Woman wearing headset.

Därför ställer vi frågor

Vi ställer en rad frågor när du blir kund i Nordea, och vi fortsätter att ställa frågor också därefter – vid rådgivning, på bankkontoren, via telefon eller via din nätbank. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet.

Alla banker måste enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur kunderna använder vissa banktjänster, know-your-customer (KYC). Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet bland annat genom att motverka penningtvätt.

 

Alla kunder får dessa frågor – däremot kan tidpunkterna variera och även urvalet av frågor. Vi frågar dig för att säkerställa att vi förstår vilken verksamhet du har. 

Detta är en process som sker löpande och vi gör alltid individuella bedömningar.   

Du som kund kan hjälpa oss med detta.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Frågor och svar