Beställning av engagemangsspecifikation

Här finns information om hur din revisor enklast kan ta del av engagemangsbeskeden inför årsbokslutet

 • Du kan beställa engagemangsspecifikation direkt till annan adress via vår chatt i Nordea Business. 
 • Din revisor kan beställa och ta emot engagemangsspecifikation digitalt genom Confirmation.
 • Du kan ge din revisor/bokförare behörighet till Nordea Business.
 • Du kan beställa engagemangsspecifikationen till annan adress än företagets eller via e-post om du har en särskild fullmakt. Fullmakt och beställning hittar du längst ner på sidan. 

Revisorer kan enkelt och tryggt beställa och ta emot engagemangsbesked digitalt

Nordea samarbetar med Confirmation om utbyte av konfidentiell information. Med säker digital signering och spårbarhet skickas engagemangsbeskedet digitalt, enkelt och tryggt.  

Om du som revisor inte redan använder Confirmation, kan du i några enkla steg registrera dig för tjänsten på www.confirmation.comÖppnas i nytt fönster 

För mer information kan du kontakta Confirmation's kundsupport  

Vill du ge din revisor/bokförare behörighet att ta fram engagemangsspecifikation i Nordea Business?

Administratören för företaget ger behörighet direkt i Nordea Business. 

 • Uppe till höger finns funktionen Hantera användare, där behörigheter ändras.  
 • Tillagd behörighet aktiveras direkt.

Om ni ännu inte har utsett en administratör för Nordea Business, är ni välkomna att kontakta oss på 0771-350 360 så hjälper vi till med det. 

Beställ engagemangsspecifikation till annan adress än företagets eller via e-post

Ge din revisor/bokförare fullmakt att beställa och ta emot engagemangsspecifikation. Väljer man leverans via e-post sker det via ett säkert och krypterad system.

Förutsättningar för beställning:  

 • Beställaren ska inneha särskild fullmakt för att beställa och ta emot engagemangsspecifikation.
 • Uppgifterna i beställningen ska stämma överens med fullmakten.

Fullmakt vid beställning

Fullmakten skickas till den adress som finns på fullmaktsblanketten, tillsammans med kopia på ID-handling. Att kopian på ID-handlingen överensstämmer med originalet ska intygas av minst en person med:  

 • Namnteckning och namnförtydligande
 • Telefonnummer
 • Datum (får inte överstiga tre månader)
 • Kontrollera även att fotokopian är tydlig

Handlingarna behöver vara oss tillhanda senast sju arbetsdagar innan beställning.

Fullmakt engagemangsspecifikation (pdf, 139 KB)Öppnas i nytt fönster

Fyll i beställningen här

Jag vill beställa Engagemangsspecifikation till:

För beställning till annan postadress eller e-post gäller:

 • Beställaren innehar särskild fullmakt för att beställa och ta emot Engagemangsspecifikation
 • Fullmakten och uppgifterna i beställningen måste överensstämma

Information om företaget som Engagemangsspecifikationen gäller:

 

Information om företaget som Engagemangsspecifikationen gäller:

 

Beställningen avser månad och år (sista dagen i månaden)

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Jag förbinder mig att vidarebefordra Nordeas dataskyddspolicy till andra vars personuppgifter överförs till och behandlas av Nordea.