Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

AutoFX Hedging

Automatisera er hantering av valutarisk och bibehåll full kontroll.

Fördelar med AutoFX Hedging

Automatisk hantering av valutarisker 

  • Sparar tid med mindre manuellt arbete.
  • Minskar risk för operationella fel.

Ni behåller kontrollen

  • Beräkningarna görs utifrån era bestämda ramar.
  • Ni bestämmer om ni vill genomföra de förslagna transaktionerna.

Så fungerar det

AutoFX Hedging - Blå pil illustration
  • AutoFX Hedging är byggd för att göra automatiserade beräkningar kring valutarisker.
  • Ni fastställer de regler AutoFX Hedging ska använda vid beräkningen (t.ex. vilka valutor, vilka finansiella instrument och vilken tidsram som ska användas).
  • Era kundfordringar och leverantörsskulder laddas upp och analyseras av verktyget.
  • AutoFX Hedging beräknar sedan vilka transaktioner som kan göras för att uppfylla era regler och uppnå en effektiv hantering av era valutarisker med minimalt antal transaktioner.
  • Ni behåller kontrollen genom att välja om ni vill genomföra de föreslagna transaktionerna.
  • Verktyget kan också basera sin beräkning på er uppskattade prognos för kommande kundfordringar och leverantörsskulder och på så sätt presentera en mer långsiktig hantering av era valutarisker.

Många har nytta av AutoFX Hedging

AutoFX Hedging är en automatiserad lösning för er som önskar hantera företagets valutarisker på ett systematiskt sätt utan att lägga tid på det. Plattformen minskar ert manuella rutinarbete samtidigt som ni minskar operationell risk. I och med att ni själva sätter upp önskade regler för er valutahantering har ni full kontroll. Ni behöver inte längre själva räkna ut nettobelopp eller valutasäkringar och ni behöver inte heller göra nya beräkningar i takt med att ny information landar i orderboken. Allt ni behöver göra är att bestämma vilka regler som ska gälla och ladda upp orderdata!

AutoFX Hedging stämmer av företagets kommande in- och utbetalningar, antingen genom att läsa av er orderbok och leverantörsskulder eller era prognoser – ni bestämmer själva! Baserat på er data får ni sedan automatiska förslag på valutasäkringar. 

Ni kan kontrollera alla detaljer innan transaktionerna genomförs och väljer aktivt om ni vill genomföra de föreslagna transaktionerna eller göra några ändringar. Sammantaget så behåller ni full kontroll medan AutoFX Hedging eliminerar tidskrävande analyser och manuellt rutinarbete som annars lätt kan bli fel. 

Vill du veta mer?

Hör av dig till din kontaktperson hos Nordea eller skicka e-post till oss på Nordea Markets

Skicka e-post till oss Öppnas i nytt fönster