Priser, blanketter och broschyrer för företag

Här finns broschyrer och blanketter du kan ha nytta av. Här hittar du även prislistan för våra vanligaste tjänster för företag och föreningar.

Digitala tjänster

Blanketter och broschyrer för våra digitala tjänster.

Nätbanken Nordea Business
eRedovisning

Företagskort

Broschyrer och villkor för våra företagskort.

Betala

Blanketter och broschyrer för våra tjänster för in- och utbetalningar.

GiroLink Internet
Inbetalningskort

Blanketter för Inbetalningskort

Inbetalning/girering A

Använder du när du fyller i alla uppgifter för hand eller med hjälp av skrivare.

Att tänka på vid ifyllnad

Fyll i siffrorna tydligt inom de avgränsade fälten. Om blanketten inte har boxar för kontonummer ska utskriften placeras ca 4 mm från fältets vänsterkant. Tänk på att ha mellanrum mellan siffrorna. Vi läser informationen maskinellt.

Exempel på ifyllnad (pdf, 170 KB) (pdf, 174 KB)Öppnas i nytt fönster

Inbetalning/girering B

Använder du när PlusGirokontonumret och övrig information ska förtryckas.

Inbetalning/girering C, CK   

Används av företagskunder som har tecknat avtal för tjänsten Inbetalningsservice.

Beställning

Beställning av förtryckta inbetalnings-/gireringskort skickas till:

Nordea
Blankettservice
PS30
105 71 Stockholm

Bifoga ett manuskript och lämna uppgift om upplaga, leveransadress, fakturaadress samt kontaktperson och telefonnummer.

Frågor/kontakt

Har du frågor om leveranstid, pris, tryckning m m är du välkommen att kontakta Blankettservice:

Telefon: 08-725 78 60. Öppet: måndag-fredag 10.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: pgblanketter@nordea.se

Villkor för våra vanligaste tjänster

Villkorsbilagor till våra vanliga tjänster. 

Placeringskonton och pensioner

Blanketter och broschyrer för våra placeringskonton och tjänstepensioner.

Handel med utlandet

Blanketter och broschyrer för våra tjänster som hanterar handel med utlandet.