Dina fördelar med valutasäkring

  • Ger skydd mot oönskade svängningar på valutamarknaden
  • Kan säkra växelkursen
  • Underlättar budgeteringen - ökad förutsägbarhet över kassaflödet
  • Du slipper att hålla koll på valutamarknaden från dag till dag så du kan fokusera på kärnverksamheten 

Hantera din valutarisk

Att göra affärer innebär alltid en risk och när du gör affärer med andra länder tillkommer ytterligare ett riskelement – valutafluktuationer, som kan slå direkt mot både vinstmarginaler och resultat. Men, låt inte detta hindra dig – om din vara eller tjänst är populär på din hemmamarknad är möjligheten stor att det finns många utanför landets gränser som har en efterfrågan.

Det är dock viktigt att känna till att mycket kan hända på den snabbrörliga valutamarknaden mellan den tidpunkt då du budgeterat eller upprättat avtal med en motpart i utlandet och den tidpunkt då betalningen ska ske. De goda nyheterna är att det finns valutaprodukter som kan reducera eller helt eliminera din risk. 

Vi hjälper dig ta fram en valutastrategi som är anpassad efter dina unika behov och riskpreferenser. Vi ger dig en översikt och analys av konsekvenserna av olika handlingsalternativ, så att du kan bestämma vad som är bäst för just ditt företag.

Kom ihåg – att inte göra någonting är också en strategi. Genom att inte vidta några åtgärder för att skydda kassaflödet från snabba rörelser på de globala valutamarknaderna riskerar du att svarta siffror blir röda över en natt. 

Växla Hemma – Ett första enkelt och mycket värdefullt steg i valutastrategin är vara att ”växla hemma” , dvs att erbjuda sina kunder möjligheten att betala i deras lokala valuta för att radera eventuella köpbarriärer relaterat till valuta. Detsamma gäller dig som är importör, genom att betala din leverantör i lokal valuta kan du undvika onödiga riskpremier som vanligtvis läggs på när man handlar med ”fel” valuta. Läs mer här. Vill du hantera valutarisken som uppstår när du växlar hemma gör du det enkelt genom lösningarna nedan. 

Självklart kan valutarörelserna även vara positiva för dig. Problemet är bara att du inte vet i vilken riktning marknaderna rör sig förrän det är för sent. Det finns dock valutaprodukter som kombinerar det bästa av båda scenarierna: om valutarörelserna är positiva för dig kan du skörda vinsterna, om inte har du ditt på det torra.

Valutaspot

En transaktion där priset på valutan (växelkursen) är den aktuella marknadskursen, med betalning två bankdagar senare. Givetvis kan du även få transaktionen gjord på dina konton med omedelbar verkan.

Valutatermin

Ett bindande avtal mellan dig och banken att köpa eller sälja en viss mängd utländsk valuta på ett framtida datum, till ett pris överenskommet i dag. Du vet exakt hur mycket du ska erhålla eller betala när betalningen ska ske enligt kontraktet. Det är alltså ett enkelt sätt att säkra marginalen. Valutaterminen minskar valutarisken och underlättar budgetering, kassaflödesplanering och prissättning, eftersom du i förväg vet hur mycket de varor du köpt kommer att kosta (eller hur stora dina intäkter från sålda varor blir). 

Valutaterminer finns i flexibla varianter som gör att du kan skörda vinsten av en valuta som rör sig i en riktning som är positiv för dig. 

Förfallodagen för ett terminskontrakt kan alltid ändras.

Valutaswap

En valutaswap är en kombination av en spottransaktion och en terminstransaktion, eller två terminstransaktioner. Den kan vara lämplig för företag som har sina intäkter i en valuta och kostnaderna i en annan. De två parter som kommer överens om en swap byter helt enkelt kassaflöden med varandra. 

Du kanske har USD på ditt valutakonto som du behöver om två månader för att betala en räkning i USD, men du behöver lokal valuta i dag för att betala dina kostnader. Med en swap kan du sälja dina USD och få SEK i dag, och därefter vända transaktionen om två månader till en valutakurs som är känd i dag. 

Valutaoption

Ger dig rätten, men ingen skyldighet, att köpa eller sälja utländsk valuta på ett framtida datum till ett pris som överenskommits i dag. En valutaoption är en slags försäkring om du inte vet om en viss affär kommer att leda till en valutatransaktion eller inte. Ett exempel kan vara om en avsiktsförklaring tecknats med en utländsk motpart.

En köpoption är ett icke-bindande avtal om att köpa utländsk valuta, medan en säljoption innefattar att sälja valuta. Du kan kombinera de båda instrumenten på ett sätt som passar din önskade valutaexponering och riskprofil. 

Intresserad av valutasäkring

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster