Man drinking tea and reading book - big

AutoFX

Valutaroboten som frigör tid. Låt AutoFX automatisera er valutahantering. Enklare än så blir det inte.

Fördelar med AutoFX

Genom att använda autopilotläget behöver ni inte längre manuellt kontrollera era valutatransaktioner eller saldot på era valutakonton – AutoFX gör det åt er.


  • Frigör resurser och ta bort manuella uppgifter
  • Minimera den operativa risken och mänskliga faktorn
  • Hanterar likviditeten i så gott som realtid
  • Minska räntekostnaden genom att automatiskt kontrollera och täcka negativa saldon
  • Enkelt att införa och att uppdatera inställningar

Hur kan AutoFX hjälpa dig?

AutoFX har flera funktioner som underlättar valutahanteringen och saldokontrollen, bland annat:

Tömning och påfyllning av olika valutor

AutoFX överför automatiskt valutasaldon och genomför valutaväxlingen enligt valda parametrar. Sweeping, det vill säga tömning av valutasaldo, växlar positiva balanser i utländska valuta till din lokala valuta. Topping är det motsatta till Sweeping och fyller på negativa balanser i utländsk valuta från din lokala valuta. Sweeping vänder sig främst till exportören medan Topping till importören.

Ni anger själva parametrarna i AutoFX, som till exempel lägsta saldo på valutakontona och hur ofta kontona ska tömmas. 

Automatiserat kassaflöde och likviditetshantering

Om ni har betalningsflöden i flera valutor tar funktionen för automatisk likviditetshantering hand om den tillfälliga valutaväxlingen. På så sätt undviker ni negativa saldon på konton i utländsk valuta, samtidigt som ni minimerar räntebetalningarna för utnyttjade krediter.

Fullständig systemintegration med vårt API

Genom att integrera ert affärssystem med vårt REST API kan ni hantera valutarisken i realtid. Ni kan också erbjuda garanterade valutakurser i er e-butik eller onlinekassa.

Vi hjälper er att komma igång

Det är enkelt att aktivera AutoFX. Allt ni behöver göra är att kontakta oss och ange reglerna enligt er valutapolicy, så aktiverar vi tjänsten för er.

Observera att AutoFX inte lämpar sig för kunder som vill spekulera eller ta en aktiv position på valutamarknaden.

Hör gärna av er till er Cash Management-rådgivare eller valutaspecialist hos Nordea om ni vill veta mer, eller läs vårt produktmaterial. 

Vill du veta mer?

Besök närmaste Nordeakontor eller kontakta oss via e-post.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster