e-Markets

Ett verktyg för bättre valutahantering och valutahandel.

Vad kan e-Markets göra för dig?

e-Markets är ett lättanvänt verktyg för alla dina valutabehov; oavsett om det är att köpa eller sälja valuta, säkra valutakurser eller hantera dokumentation.

Med e-Markets kan du:

  • Köpa och sälja valuta
  • Säkra valutakursrisk
  • Ta reda på din valutaexponering
  • Hantera dokumentation

e-Markets

Vem kan dra fördel av e-Markets?

e-Markets är ett enkelt och användarvänligt verktyg för professionell valutahantering i både stora och små företag. 

Minimera risken

Att göra affärer med utlandet i utländsk valuta innebär alltid viss risk. Små och medelstora företag är särskilt utsatta.

Valutarörelser kan få stor inverkan på företagets vinst, och i värsta fall helt utradera vinsten.

Med e-Markets kan du risksäkra valutakursen för en kommande betalning, vilket inte bara underlättar budgeteringen och likviditetsplaneringen utan också förbättrar företagets finansiella stabilitet.

Testa vår <demoversion>Öppnas i nytt fönster och se hur enkelt det är att växla valuta med e-Markets.

e-Markets är gratis

Tillgång till e-Markets är gratis. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Hör av dig till din Nordeakontakt eller till Nordea Markets direkt om du vill veta mer.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster