Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

AutoFX

Valutaroboten som frigör tid. Låt AutoFX automatisera er valutahantering. Enklare än så blir det inte.

Fördelar med AutoFX

Genom att använda autopilotläget behöver ni inte längre manuellt kontrollera era valutatransaktioner eller saldot på era valutakonton – AutoFX gör det åt er.


  • Frigör resurser och ta bort manuella uppgifter
  • Minimera den operativa risken och mänskliga faktorn
  • Hanterar likviditeten i så gott som realtid
  • Minska räntekostnaden genom att automatiskt kontrollera och täcka negativa saldon
  • Enkelt att införa och att uppdatera inställningar

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hur kan AutoFX hjälpa dig?

AutoFX har flera funktioner som underlättar valutahanteringen och saldokontrollen, bland annat:

Tömning och påfyllning av olika valutor

AutoFX överför automatiskt valutasaldon och genomför valutaväxlingen enligt valda parametrar. Sweeping, det vill säga tömning av valutasaldo, växlar positiva balanser i utländska valuta till din lokala valuta. Topping är det motsatta till Sweeping och fyller på negativa balanser i utländsk valuta från din lokala valuta. Sweeping vänder sig främst till exportören medan Topping till importören.

Ni anger själva parametrarna i AutoFX, som till exempel lägsta saldo på valutakontona och hur ofta kontona ska tömmas. 

Automatiserat kassaflöde och likviditetshantering

Om ni har betalningsflöden i flera valutor tar funktionen för automatisk likviditetshantering hand om den tillfälliga valutaväxlingen. På så sätt undviker ni negativa saldon på konton i utländsk valuta, samtidigt som ni minimerar räntebetalningarna för utnyttjade krediter.

Fullständig systemintegration med vårt API

Genom att integrera ert affärssystem med vårt REST API kan ni hantera valutarisken i realtid. Ni kan också erbjuda garanterade valutakurser i er e-butik eller onlinekassa.

Använd vår valutarobot

Vår valutarobot, AutoFX, automatiserar er valutahantering och frigör tid som ni kan lägga på viktigare saker.

Med AutoFX får ni en helautomatisk lösning för ert företags valutahantering och likviditet. Om ni har mer inkommande flöden än utgifter i en utländsk valuta så överför och växlar AutoFX automatiskt era positiva valutasaldon till SEK eller önskad valuta. Detta kallas för sweeping. Om ni istället har större delen av era utgifter i en utländsk valuta, men intäkterna i SEK, så görs en motsatt växling. AutoFX fyller då på de valutakonton som har en saldonivå under er önskade nivå, genom att växla SEK till den valuta som har ett för lågt saldo. Detta kallas för topping. Ni kan också använda AutoFX mellan två eller flera utländska valutor, till exempel USD och EUR.

Vill du veta mer?

Besök närmaste Nordeakontor eller kontakta oss via e-post.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster