Heltäckande investeringsrådgivning

Nordeas placeringsexperter tillhandahåller en skräddarsydd och heltäckande investeringsrådgivning till företag, organisationer och institutioner.

I egenskap av global finansmarknadsaktör erbjuder vi våra kunder rådgivning baserad på stort kunnande inom en rad olika tillgångsslag och investeringsformat. Vi har en omfattande analyskapacitet både inom marknadsanalys och kundanpassade investeringsanalys.

Vi vill försäkra oss om att vi ger våra kunder rätt råd. Råd som skapar högsta avkastning inom den risknivå som kunden önskar. Därför utgår vår rådgivning alltid från kundens totala finansiella situation och hanteras löpande inom ramen för en tydlig rådgivningsprocess med regelbunden uppföljning. 

Vi finns representerade på ett stort antal platser i Norden och världen. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här finns placeringsexperter som, tillsammans med våra analysteam, tillhandahåller rådgivningsbaserad kapitalförvaltning. Det vill säga ett behovsanpassat rådgivningsstöd där du som kund själv fattar egna investeringsbeslut. Hur kan vi hjälpa dig? 

Vi erbjuder hjälp inom:

  • Rådgivning om likviditet och placeringar
  • Valutarådgivning
  • Rådgivning om ränterisk (skuldsidan) 

Investeringsanalysen

Hur ska ett kapital förvaltas?

Den frågan väcker flera frågor hos oss. Till exempel; vad är målsättningen med förvaltning? Under hur lång tid ska kapitalet investeras och hur ser behovet av löpande kassaflöde ut? Vilken avkastning förväntas och vilken risk kan accepteras? Kort och gott; frågan kan bara få ett svar genom att ta ett helhetsgrepp om investerarens finansiella situation. Det är därför helheten alltid utgör utgångspunkten i vår rådgivning.

Vårt analysteam till din tjänst

Via vårt analysteam kan vi erbjuda skräddarsydda råd och analyser. Allt för att ge dig som kund det underlag du behöver för att fatta väl underbyggda investeringsbeslut. Är syftet med er förvaltning att tillgodose ett löpande likviditetsbehov, är det att få kapitalet att växa långsiktigt eller kanske att möta framtida pensionsutbetalningar? Vi jobbar mot olika typer av förvaltare med olika målsättning.

Håll dig löpande uppdaterad

Vi erbjuder en bred palett av analyser. Med dessa följer ni enkelt portföljens utveckling mellan analystillfällena. Ni får tydliga konsekvensanalyser av exempelvis potentiella transaktioner eller förändringar av mer strategisk karaktär. Inte minst får ni ett underlag för dokumentation och uppföljning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans med er tar vi fram ett paket av analyser som passar just er. Ni kan självklart få olika typer av rapportering med olika frekvens beroende av behov. Vad passar er? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra analystjänster.