Få snabb tillgång till kapital

Med factoring får ditt företag snabbt tillgång till kapital utan att dina kunder påverkas negativt av korta betaltider. En effektiv lösning för växande företag som behöver pengar för att kunna betala utgifter. 

Så fungerar factoring

  1. Ditt företag beviljas en kredit från oss. 
  2. Du fakturerar som vanligt men överlåter fakturan till oss. Vi betalar ut ett förskott till ditt företag och sköter administrationen. 
  3. När kunden betalar fakturan överförs den del som inte betalats ut som förskott till ditt företag. Du betalar bara ränta för beloppet och den tid som krediten används. 

Hur stor kredit behövs?

Vi går igenom strukturen på ditt företags kundfordringar och ditt likviditetetsbehov. Baserat på det får vi fram kreditbeloppet, den så kallade limiten. Limiten anpassas efter den förväntade faktureringen.

Vi fastställer även en belåningsgrad, det vill säga hur stor andel av kundfordringarna som kan belånas. Vanligtvis är det 60-80 procent av det fakturerade beloppet. Vi sköter administrationen av kundreskontran, som registrering av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser och utskrift av dröjsmålsräntefakturor samt inkasso.  

Säkerhet för krediten är normalt ditt företags kundreskontra.

Vad vi behöver från dig när du ansöker om lån

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Förbered handlingar som beskriver:

  • Företagets ägarstruktur.
  • Verksamheten och en budget för det kommande året.
  • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året. 

Vad säger våra kunder om factoring?

Businesswomen in meeting small overlay

Vi är ett mindre detaljhandelsbolag och säljer varor till större kedjor. Våra kunder har ofta mellan 60 och 90 dagar på sig att betala enligt avtal. Eftersom kunderna binder upp mycket av vårt kapital är factoring en bra lösning för oss. Det gör att betalningsförmågan i företaget förbättras väsentligt med kort varsel eftersom det frigör stora delar av det kapital som annars binds upp hos våra kunder.

Anpassade factoringlösningar för olika behov

Fakturaköp – för större företag

Fakturaköp innebär att vi köper ditt företags fakturor. Tjänsten vänder sig främst till större företag. Vi skräddarsyr en lösning som passar er. Vi kan också helt eller delvis ta över kreditrisken i fordringarna.

Belåning av exportfordringar

Du kan också avtala om administration och belåning av  kundfordringar på utländska kunder. Fordringarna måste då vara öppna fordringar och får inte innebära betalningsformer som remburs. Fordringarna kan vara utställda i antingen SEK eller i utländsk valuta, men finansieringen ska ske i SEK. Det finns vissa begränsningar för vilka länder kunderna får finnas i.

Finansiering utan administrationshjälp

Finansiell factoring är en finansieringstjänst med fakturabelåning, men utan vår hjälp med administration av reskontra. Ditt företag hanterar all administrationen av kundreskontran, som bokning av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser och dröjsmålsräntefakturor. Ditt företag skickar sedan rapporter till oss med regelbundna intervall.

Ditt företag kan använda alla de inkassotjänster som vi erbjuder i övriga factoringprodukter.

Belåna bara vissa fakturor

Styckebelåning innebär att du belånar enstaka fakturor utställda på en eller ett begränsat antal kunder. Eftersom antalet överlåtna kundfordringarna är begränsade behöver kunden lämna en leveransbekräftelse innan vi kan belåna fakturan. Vi tar hand om administrationen av de överlåtna fakturafordringarna.

Belåna fakturor i annan valuta

Valutafactoring passar dig som fakturerar i annan valuta än SEK och vill ha finansiering i den valuta fakturan är utställd i. Valutafactoring är en bra lösning om ditt företag har utflöde i utländsk valuta eller om du vill terminssäkra för valutarisker. 

Skräddarsy din fakturabelåning med tillval

Kundreskontran på internet
Elektronisk överföring
Minska risken för kreditförluster
När kunder inte betalar

Följ kundreskontran på internet

I Factoring on Line kan du se din kundreskontra, se fasta rapporter, skapa rapporter för utskrift eller export till Excel samt skicka uppdrag till oss. 

Elektronisk överföring

Skicka automatiskt elektroniska fakturakopior och kundinformation från ditt affärssystem till oss. En virtuell skrivare ger stöd för funktionaliteten oavsett om ditt system kan skapa en elektronisk faktura eller inte och oavsett format. Du slipper kostsamma investeringar och systemanpassningar.

Minska risken för kreditförluster

Med kreditbevakning via Upplysningscentralen kan du förebygga kreditförluster. Du väljer vilka kunder du vill bevaka, på vilket sätt samt hur ofta du vill ha information. 

När kunder inte betalar

Lägg till inkassotjänster i ditt upplägg, oavsett om fakturan är utställd på en sverigebaserad eller utländsk kund. Fordringar på utländska kunder hanteras lokalt i kundens hemland.

Ring, chatta eller skicka meddelande till oss

Ansök om factoring

Andra relevanta produkter och information till dig

Kontokredit

En kontokredit jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar bara ränta för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer om kontokredit

Leasing

Hyr utrustning till företaget. Välj den leasingmodell som passar din verksamhet.

Läs mer om leasing

Vilket finansierings-alternativ passar dig?

Jämföra olika lösningar och hitta det finansieringsalternativ som passar dig och ditt företag bäst.

Läs mer om olika finansieringsalternativ