Strategafonder

När du eller ditt företag väljer att placera i någon av Strategafonderna väljer du den fördelning mellan ränte- och aktiefonder som speglar den risk du eller företaget är beredd att ta. Resten sköter vi.

Om Strategafonderna

Strategafonderna placerar i andra aktie- och räntefonder. På så sätt får du eller ditt företag en komplett fondportfölj i en enda fond.

Dina fördelar

  • Du väljer Strategafond beroende på riskbenägenhet, företagets ekonomi och när i tiden pengarna behövs.
  • Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning.
  • Oavsett vad som händer på marknaderna behålls fördelningen mellan aktie- och räntefonder som en gång valts.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Välj Strategafond så här

Fondernas namn innehåller en siffra som anger hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Ju högre andel aktier desto högre är risken men även möjligheten till god avkastning. Vilken Strategafond passar ditt företag?

Stratega 70

För företaget som vågar ta risker men vill ha lite räntefonder för säkerhets skull. Placerar ca 70 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 55–85 procent.

Stratega 50

För företaget som vill ha lika delar trygghet och risktagande. Placerar ca 50 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 35–65 procent.

Stratega 30

För företaget som vill placera med liten risk men ändå vill ha en trygg bas i räntefonder. Placerar ca 30 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 15–45 procent

Stratega 10

För företaget som vill ha en försiktig placering och som enbart kan avvara på kort sikt. Placerar cirka 10 procent av portföljens värde i aktier. Aktieandelen kan variera inom intervallet 0–20 procent.

Stratega Ränta

Om du vill ha en renodlad räntefond. Placerar i 1/3 korta ränteplaceringar, 1/3 statsobligationer, 1/3 företagsobligationer.

Bra att veta om avkastning i fonder

Värdet på dina fondandelar kan svänga.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondsparande. 

Priser

Så här mycket kostar det att spara i en Strategafond. Avgiften tas ut som en viss procent av ditt sparade kapital. Avgiften är alltid redan avdragen då vi presenterar kursutvecklingen.

Förvaltningsavgift Nordeas Strategafonder*
FondnamnFörvaltningsavgift
Nordea Stratega 70
1,55%
Nordea Stratega 50
1,55 %
Nordea Stratega 30
1,35 %
Nordea Stratega 10
0,95 %
Nordea Stratega Ränta0,65 %

* Baserat på genomsnittlig fondförmögenhet per år. En Strategafond belastas aldrig av förvaltningsavgifter i de Nordeafonder som Strategafonden investerat i.

Det är ingen avgift vid insättning eller uttag i en Strategafond.

Minsta sparbelopp i våra Strategafonder är 100 kronor.

Läs mer om Strategafonderna

I vår fondinformationstjänst hittar du information om exempelvis historisk avkastning, risk och innehav.

Fondinformationstjänsten