Från 250 000 kr

Låna från 250 000 kr och uppåt

Olika räntealternativ

Välj mellan fast, rörlig eller räntetak

Flexibelt

Behovsanpassad återbetalningtid

Företagslån som anpassas till ditt företag

 • Lånet anpassas efter ditt företag och den investering du gör. En investering kan vara en renovering, ett företagsförvärv eller en större satsning.
 • Amorteringsplanen anpassas efter livslängden på din investering. 
 • Beroende på vilken typ av investering du gör kan det finnas möjlighet att göra avskrivningar och eventuellt dra av moms.

Vad vi behöver från dig när du ansöker om lån

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Förbered handlingar som beskriver:

 • Företagets ägarstruktur.
 • Verksamheten och en budget för det kommande året.
 • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året. 

Ansök i Nordea Business

Ansök online i appen eller nätbanken.

Logga in och ansök Öppnas i nytt fönster

Läs om de räntealternativ du kan välja för ditt Företagslån

Rörlig ränta
Räntetak
Fast ränta

Rörlig ränta

Med rörlig ränta blir din räntekostnad högre om räntan stiger och lägre när den faller. Vi erbjuder tre olika typer av rörliga räntebaser: förnärvaranderänta, kort fast ränta och Stiborlån.

 • Förnärvaranderänta är flexibel. Räntan justerar när banken bedömer det skäligt baserat på hur marknaden ser ut. Du kan när som helst byta till en annan räntebas utan extra kostnad. 
 • Kort fast ränta är bunden i en eller tre månader. Därefter justeras räntan och förlängs automatiskt på en ny period. 
 • Stiborlån har en lång bindningstid på ett till fem år, samt kort bindningstid på en vecka alternativt en, tre eller sex månader. Räntan baseras på Stibor plus ett avtalat påslag.

rörligränta

Lån med räntetak

Företagslån med räntetak innebär att räntan är rörlig men med en gräns för högsta räntenivå. Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig bli högre än gränsen. Det ger en extra trygghet och för den betalas en premie kvartalsvis.

 • Räntetaket ger skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Vi erbjuder lånebindning från 1 till 5 år.
 • En trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.
 • Räntan baseras på 3 månaders Stibor plus avtalat påslag.

Räntetak

Fast ränta

Företagslån med fast ränta ger skydd mot ränteuppgångar under avtalstiden. Vi erbjuder lång räntebindning, vanligtvis från ett till fem år. I undantagsfall kan låne- och räntebindningen gälla upp till 10 år.

 • Lån med fast ränta är en trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.
 • Räntan är fast och baseras på Nordeas upplåningskostnad. Den varierar beroende på vald bindningsperiod.

Bundenränta