Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Beställning av Engagemangsspecifikation

Här kan du beställa Engagemangsspecifikation som sänds per post eller via säker e-post. Du som är ansluten till Internetbanken Företag eller Nordea Business har utan kostnad tillgång till specifikationerna.

Utan fullmakt kan du beställa Engagemangsspecifikation som sänds per brev till företagets registrerade adress.

För att vi ska få skicka företagets Engagemangsspecifikation till annan adress än registrerad postadress eller via säker e-post behöver:

  • beställaren inneha särskild fullmakt för att beställa och ta emot Engagemangsspecifikation
  • uppgifterna i beställningen stämma överens med fullmakten.

Du kan exempelvis ge din revisor en fullmakt att beställa och ta emot Engagemangsspecifikation via brev och e-post. Leverans via e-post sker via ett säkert och krypterad system.

Firmatecknare kan också kontakta oss via chatten i Nordea Business eller per telefon för att beställa Engagemangsspecifikation till annan postadress eller via säker e-post.

Fullmakt

Fullmakten skickas till på blanketten angiven adress tillsammans med  kopia på ID-handling. Att kopian överensstämmer med originalet ska intygas av minst en person med:

  • Namnteckning och namnförtydligande
  • Telefonnummer
  • Roll (t.ex. vän, make, maka, revisor, kollega etc.)
  • Datum (får inte överstiga tre månader)
  • Kontrollera även att fotokopian är tydlig.

Handlingarna behöver vara oss tillhanda senast sju arbetsdagar innan beställning.

Fullmakt engagemangsspecifikation (pdf, 139 KB)Öppnas i nytt fönster

Fyll i era uppgifter här

Jag vill beställa Engagemangsspecifikation till:

För beställning till annan postadress eller e-post gäller:

  • Beställaren innehar särskild fullmakt för att beställa och ta emot Engagemangsspecifikation
  • Fullmakten och uppgifterna i beställningen måste överensstämma

Information om företaget som Engagemangsspecifikationen gäller:

 

Information om företaget som Engagemangsspecifikationen gäller:

 

Beställningen avser månad och år (sista dagen i månaden)

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Jag förbinder mig att vidarebefordra Nordeas dataskyddspolicy till andra vars personuppgifter överförs till och behandlas av Nordea.