Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett företag bjuder in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier. Här kan du läsa om hur det går till att göra en nyemission. 

När kan nyemission vara ett alternativ för ditt företag?

Företag kan göra nyemissioner exempelvis för att:

 • finansiera investeringar 
 • finansiera expansion
 • lättare få låna pengar
 • lösa problem med likviditeten (underskott av likviditet) 
 • kunna köpa upp ett annat företag
 • förbättra den finansiella beredskapen inför kommande möjligheter till goda affärer
 • motsvara de krav som ställs inför en börsintroduktion

Ett företag får inte besluta om nyemission innan företaget är registrerat.

Hur går en nyemission till?

Vill du veta hur en nyemission i praktiken går till? Läs de fem stegen nedan. 

 1. Skriv förslag: Styrelsen skriver ett förslag om nyemission som blir ett underlag inför bolagsstämman.
 2. Fatta beslut: I huvudregel av bolagsstämman. Eller styrelsen beslutar om nyemission.
 3. Teckna aktierna: De som får och vill teckna aktier gör det.
 4. Betala aktierna: De som tecknar aktier betalar dem med pengar, egendom (apportegendom) eller genom att kvitta fordringar mot företaget.
 5. Anmäl till Bolagsverket: När de nya aktierna är tecknade och betalda ska nyemissionen anmälas till Bolagsverket.

Checklista för att beställa bankintyg

Ett bankintyg behövs när aktiekapitalet i befintligt aktiebolag ska ökas genom nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner som ska betalas med pengar. 

Läs här nedan hur du beställer ett bankintyg från oss. 

OBS! Glöm inte att kontakta Kundcenter Företag 0771-350 360 i god tid innan nyemissionen. 

Bankintyg behövs
Checklista vid beställning av bankintyg
Ny kundkännedom

Bankintyg behöver beställas

Ett bankintyg behövs också när aktiekapitalet i befintligt aktiebolag ska ökas genom nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner som ska betalas med pengar. Bankintyg kan utfärdas av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bankintyget ska visa att pengarna satts in på ett särskilt konto som företaget har öppnat för nyemissionen. Tänk på att bankintyget inte får vara äldre än beslutet om nyemissionen. Bankintyget ska bara omfatta det som betalas med pengar – inte det som eventuellt betalas med apportegendom.

Checklista vid beställning av bankintyg

Så här beställer du ett bankintyg från oss

 1. Kontakta Kundcenter Företag 0771-350 360Öppnas i nytt fönster i god tid innan nyemissionen. Detta för att uppdatera kundkännedomen och få hjälp med att öppna ett konto som är avsatt för nyemissionen. Observera att bankintyget endast kan utfärdas i  SEK eller EUR, och att pengarna behöver sättas in på ett konto i SEK eller EUR. 
 2. Direkt efter att pengarna har betalats in på det särskilda kontot som har öppnats och innan bankintyg har utfärdats, äger företaget rätt att flytta över pengarna till ett annat konto, t.ex transaktionskonto. Det särskilda konto som företaget har öppnat för nyemission får återanvändas om det har nollställts mellan nyemissionerna. 
 3. Allting behöver vara klart gällande vilka som ska delta vid nyemissionen innan bankintyget kan ställas ut.     
 4. Vi behöver även ett bolagsstämmoprotokoll som innehåller: 

- Hur nyemissionen påverkar totala ägarbilden.

- Hur många aktier som ska emitteras och till vilket pris.

- Vilka ska gå in i bolaget och med hur mycket kapital.

- Det exakta beloppet bankintyget ska vara på. 

Läs mer om bolagsstämmoprotokoll på Bolagsverkets hemsida. Öppnas i nytt fönster

Ny kundkännedom

Varför behöver vi göra en ny kundkännedom?

Eftersom en nyemission bland annat kan innebära ägarförändringar och att nytt kapital tillförs, behöver vi ställa frågor om kapitalet ursprung, ifall nyemissionen innebär större verksamhetsförändringar.