AutoFX Liquidity Management

Låt vår regelbaserade robot AutoFX automatisera företagets valutahantering. Genom att aktivera autopilotläget behöver du inte längre manuellt kontrollera vare sig saldot på era valutakonton eller vilka valutaväxlingar som behöver göras – AutoFX gör jobbet åt dig.

Automatisera valutahanteringen och frigör värdefull tid såväl som resurser

AutoFX Liquidity Management är Nordeas prisbelönta och helautomatiska lösning för hantering av företagets valutaflöden och likviditet. Den hjälper dig att effektivisera rutinarbetet kring valutor och frigör tid för det som är viktigast – kärnverksamheten.

Genom att koppla olika regler till era kontosaldon ser AutoFX till att företaget alltid har de positioner ni vill ha vid dagens slut, eller vid en annan given tidpunkt. AutoFX kan genomföra spot-, termins- och swapaffärer baserat på kontobalanser eller återkommande nominella belopp.

Det är helt upp till er vilka regler ni vill ha och hur mycket ni vill automatisera. Idag används AutoFX av kunder i alla segment. Vissa större Treasury-avdelningar tar hjälp med mindre men tidskrävande flöden, medan andra väljer att automatisera hela sin valutahanteringsprocess.

Lösningen är mycket enkel att aktivera – det krävs ingen implementering eftersom Nordea tar hand om alla inställningar utifrån företagets önskemål.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hur fungerar AutoFX

Automatiserat kassaflöde och likviditetshantering

Nordeas AutoFX Liquidity Management är en helautomatisk lösning för hantering av företagets valutaflöden och likviditet. Istället för att hela tiden behöva kontrollera konton och växla manuellt genom spot-, termins-, eller swapaffärer kan du, beroende av företagets behov och rådande likviditetssituation, låta vår valutarobot hantera er exponering på det sätt som du själv väljer. Det innebär att du kan fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Funktioner i AutoFX
Fördelar med AutoFX
För vem passar AutoFX

På så sätt undviker företaget negativa saldon på konton i utländsk valuta, samtidigt som du minimerar räntebetalningarna för utnyttjade krediter. Många företag använder den här tjänsten som ett komplement till sin valutastrategi, för att se till att den dagliga likviditeten används så effektivt som möjligt utan att stänga några positioner. Dessutom spelar det mindre roll hur företagets valutapolicy ser ut – lösningen fungerar lika bra för företag som valutasäkrar som för de som väljer att inte göra det. Overnight swappar är med andra ord ingenting som stör valutastrategin för den som valutasäkrar, snarare tvärtom. De kan till exempel bidra till att minska eventuell bristande överensstämmelse mellan betalningar och utestående säkringar. Om du istället föredrar längre swappar så går det lika bra, eftersom du bestämmer löptiderna.

Mer tid för det väsentliga med AutoFX Liquidity Management

Genom att automatisera er valutahantering blir det enklare att följa företagets valutapolicy, samtidigt som du optimerar likviditetshanteringen kopplat till valuta. Det kan också hjälpa till att ta bort onödiga manuella arbetsuppgifter så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet istället. Lösningen är mycket enkel att aktivera – det krävs ingen implementering eftersom Nordea tar hand om alla inställningar enligt era önskemål. 

Ta reda på hur AutoFX Liquidity Management kan hjälpa er att frigöra tid och resurser

Sätt reglerna och låt Nordea ta hand om implementering. Våra valutaspecialister hjälper er att komma igång.