Om Placeringsfördelaren

Med den kostnadsfria tjänsten Placeringsfördelaren kan du automatiskt föra över företagets överskottslikviditet till placeringsalternativ som kan ge möjlighet till högre avkastning. Du bestämmer hur ofta och när du vill att överföringen ska ske.

Dina fördelar:

  • Du bestämmer själv en maxgräns för hur mycket pengar som behövs till den löpande verksamheten.
  • Överskottet fördelas mellan olika placeringskonton och/ eller fonder. Vi hjälper dig skräddarsy en lämplig sparandeportfölj.
Mer fakta
Pris och villkor

Så fungerar det

På bestämd dag förs det som är definierat som överskott över och fördelas enligt de val som du har gjort. Du har möjlighet att fördela pengarna på flera placeringskonton och upp till tio fonder.

Överföringsalternativ

Du kan välja mellan tre olika överföringsalternativ. 

Maxgräns

Det här är det alternativ vi på Nordea rekommenderar. Allt som överstiger valt belopp överförs men du sätter även ett tak för en maximal summa. 

Överför allt

Du kan välja att överföra all överskottslikviditet. Tänk på att det kan vara bättre att välja alternativet Maxgräns eftersom pengar som tillfälligt kommit in på kontot och som du tänkt använda i verksamheten annars oavsiktligt kan föras över. 

Fast belopp

Om du väljer detta alternativ förs det alltid över en i förväg bestämd summa. Om inte hela summan finns på kontot förs ingenting över. 

Kom igång

Ring oss, chatta eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss