Företagslån – låna till företagets investeringar

Lån kan användas för alla typer av investeringar – oavsett om ditt företag ska investera i fastigheter, renovera eller köpa möbler och inredning. Med vårt företagslån kan du välja mellan rörlig ränta, räntetak och fast ränta. Beroende på vilken typ av investering du gör kan det finnas möjlighet att göra avskrivningar och eventuellt dra av moms.

Ett lån som anpassas till ditt företag

Företagslån passar dig som söker finansiering för ditt företags investeringar. En investering kan vara allt från en renovering till ett företagsförvärv eller en större satsning. 

Lånet läggs upp på ett sätt som passar ditt företag och den investering du gör. Villkoren bestäms baserat på vilken typ av investering du vill göra och vilket upplägg som passar ditt företag bäst. Amorteringsplanen anpassas efter livslängden på din investering.

Du kan låna från 250 000 kronor och uppåt. 

Så fungerar företagslån

 • När du lånar till ditt företag hos oss kan du välja mellan olika räntealternativ: rörlig ränta, fast ränta eller räntetak.
 • Du återbetalar lånet genom amorteringar under lånetiden.
 • Det krävs alltid en egen insats och någon form av säkerhet för att ditt företag ska kunna låna.

Handlingar vi behöver från dig

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur.
 • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året.
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året. 

Tre räntealternativ för ditt Företagslån

Här kan du läsa om de olika räntealternativ du kan välja mellan. 

Rörlig ränta

rörligräntaMed rörlig ränta blir din räntekostnad högre om räntan stiger och lägre när den faller. Vi erbjuder tre olika typer av rörliga räntebaser: förnärvaranderänta, kort fast ränta och Stiborlån.

 • Förnärvaranderänta är flexibel. Räntan justerar när banken bedömer det skäligt baserat på hur marknaden ser ut. Du kan när som helst byta till en annan räntebas utan extra kostnad. 
 • Kort fast ränta är bunden i en eller tre månader. Därefter justeras räntan och förlängs automatiskt på en ny period. 
 • Stiborlån har en lång bindningstid på ett till fem år, samt kort bindningstid på en vecka alternativt en, tre eller sex månader. Räntan baseras på Stibor plus ett avtalat påslag.

Lån med räntetak

RäntetakFöretagslån med räntetak innebär att räntan är rörlig men med en gräns för högsta räntenivå. Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig bli högre än gränsen. Det ger en extra trygghet och för den betalas en premie kvartalsvis.

 • Räntetaket ger skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Vi erbjuder lånebindning från 1 till 5 år.
 • En trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.
 • Räntan baseras på 3 månaders Stibor plus avtalat påslag.

Fast ränta

BundenräntaFöretagslån med fast ränta ger skydd mot ränteuppgångar under avtalstiden. Vi erbjuder lång räntebindning, vanligtvis från ett till fem år. I undantagsfall kan låne- och räntebindningen gälla upp till 10 år.

 • Lån med fast ränta är en trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.
 • Räntan är fast och baseras på Nordeas upplåningskostnad. Den varierar beroende på vald bindningsperiod.

Andra relevanta produkter och information till dig

Vilket finansieringsalternativ passar dig?

Jämföra olika lösningar och hitta det finansieringsalternativ som passar dig och ditt företag bäst.

Läs mer om olika finansierings alternativ

Small Business Loan - ett enkelt företagslån

Med Small Business Loan kan du enkelt ansöka upp till 250 000 kronor till ditt företag.

Läs mer och ansök

Kontokredit

En kontokredit jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer och ansök

Är du inte kund hos oss?

Bli kund för att ansöka om Företagslån. Vi vill att du ska få bästa möjliga start som företagskund hos oss. Läs igenom vad vi behöver veta om dig och ditt företag innan du ansöker.

Läs mer och bli kund i Nordea