Hållbart företagande - kom igång med jobbet

Börja med de områden där ditt företag har störst påverkan och kan bidra mest. Att försöka göra allt på en gång kan bli både tungt och resurskrävande. När du kommit igång kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete stegvis, till exempel genom att följa stegen i guiden nedan. 

De fem stegen i hållbarhetsguiden

Till en början kan hållbarhetsarbetet verka överväldigande, men genom att ta ett steg i taget är du på god väg. Ditt företag behöver inte ha överblick över alla hållbarhetsförutsättningar, det viktigaste är att du väljer ett område att börja med, och sedan går du vidare i rätt riktning. Följ våra fem steg för att komma igång. 

1. Identifiera risker och säkra regelefterlevnad

Box with books icon - 640x360

Börja med att se till att ditt företag lever upp till de grundläggande regler och lagar som gäller på din marknad. Ta reda på vad som är standard och praxis för din bransch. 

Titta på hela värdekedjan och identifiera företagets risker. Även leverantörer bör analyseras. Identifiera var ditt företag har störst risk inom ESG: Miljö- och klimatfrågor, Sociala frågor eller styrningsfrågor.   

2. Starta dialogen med dina viktigaste intressenter

Apartment blocks - 640X360

Intressenter för hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan olika bolag. Det kan vara kunder, anställda, leverantörer, ägare, investerare, konkurrenter och lokalsamhället.

Erbjudandet till dina kunder påverkas till exempel av hela leverantörskedjan. Genom att starta dialogen säkerställer du att dina leverantörer också arbetar med samma frågeställningar som ditt företag.

Skaffa dig ett försprång genom att få förståelse för branschens nuvarande och kommande mål och utmaningar, trender, kundefterfrågan, teknisk utveckling, politiska incitament, skatter, klimatlagar- och mål.

3. Kartlägg FN:s 17 hållbarhetsmål

Globe icon - 640x360

Kartlägg din verksamhet mot FNs 17 hållbarhetsmål.Öppnas i nytt fönster Identifiera den negativa effekten företagets aktiviteter har på ett eller flera av de 17 målen, och sätt upp mål för att minimera den negativa påverkan. Kartlägg även var verksamheten bidrar positivt. 

Balansera analysen för att skapa trovärdighet, lova inte för mycket och fokusera på de mål som är mest relevanta för din verksamhet.

4. Identifiera verksamhetens ESG-risk

Sign a document icon - 640x360

Titta på hela värdekedjan och identifiera företagets risker. Identifiera var ditt företag har störst risk inom:

Miljö och klimat

 • Minska ditt företags klimatavtryck med Utsläppskalkylatorn, och få en överblick över vilka verksamheter som har störst klimatpåverkan. 
 • Exempelvis resor och transporter, energi- och vattenförbrukning och avfallshantering.

Sociala förhållanden

 • Granska faktorer som anställningsvillkor, jämställdhet och mångfald, lön och förmåner, hälsa, miljö och säkerhet, informationssäkerhet och integritet.

Bolagsstyrning

 • Tillämpa bästa praxis inom ekonomi och bolagsstyrning, säkerställ transparens och god riskhantering.

5. Skapa företagets handlingsplan

Brick wall & bucket of paint - 640X530 TEST

När du har gått igenom dina risker och möjligheter kopplat till hållbarhet är det dags att skapa en handlingsplan. Det gör du genom att:

 • Se till att integrera hållbarhetsarbetet i företagets strategi - hur kan affärsmodell, produkter och värdekedjan utvecklas och göras mer hållbara?
 • Prioritera de viktigaste områdena för ditt företag, sätt mål och lista aktiviteter för de olika områdena. Ett exempel kan vara att börja se över hur ditt företag jobbar med utsläpp, börja mäta utsläppen och sätt tydliga mål för kommande år.
 • Följ upp på de områden du valt att prioritera.
 • Dela hållbarhetsarbetet med företagets intressenter.
 • Och om ditt företag behöver - gör en hållbarhetsredovisning/ hållbarhetsrapport.

Hållbart företagande - investera hållbart och finansiera grönt

Ekonomin är central i företagande och också ett område där ditt företag kan göra stor skillnad genom hållbara val. Idag finns fördelaktiga hållbarhetsfokuserade lösningar för både sparande och lån. 

Hållbart sparande

Välj fonder eller pensionssparande som innebär att du väljer bort både direkt och indirekta investeringar i till exempel vapenhandel, prostitution, barnarbete, korruption, fossila bränslen eller industrier som har negativ påverkan på miljön. Hos oss kan du välja våra ansvarsfulla investeringar för att spara på ett hållbart och positivt sätt. 

Grön finansiering

Oavsett om du vill låna pengar eller teckna leasing finns det gröna varianter att välja. Ofta innebär dessa att du får en fördelaktig finansiering på grund av att det du köper, leasar eller investerar i bidrar positivt till ett hållbart samhälle. Hos oss hittar du till exempel grön leasing av bilar som är 100 % eldrivna och våra gröna företagslån för investeringar som möter kriterierna för att klassas som gröna.

Hållbarhetsredovisning - när behövs det?

De företag som uppfyller minst två av punkterna de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsredovisning:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. 
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Nästa år kommer Corporate Sustainability Reporting Directive proposal som innebär att fler företag kommer innefattas av krav på rapportering år 2024. Läs mer om ändringen här. Öppnas i nytt fönster

Nordea - Webbinarium - Hållbart företagande

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Webbinarium med Peter Dalmalm, Head of Business Banking Sverige och Poya Motai, Hållbarhetsexpert

Vi hjälper er med planerna att nå nettonollutsläpp

Genom vårt samarbete med SME Climate Hub kan vi erbjuda ditt företag ännu fler verktyg och utökat stöd. SME Climate Hub är ett globalt initiativ som ideellt hjälper små och medelstora företag att ställa om till en framtid med nettonollutsläpp. Genom att ansluta sig åtar sig företaget att halvera sina utsläpp till 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast till 2050. I gengäld får ditt företag tillgång till webbaserade rapporteringsverktyg, stödmaterial och kurser som hjälper till att komma igång.

Läs mer härÖppnas i nytt fönster