Engagemangsspecifikation

Du som är ansluten till Internetbanken Företag eller Nordea Business har automatiskt tillgång till Engagemangsspecifikation. Om du inte är ansluten beställ nedan eller kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Engagemangsspecifikation - detaljerad förteckning över bankförbindelser

Engagemangsspecifikationen är en detaljerad förteckning över de flesta av dina bankförbindelser i Nordea. Den används bland annat i samband med årsbokslutet.

Dina fördelar:

  • Tillgänglig direkt i Internetbanken Företag kostnadsfritt och utan särskilt avtal.
  • Specifikationer finns tillgängliga sedan du blev kund, maximalt 24 månader bakåt.
  • Ny specifikation skapas under första veckan varje månad.
  • Du kan ge din revisor tillgång till företagets engagemangsspecifikationer genom behörighet till Internetbanken Företag.
  • Du kan ge din revisor en fullmakt att beställa och ta emot ditt företags Engagemangsspecifikation via brev och e-post.

Pris 

Engagemangsspecifikation via Internetbanken Företag är kostnadsfritt.

Kom igång 

Du hittar Engagemangsspecifikation i Internetbanken Företag, i vänstermenyn under "Dokument". Om du inte är ansluten till Internetbanken Företag kan du kontakta Kundcenter Företag på 0771-350 360 för att få hjälp. 

Logga in Internetbanken Företag

för att komma igång med Engagemangsspecifikation

Logga in Internetbanken Företag Öppnas i nytt fönster