Företagslån – låna till företagets investeringar

Lån kan användas för alla typer av investeringar – oavsett om ditt företag ska investera i fastigheter, renovera eller köpa möbler och inredning. Vid företagslån får du välja mellan rörlig ränta, räntetak och fast ränta. Beroende på investering kan det finnas möjlighet att göra avskrivningar och eventuellt dra av moms.

För vem?

 • För dig som söker finansiering för ditt företags investering.
 • Villkoren bestäms utifrån vilken typ av investering du vill göra och vilket upplägg som passar ditt företag bäst.
 • Amorteringsplanen anpassas efter livslängden på din investering.

Vilka är fördelarna?

 • Lånets egenskaper kan anpassas till ditt företags behov. 
 • Amorteringsplanen anpassas efter investeringens livslängd.

Så fungerar företagslån

 • När du vill finansiera företagets investeringar genom lån finns ett antal räntealternativ. Du väljer mellan rörlig ränta, fast ränta eller räntetak.
 • Du återbetalar lånet genom amorteringar under lånetiden.
 • Det krävs alltid en egen insats och någon form av säkerhet för att ditt företag ska kunna låna.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur.
 • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året.
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året. 

Tre räntealternativ för ditt företagslån

Här kan du läsa om de olika räntealternativ du kan välja mellan. 

Rörlig ränta

rörligränta

 • Med rörlig ränta blir din räntekostnad högre om räntan stiger och lägre när den faller. Nordea erbjuder tre olika typer av rörliga räntebaser: förnärvaranderänta, kort fast ränta och Stiborlån.
 • Förnärvaranderänta är en flexibel räntebas. Räntejustering sker när banken bedömer det vara skäligt med hänsyn till hur marknaden ser ut. Du kan när som helst byta till en annan räntebas, helt utan extra kostnad. 
 • Kort fast ränta ger räntebindning i en månad eller tre månader. Därefter räntejusteras lånet och förlängs automatiskt på en ny period. 
 • Ett Stiborlån har en lång lånebindningstid (1 till 5 år) och kort räntebindningstid (1 vecka, 1, 3 eller 6 mån). Räntan baseras på Stibor plus avtalat påslag.

Lån med räntetak

Räntetak

 • Företagslån med räntetak innebär att räntan är rörlig men med en avtalad högsta räntenivå som kallas takränta. Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig överstiga den avtalade takräntan. Det innebär en extra trygghet och för den betalas kvartalsvis en premie.
 • Räntetaket ger skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lånebindning från 1 till 5 år.
 • Företagslån med räntetak säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.
 • Räntan baseras på 3 mån Stibor plus avtalat påslag.

Fast ränta

Bundenränta

 • Fast ränta ger ditt företag skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lång låne- och räntebindning, vanligtvis från 1 till 5år. I undantagsfall kan låne- och räntebindningen gälla upp till 10 år.
 • Lån med fast ränta säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.
 • Räntan är fast och baseras på Nordeas upplåningskostnad. Den varierar beroende på vald bindningsperiod.

Andra relevanta produkter och information till dig

Vilket finansieringsalternativ passar dig?

Jämföra olika lösningar och hitta det finansieringsalternativ som passar dig och ditt företag bäst.

Läs mer om olika finansierings alternativ

Small Business Loan - ett enkelt företagslån

Med Small Business Loan kan du enkelt ansöka upp till 250 000 kronor till ditt företag.

Läs mer och ansök

Kontokredit

En kontokredit jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer och ansök

Är du inte kund hos oss?

Bli kund för att ansöka om Företagslån. Vi vill att du ska få bästa möjliga start som företagskund hos oss. Läs igenom vad vi behöver veta om dig och ditt företag innan du ansöker.

Läs mer och bli kund i Nordea