Den rörliga räntans fördelar och den fasta räntans trygghet

  • Begränsar en ränteuppgång men inte en räntenedgång
  • Lånets ränta är rörlig och följer 3-månaders Stibor under hela avtalstiden
  • Tryggt med en känd maximal räntekostnad
  • Alternativ till fast och rörlig ränta

Image - räntatak - Graph

Takränta och löptid

Löptid och takränta kan anpassas efter önskemål. Generellt gäller ju lägre taknivå desto högre premie.

Premie

Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig överstiga den avtalade takräntan. För denna garanti, som kan liknas vid en försäkring, betalas en premie varje kvartal. Premien fördelas jämt på de förfallodagar som inträffar under avtalstiden och adderas till räntekostnaden.

Förtidsinlösen

Ett företagslån med räntetak går att lösa i förtid. Vid förtidsinlösen betalas återstående premier, kundpåslag och ränteskillnadsersättning.r body paragraph..

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan email.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster