Bankgarantier minskar dina risker

Med bankgaranti kan ditt företag minska riskerna kopplat till avtal.

Bankgarantier ger trygghet i avtal

När ditt företag ingår avtal med en annan part kan banken ställa ut en garanti som säkerhet i avtalet. Om garantin ställs ut för ditt företag ansvarar banken för att ersätta motparten om ditt företag inte kan hålla sin del av avtalet. Tvärtom gäller när bankgarantin ställs ut för din motpart. Garantin kan gälla allt från att leverera varor eller utföra ett uppdrag till att betala hyran. 

Fördelar för både säljare och köpare

Med bankgarantier kan både köpare och säljare undvika onödiga risker. Köparen kan till exempel slippa gå med på förskottsbetalning eftersom säljaren inte behöver oroa sig för utebliven betalning. Eller så skapar garantin istället förutsättningar för säljaren att få just förskottsbetalt, eftersom köparen inte behöver oroa sig för utebliven leverans. Vilken risk garantin täcker beror på vilken typ av garanti det är och vilket avtal den gäller för.

Olika bankgarantier

Det finns flera typer av garantier och vilken som passar beror på vad avtalet innebär och vilken roll ditt företag har, det vill säga vilken risk du vill ha en garanti emot. Här är några vanliga garantier:

  • Betalningsgaranti. Säljaren får betalt för utförd leverans även om köparen inte betalar.
  • Entreprenadgaranti. Ger beställaren av större byggprojekt säkerhet under entreprenad- och garantitiden. 
  • Förskottsgaranti. Köparen får tillbaka ett betalt förskott om varan eller tjänsten inte levereras.
  • Fullgörandegaranti. Köparen får ersättning för merkostnader om leverantören inte fullföljer leveransen och köparen måste ordna ny leverantör.
  • Garantitidsgaranti. Köparen får ersättning om leverantören inte fullföljer sina garantiåtaganden. 
  • Tullgaranti. Importören/exportören kan få anstånd med tull och andra avgifter mot Tullmyndigheten.

Dokument att skicka med din ansökan

Beroende på vilken typ av garanti du vill ha behöver du skicka med olika dokument tillsammans med din ansökan, som exempelvis: 

  • Kopia på affärskontraktet du vill ha en garanti på, så för ett hyresgaranti, behöver vi ditt hyresavtal.
  • Handlingar som visar företagets ägarstruktur. 
  • Budget för det kommande året. 
  • Årsredovisning för det senaste året. 

Ditt företag behöver oftast lämna en säkerhet för garantin. Det vanligaste är att vi spärrar ett konto med ett visst belopp på.

Så använder våra kunder bankgarantier

Det finns garantier för det mesta och hyresgarantier och entreprenadgarantier hör till de mer vanliga. Så här används de i praktiken: 

Woman standing outside station small overlay 

Jag driver en frisersalong och har precis flyttat in i en ny lokal. Hyresvärden krävde att mitt företag skulle deponera tre månadshyror som säkerhet för hyreskontraktet. För att slippa stå för risken som en deposition innebär valde jag att i stället teckna en hyresgaranti. Garantin innebär att banken går in och betalar eventuella obetalda lokalhyror till min hyresvärd i framtiden. Som säkerhet har jag betalat in till ett spärrat konto på banken. För mitt företag är hyresgarantin en säker och trygg lösning.

construction workers small overlay  

Vi är ett större byggbolag som ibland avtalar att mindre entreprenadbolag ska utföra arbeten åt våra kunder. För att både vi och våra kunder ska vara trygga med arbetet kräver vi en färdigställandegaranti av entreprenadbolaget. Garantin fungerar då som säkerhet för både våra kunder och för vårt byggbolag.

Ränta för bankgaranti

Räntan sätts individuellt. Om din ansökan beviljas får du en offert av oss där räntan framgår. Du väljer sedan om du vill acceptera offerten. 

Ansök om bankgaranti

Ring, chatta eller skicka meddelande till oss för att ansöka.

Kontakta oss

Andra relevanta produkter och information till dig