Få ditt företag att växa

Läs och få inspiration om hur du bäst marknadsför din nystartade verksamhet och få råd om hur du rekryterar rätt personal.

Det krävs både själ och hjärta för få det att hända

Steg 6

I början när du driver företag har du förmodligen bara fokuserat på här och nu.  Men snart måste du tänka på framtiden: hur du ska utveckla och få ditt företag att växa. Det som tog dig dit du är idag är antagligen inte det som kommer att få ditt företag att växa. 

Du kan få ditt företag att växa på fler än ett sätt. När du behöver tacka nej till uppdrag eller inte hinner leverera till alla dina befintliga kunder behöver du kanske anställa någon. Att anställa är i regel dyrt men då kan du välja att lägga ut vissa uppdrag eller ta in frilansare. 

Ett annat sätt att få företag att växa är att vända sig till en större kundkrets. I ett sånt fall kan rätt marknadsföring vara avgörande. Framgångsrik marknadsföring är att ha rätt budskap i rätt kanal vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp. Men låt inte rekryteringen av nya kunder ske på bekostnad av dina befintliga kunder. Dina trogna kunder måste också känna sig nöjda för att du ska vara fortsatt konkurrenskraftig och kunna växa. 

Att ta hjälp av en reklambyrå med den externa kommunikationen kan vara för dyrt för ett nystartat företag. Därför har vi samlat nyttiga tips kring vilka medier som är effektiva och hur du utarbetar en marknadsplan och genomför en marknadsföringsstrategi. Den SWOT-analys  och affärsplan du skapade tidigare, ska vi nu använda för att skapa tydliga mål för din marknadsplan.

Kommunikation i det nya medielandskapet

För inte så längesen stod din medieinvestering i direkt relation till räckvidden den gav. Men i det nya medielandskapet med sociala medier ser vi faktiskt hur kampanjer med en väldigt liten budget kan göra mycket stort avtryck.

Läs artikeln

Få ditt företag att växa

Visioner är en tillgång när du startar företag men de behöver vara realistiska om de ska bli verklighet. Läs våra intervjuer med en investerare och några entreprenörer. Deras råd kan lära dig om hur du kan se till att dina visioner faktiskt blir verklighet.

Läs artikeln

Min marknadsföringsplan

Vi har sagt det tidigare: planering är bra men bra planering är ännu bättre! Så för att ge din marknadsföring bästa möjliga start har vi skapat en mall som kan användas som inspiration för din marknadsföringsplan. Mallen innehåller följande områden: 

Marknadsföringsplan - Starta eget-guide (steg 6)

Så här gör du din plan: 

  • FÖRETAG: Baserat på din SWOT-analys och affärsplan , beskriv vad som är unikt med ditt företag. 
  • PRODUKT: Gör en kortfattad beskrivning av din produkt eller tjänst samt nyttan eller fördelarna med den. 
  • MÅLSÄTTNING: Vad vill du att kommunikationen ska åstadkomma?
  • MÅLGRUPP: Beskriv kunderna du har idag och de du vill attrahera i framtiden. 
  • STRATEGI: Hur vill du positionera ditt företag för att kunna ta marknadsandelar och attrahera nya kunder? 
  • TAKTIK: Hur ska du gå tillväga för att nå den målsättning du har satt? 
  • GENOMFÖRANDE: Beskriv vilka kanaler du kommer att använda för din marknadsföring

En banklösning för att matcha dina ambitioner

Vi har satt samman en helhetslösning med våra bästa tjänster för dina dagliga bankaffärer. Internetbank, mobilbank, transaktionskonto och kort ingår.

Läs mer om hur du blir kund

I huvudet på en entreprenör

Hur går en nyföretagare från idé till verklighet? Möt några entreprenörer och se hur tog sig an uppgiften.

Rekrytera rätt medarbetare

Du har säkert blivit intervjuad för ett jobb men att sitta på andra sidan bordet och hålla i en jobbintervju för att anställa någon kräver andra färdigheter. Den här artikeln ger dig några råd på vägen till att hitta rätt medarbetare.