Gör en sparplan för företagets investeringar

Vanligt att kombinera sparande och krediter

För investeringar som behövs snart hinner man som regel inte spara till, och då är det vanligast att söka olika typer av finansiering. Men ju längre bort i tiden pengarna behövs och ju större beloppet är, desto vanligare är det att företag planerar att finansiera framtida investeringar med sparade vinstmedel i kombination med investeringskrediter.

Skapa en investeringsplan och sparplan

För att följa en investeringsplan, där du bestämt och planerat för företagets investeringar under kommande år, behövs en sparplan. I sparplanen räknar du ut hur mycket du ska sätta av från ditt överskott till sparande för att nå målen den dag det är dags för att investera i nya maskiner, inventarier eller förvärv. 

Investeringsplanen och sparplanen hjälper dig att säkerställa kapital, tillgängliggöra det när det är dags för investeringar och under tiden åstadkomma avkastning på sparandet.

Sparande till framtida investeringar kan bidra till resultatet

Ta med alternativkostnaden i beräkningen

Om du sparar i företaget för att investera framåt, kan sparandet bidra till företagets resultat genom en förväntad avkastning. Den förväntade avkastningen påverkas av hur länge du ska spara och vilken risk företaget kan och vill ta med pengarna. 

Den förväntade avkastningen är viktig att ta med i beräkningen när du väljer mellan olika typer av sparande, och väger det mot alternativkostnaden. Alternativkostnad är ett ekonomiskt begrepp som beskriver kostnaden, eller den uteblivna intäkten, för det bortvalda alternativet. 

Ett företag bör förstås väga in fler faktorer än bara alternativkostnaden inför ett finansiellt beslut. Det är ändå något att tänka på, eftersom att det ofta finns flera alternativ för fortsatt tillväxt och lönsamhet att använda överskottslikviditeten till.

Exempel på alternativkostnad

Ett företag med överskott funderar på att antingen placera överskottet i en värdepappersfond eller att extraamortera på sitt företagslån. Om företaget väljer att placera överskottet i en värdepappersfond så är räntan på lånet alternativkostnaden. Detta eftersom att företaget hade minskat sin räntekostnad genom att extraamortera.

Månadsspara regelbundet eller då och då?

För att få kontinuitet i sparandet kan det vara smidigt att sätta upp ett automatiskt månadssparande som sköter sig självt.

Eller passar det bättre för ditt företag att göra engångsplaceringar? Kanske funkar en kombination av båda delarna bäst för dig. 

Det viktigaste är att ditt sparande blir av, baserat på din plan och dina förutsättningar. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vanliga frågor om sparande till företagets investeringar

Hitta rätt långsiktigt sparande för ditt företag

Vill du få råd kring sparande baserat på ditt företags behov, chatta med oss eller boka en rådgivning så hjälper vi gärna till.

Vi har även flera digitala verktyg som kan hjälpa dig hitta och sköta företagets långsiktiga sparande. Ta hjälp av vår sparrobot Nora när du ska välja fonder eller koppla upp dig på någon av våra värdepapperstjänster så du kan handla aktier och andra värdepapper online. 

Här nedan hittar du några av våra sparalternativ som passar för långsiktigt sparande.

Säkerställ att du följer investeringsplanen
Få högre avkastning på längre sikt med fonder
Förenkla företagets sparande med kapitalförsäkring
Handla med värdepapper

Sparplan med automatiskt månadssparande

Att sätta en sparplan och hålla sig till den är enklast om sparandet sker automatiskt. Antingen sparar du en likadan summa varje månad utifrån den sparplan du har - då passar ett automatiskt månadssparande bra. 

Är du osäker på hur mycket du kan sätta av varje månad kan istället Placeringsfördelaren passa bättre. Den för automatiskt över pengar från företagskontot till det  placeringsalternativ som du väljer. Du bestämmer hur ofta och när du vill att överföringen ska ske. Sätt en maxgräns för hur mycket pengar som behövs till den löpande verksamheten, så lämnar Placeringsfördelaren den summan kvar på företagskontot. Överskottet kan fördelas mellan de konton, kapitalförsäkringar och/eller fonder som du väljer. 

Fondsparande

Fondsparande är ett bekvämt sätt att spara

Att spara i fonder är perfekt för dig som vill se dina pengar växa över tid. Nordea har ett brett utbud av fonder som ger dig god möjlighet till en bra avkastning. Med fonder får du ett sparande med möjlighet till bra riskspridning, eftersom fonden placerar i flera innehav. Allt utan att du själv behöver vara aktiv och handla värdepapper. Beroende på vilken risknivå du önskar för ditt företags sparande, kan du kombinera ihop en fondportfölj med räntefonder, blandfonder och aktiefonder som passar företaget.

Om du behöver göra investeringen tidigare än planerat, är det inga problem eftersom fonderna är likvida inom 2 bankdagar. 

Tycker du att det är svårt att välja fonder? 

Låt vår sparrobot Nora göra jobbet åt dig, eller ta fram en passande fondportfölj med Fondväljaren

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som du placerar i finansiella instrument kan alltså både öka och minska i värde. Vi kan därför inte garantera att du får tillbaka hela det belopp du har har investerat.

Kapitalförsäkring

För sparande med längre sparhorisont

En kapitalförsäkring passar till företagets sparande när du ska bygga upp kapital som du vet ska betalas ut vid en viss tidpunkt. Så har du satt investeringsplanen och har mål satta i sparplanen kan kapitalförsäkring vara ett bra alternativ.

  • Att spara i en kapitalförsäkring är enkelt eftersom du slipper bokföringsarbete. Man betalar ingen skatt på vinster, utdelningar eller utbetalningar och behöver därför heller inte deklarera för omplaceringar eller utbetalningar. Istället betalar man en årlig schablonbeskattning på innehavets värde.
  • Man bör ha en längre sparhorisont på åtminstone fem år för att ge utrymme åt en andel aktier, så man får en avkastning som gör att man tjänar på att schablonbeskattas. 
  • Du kan när som helst ta ut hela eller delar av kapitalet utan kostnad. Beroende på vad företaget sparar till kan du ta ut hela kapitalet på en gång eller välja att få utbetalningar varje månad under en valfri period.

Välj placering att lägga i kapitalförsäkringen ur Nordeas stora utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. Omplaceringar och insättningar gör du enkelt i Nordea Business. Där får du också bra överblick över dina placeringar och deras värdeutveckling. 

Vi rekommenderar inte kapitalförsäkring till lågriskfonder, som inte ger tillräcklig avkastning för att täcka schablonbeskattningen. 

Handla med värdepapper

Vill du investera bolagets kapital i aktier och andra värdepapper? 

Värdepapperstjänst Depå är för dig som är intresserad av att handla med värdepapper. Du får ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och så betalar du courtage varje gång du handlar. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Depålikvidkonto. Du når värdepappertjänsten via internetbanken Nordea Business.

Nordea Investor är vår sparandesajt där du kan följa ditt sparande dygnet runt via mobil, surfplatta eller dator. Du kan handla med aktier, börshandlade produkter och fonder. Här får du en bra och detaljerad översikt över din portfölj och har tillgång till bl a marknadsinformation och nyheter.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som du placerar i finansiella instrument kan alltså både öka och minska i värde. Vi kan därför inte garantera att du får tillbaka hela det belopp du har har investerat.

Missa inte! 

För att handla med derivat, valutor, obligationer, aktier, börshandlade fonder eller andra finansiella instrument i företaget behöver man LEI-koder. LEI står för Legal Entity Identifier. Här hittar du mer information om LEI-koderÖppnas i nytt fönster.

Vill du komma igång med en investeringsplan?

Boka en rådgivning med en av våra sparspecialister så hjälper vi till att se över företagets sparande.

Kontakta oss om sparande

Nästa steg när du satt investeringsplanen och kommit igång med företagets sparplan

När företaget har en bra likviditetshantering, har säkrat en buffert och följer sparplanen som är kopplad till investeringsplanen kan det fortfarande finnas överskott. Har du ett upparbetat permanent överskott i företaget kan det vara läge att placera det mer långsiktigt till framtida förvärv eller i pensionssparande till ägare.