Bankgarantier ger trygghet i avtal

När ditt företag ingår avtal med en annan part kan vi ställa ut en garanti som säkerhet i avtalet. 

Om ditt företag inte fullgör avtalet ansvarar vi för att ersätta motparten. Tvärtom gäller när bankgarantin ställs ut för din motpart. Garantin kan gälla allt från att leverera varor, utföra uppdrag eller att betala hyran. 

Fördelar för både säljare och köpare

Med bankgarantier kan både köpare och säljare undvika onödiga risker. Köparen slipper gå med på förskottsbetalning eftersom säljaren inte behöver oroa sig för utebliven betalning. Eller så skapar garantin istället förutsättningar för säljaren att få just förskottsbetalt, eftersom köparen inte behöver oroa sig för utebliven leverans. 

Olika bankgarantier

Det finns flera typer av garantier och vilken som passar beror på vad avtalet innebär och vilken roll ditt företag har, det vill säga vilken risk du vill ha en garanti emot. Här är några vanliga garantier:

  • Betalningsgaranti. Säljaren får betalt för utförd leverans även om köparen inte betalar.
  • Entreprenadgaranti. Ger beställaren av större byggprojekt säkerhet under entreprenad- och garantitiden. 
  • Förskottsgaranti. Köparen får tillbaka ett betalt förskott om varan eller tjänsten inte levereras.
  • Fullgörandegaranti. Köparen får ersättning för merkostnader om leverantören inte fullföljer leveransen och köparen måste ordna ny leverantör.
  • Garantitidsgaranti. Köparen får ersättning om leverantören inte fullföljer sina garantiåtaganden. 
  • Tullgaranti. Importören/exportören kan få anstånd med tull och andra avgifter mot Tullmyndigheten.

Dokument att skicka med din ansökan

Beroende på vilken typ av garanti du vill ha behöver du skicka med olika dokument tillsammans med din ansökan, som exempelvis: 

  • Kopia på affärskontraktet du vill ha en garanti på, så för ett hyresgaranti, behöver vi ditt hyresavtal
  • Handlingar som visar företagets ägarstruktur
  • Budget för det kommande året
  • Årsredovisning för det senaste året

Ditt företag behöver oftast lämna en säkerhet för garantin. 

Ränta för bankgaranti (garantiprovision)

Räntan sätts individuellt. Om din ansökan beviljas får du en offert av oss där räntan framgår. Du väljer sedan om du vill acceptera offerten. 

Ansök om bankgaranti

Du ansöker om en bankgaranti via din nätbank. 

Har du nätbanken Nordea Business ansöker du här.Öppnas i nytt fönster

Har du nätbanken Nordea Corporate/Corporate Netbank behöver du första gången du ansöker om en bankgaranti kontakta din företagsrådgivare. Här finns mer information hur du ansökerÖppnas i nytt fönster

Om du inte har tillgång till Nordea Business och Nordea Corporate, vänligen ansök genom att fylla i ansökningsformuläret nedan, skriv ut, signera och skicka till din företagsrådgivare.

Garantiansökan (interaktiv ansökan) – på svenska och engelskaÖppnas i nytt fönster

Hjälp till garantiansökanÖppnas i nytt fönster

Standardtexter Öppnas i nytt fönster 

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Om du behöver ändra en bankgaranti, fyll i Garantiändring (pdf)Öppnas i nytt fönster

Forms in English are available hereÖppnas i nytt fönster

Andra relevanta produkter och information till dig