtalsbrott
 • Lagvalsregler (vilket lands lag som ska användas för tolkning av avtalet)
 • Regler för hur eventuella tvister ska hanteras
Kompanjonsavtal
Sekretessavtal
Konsultavtal
Anställningsavtal

Kompanjonsavtal

När du startar företag tillsammans med någon är detta ett av de viktigaste dokumenten. Även om juridiska frågor kan vara det sista ni tänker på, är det viktigt att ni tar er tid att komma överens hur ert samarbete ska se ut och dokumentera det i ett kompanjonsavtal. Ett kompanjonsavtal är också viktigt för att kunna teckna en kompanjonsförsäkring som kan vara bra om ni vill undvika att andelar av företaget går vidare till arvingar om någon av delägarna plötsligt skulle gå bort. Kompanjonsavtalet klargör vad som gäller mellan parterna ifråga om:  

 • Ansvars- och arbetsfördelning
 • Ägarskapsfördelning
 • Värdering av andelar 
 • Vad som händer om någon vill lämna företaget 
 • Vinstfördelning
 • Beslutsordning

Sekretessavtal

När du samarbetar med en extern part behöver du ofta dela affärskritisk och känslig information. Det bästa sättet att se till att denna information är skyddad är att upprätta ett sekretessavtal. Ett sekretessavtal kan också skrivas mellan dig och dina anställda. Det specificerar vad parterna kan och inte kan göra med information de har fått under samarbetet genom att inkludera villkor om:

 • Vilken typ av information som avtalet avser
 • Hur, när och i vilket syfte informationen får användas av parterna
 • Konsekvenser vid en överträdelse 
 • Hur informationen ska returneras eller förstöras 

Konsultavtal

Det är viktigt att säkerställa att du får betalt för det arbete du faktiskt utför. Använder du muntliga överenskommelser och offertbeskrivningar är det lätt att vissa saker glöms bort eller inte räknas in. Istället bör du upprätta ett konsultavtal. Det omfattar inte bara konsulter utan även företag som säljer tjänster och uppdrag, då avtalets syfte är att definiera uppdragets omfattning, genomförandet, ersättningen samt eventuella förändringar under uppdragets gång. Ett konsultavtal bör innehålla punkter som reglerar: 

 • Vad som händer om kunden avbokar i sista stund  
 • Vem som äger rättigheterna till det utförda arbetet 
 • Vem som står för oförutsedda kostnader 
 • Tidplanen för uppdraget och vad som händer vid eventuella förseningar

Anställningsavtal

När ditt företag växer kommer du snart nå en punkt då du behöver anställa. Då behöver ni skriva ett anställningsavtal. Detta för att skydda både den du anställer och dig som arbetsgivare. I avtalet ska arbetsgivaren specificera såväl den anställdes arbetsuppgifter och ansvarsområden som vad du erbjuder som motprestation. Ett anställningsavtal täcker vanligen områden som:

 • Datum för anställningens början (och slut, om det rör sig om en tillfällig anställning).
 • Anställningsform (heltid, deltid, tillsvidareanställning, provanställning, tillfällig anställning). 

Om det rör sig om en provanställning ska prövotidens längd vara angiven. Rör det sig om en tillsvidareanställning ska uppsägningstiden anges alternativt hänvisning till LAS eller eventuellt kollektivavtal.

 • Yrkesbenämning och eventuell arbetsbeskrivning.
 • Fysisk plats där arbetet ska utföras.
 • Eventuella försäkringar som arbetsgivaren ska stå för.
 • Arbetstidens längd och villkor för semester och övertidsarbete.
 • Lönens storlek, när den betalas ut, samt eventuella förmåner.  
 • Information om lojalitetsplikt, konkurrensförbud och eventuell tystnadsplikt.

Utanför avtalet

Dessvärre kan inte alla juridiska frågor lösas genom att ha rätt sorts avtal på plats. Redan innan du registrerar ditt företag behöver du tänka igenom hur ditt företags juridiska struktur ska se ut. Det kan bli kostsamt om din verksamhet till exempel inte har registrerats under rätt bolagsform. Vad konsekvenserna blir beror lite på vad du har missat men det kan röra sig om allt från hög restskatt till böter eller till och med att du blir stämd. Var noga med att registrera om ditt företag hos myndigheterna när viktiga förändringar sker. Till exempel om du tar in en delägare eller om du vill börja jobba med import eller export eller om du vill anställa.

När det kommer till dina anställda är inte anställningsavtalet det enda dokumentet som är viktigt att tänka på. Det kan vara en god idé att skapa en manual eller handbok med företagets värdegrund. Ett sådant dokument ger grogrund för en sund företagskultur och kan förhindra att saker som diskriminering och sexuella trakasserier sker.

Se till att inte göra dessa juridiska misstag:

 1. Förvara kunddata och känslig information i strid med gällande lagstiftning eller sekretessavtal.
 2. Låta bli att upprätta ett avtal som reglerar hur konflikter mellan aktieägare ska lösas. 
 3. Sakna en handlingsplan för om en delägare hoppar av företaget. 
 4. Registrera den juridiska strukturen för ditt företag felaktigt.
 5. Smutskasta konkurrenter, oavsett om det sker offentligt eller anonymt.
 6. Låta bli att skydda rättigheter genom patent, copyright, upphovsrätt och mönsterskydd.
 7. Betala dina anställda för låg lön eller bryta mot andra regler om anställningsskydd. 
 8. Glömma skaffa en F-skatt/FA-skatt-sedel.