Därför är hållbarhet viktigt för ditt företag

Gemensamma mål, avtal och lagar har gett världen en gemensam klimatagenda och fått resan mot ett hållbart samhälle att accelerera. Som företagare behöver du känna till och ta kontroll över dina hållbarhetsrisker. 

Hållbarhet skapar nya möjligheter

Hållbarhetsfrågorna kan också skapa möjligheter för ditt företag att sticka ut bland konkurrenter. Idag integreras hållbarhet i alla delar av företaget, från strategi till affär. Det ökade intresset i samhället ger en starkare påverkan på varumärket än för bara några år sedan och konsumenter tar med hållbarhetsfaktorn i sina större ekonomiska beslut. Allt det här gör att du har mycket att vinna på att sätta hållbarhet på agendan. 

Vad är hållbart företagande?

Många likställer hållbarhet med miljö- och klimatfrågan, men hållbarhet handlar också om sociala aspekter samt hur ditt företag styrs och drivs. Hållbar utveckling når företag genom att förena lönsamhet med hänsyn till miljö och socialt engagemang.

Nordea - Webbinarium - Hållbart företagande

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Webbinarium med Peter Dalmalm, Head of Business Banking Sverige och Poya Motai, Hållbarhetsexpert

ESG - ett sätt att mäta hållbarhet

ESG är ett hållbarhetsmått som används för att utvärdera bolag utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor. ESG står för de tre pelarna Environmental, Social och Governance. Här ser du exempel på vad de tre kriterierna innehåller. 

Miljöfrågor

 • Klimatförändringar
 • Klimatavtryck
 • Användning av råvaror, vatten & energi
 • Biologisk mångfald
 • Markanvändning
 • Avfallshantering

Socialt ansvar

 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsrättigheter
 • Barnarbete
 • Jämställdhet och mångfald
 • Hälsa och säkerhet
 • Avtryck i samhället
 • Kundskydd
 • Informationssäkerhet och integritet

Styrningsfrågor

 • Transparens
 • Rapportering
 • Reviserad rapportering
 • Styrelsens sammansättning & oberoende
 • Bokföring
 • Aggressiv skatteplanering
 • Mutor & korruption

Hållbarhet i ekonomin

Det är inte bara det företaget producerar och säljer som spelar roll, utan också hur företaget hanterar de egna resurserna. Social hållbarhet som ansvaret för personal, säkerhet med mera har vi nämnt, men även kapital är en resurs som ska hanteras hållbart. Hur ditt företag placerar pengar och vilken typ av investeringar som görs är viktiga delar. Genom att välja hållbara lösningar för fordon och inventarier samt etiskt ansvarsfulla sparformer, kan ditt företag ha stor positiv påverkan.

Frågor och svar om hållbart företagande

Fokusera på de delarna som är viktigast för ditt företag

Alla delar kanske inte är relevanta eller lika viktiga för ditt företag. Fokusera på de områden där ditt företag kan göra mest skillnad och gör din handlingsplan utifrån det.

Läs mer om varför ditt företag ska arbeta med hållbarhet och hur du och ditt företag kan komma igång genom att sätta upp en handlingsplan. 

Varför är hållbart företagande viktigt?

Läs nästa steg i vår guide