Tjänstepension för företag

Att erbjuda tjänstepension är en investering för dina anställdas framtid. Än viktigare blir det när företaget växer och behöver locka till sig rätt kompetens.

Pensions- och försäkringsförmåner finns med i topplistan över de viktigaste personalförmånerna. Det är också ofta en framgångsfaktor för många företagare för att attrahera och behålla rätt kompetens. Vi hjälper gärna till att utforma en pensionslösning utifrån just ditt företags behov. Du kan välja att efterlikna en kollektivavtalad tjänstepension eller sätta samman ett unikt förmånspaket för dina anställda.

Fördelar för företaget:

  • Möjlighet att ge anställda en förmån eller belöning i annan form än lön
  • Avdragsrätt för tjänstepensionsinbetalningar
  • Pensionsavsättningar beskattas med särskild löneskatt som är lägre än arbetsgivaravgift och egenavgift
  • Attraktiv arbetsgivare genom nöjda medarbetare

Förvaltningsform för tjänstepension

Vi erbjuder två olika sätt att placera tjänstepensionskapitalet. Antingen i fondförsäkring eller i vår traditionellt förvaltade försäkring. När vi sätter upp en pensionsplan väljer du en förvaltningsform för samtliga medarbetare. De har sedan möjlighet att ändra förvaltningsform så att den passar varje enskild individ.

Tjänstepension Fond

Vår fondförsäkring heter Tjänstepension Fond. Här väljer medarbetaren själv hur pengarna ska placeras ur ett brett urval av fonder. En utmärkt sparform för den som är lite mer intresserad av sparande och själv vill vara aktiv.

Läs mer om Tjänstepension Fond

Tjänstepension Garanti

Vår traditionellt förvaltade försäkring heter Tjänstepension Garanti. Det är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar den som vill få hjälp att placera sina pensionspengar. Vi sköter allt och anpassar sparandet efter hur lång tid det är kvar till pensionen.

Läs mer om Tjänstepension Garanti

Vad kostar tjänstepension för företaget?

Hur mycket tjänstepension kostar beror på hur tjänstepensionen utformas och de anställdas löner. 

Exempel: Företag med kollektivavtalad ITP 1* sätter av motsvarande för en anställd per månad:

  • 4,5 procent av lön upp till 46 438 kr/månad (7,5 inkomstbasbelopp år 2023)  
  • 30 procent på lönedelar som överstiger det.

Kostnad för premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring och eventuella efterlevandeskydd tillkommer.

*Tjänstepension för privatanställda tjänstemän.

Avdragsrätt för tjänstepension

Huvudregel

Som arbetsgivare får du göra avdrag för tjänstepensionspremier upp till 35 procent av medarbetarens lön. Avdraget får inte överstiga 10 prisbasbelopp. Med lön menas all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtalet.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln gör det möjligt att göra större avdrag än vad som gäller enligt huvudregeln för att komplettera pensionen på grund av förtida avgång eller om pensionsutfästelser är otillräckligt tryggade.

Avdrag medges för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå och får inte överstiga en pensionsnivå enligt nedanstående tabell.

Kompletteringsregeln
Lön55-64 års ålderFrån 65 års ålder
Upp till 7,5 prisbasbelopp80 %20 %
7,5 - 20 prisbasbelopp70 %70 %
20 - 30 prisbasbelopp40 %40 %

Exempel

Bertil är 60 år och ska gå i pension. Hans arbetsgivare har gett löfte om maximal pension enligt kompletteringsregeln fram till dess Bertil fyller 65 år. Bertil har en årslön på 280 000 kronor vilket understiger 7,5 prisbasbelopp. Maximal pension för Bertil är 80 procent (224 000 kronor per år).

Hans arbetsgivare gör en engångsbetalning för en pensionsförsäkring med utbetalning i 5 år. Engångspremien för pensionsförsäkringen blir i detta exempel 1 120 000 kronor.

Särskild löneskatt

Pensionsförsäkringspremier som betalas av ditt företag är inte belagda med arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Istället betalar du särskild löneskatt.