Tjänstepension för företag

Tjänstepension till dina anställda är viktigt. Det gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare och ger de anställda trygghet för framtiden.

Tjänstepension finns med i topplistan över de viktigaste personalförmånerna och är ofta en framgångsfaktor för att attrahera och behålla rätt kompetens. Vi hjälper dig ta fram en pensionsplan för anställda i ditt företag. Du kan välja ett upplägg som liknar en kollektivavtalad tjänstepension, eller sätta samman ett unikt förmånspaket.

Fördelar med tjänstepension:

  • Ge dina anställda en eftertraktad förmån i annan form än lön.
  • Inbetalningar till tjänstepension är avdragsgilla. 
  • Pensionsavsättningar beskattas med särskild löneskatt, som är lägre än arbetsgivaravgift och egenavgift. 
  • Du blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Två upplägg att välja mellan

De anställda kan välja mellan två olika förvaltningsformer för sin tjänstepension: fondförsäkring eller traditionellt förvaltad försäkring. När vi sätter upp pensionsplanen väljer du först en förvaltningsform för samtliga medarbetare, och sedan kan varje anställd ändra till den förvaltningsform som passar dem. För de som vill ha hjälp med valet finns möjlighet att få kostnadsfri rådgivning från våra pensionsrådgivare.

Tjänstepension Fond

Med fondförsäkring väljer medarbetaren själv hur pengarna ska placeras i ett brett urval av fonder. Detta val passar den som är intresserad av sparande och vill vara aktiv med sina val.

Läs mer om Tjänstepension Fond

Tjänstepension Garanti

Vår traditionellt förvaltade försäkring är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Formen passar den som vill få hjälp att placera sina pensionspengar. Vi sköter allt och anpassar sparandet efter hur lång tid det är kvar till pensionen.

Läs mer om Tjänstepension Garanti

Kostnad för företaget

Hur mycket tjänstepension kostar för företaget beror dels på hur tjänstepensionen utformas och dels på de anställdas löner. Nedan ser du exempelsiffror baserat på avtalet ”ITP1”, en vanlig kollektivavtalad tjänstepension för tjänstemän.

Företag sätter av motsvarande för en anställd per månad:

  • 4,5 procent av lön upp till 46 438 kr/månad (7,5 inkomstbasbelopp år 2023)  
  • 30 procent på lönedelar som överstiger det.

Kostnad för premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring och eventuella efterlevandeskydd tillkommer.

Avdragsrätt för tjänstepension

Huvudregeln

Som arbetsgivare får du göra avdrag för tjänstepensionspremier upp till 35 procent av medarbetarens lön. Avdraget får inte överstiga 10 prisbasbelopp. Med lön menas all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtalet.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln ger möjlighet till större avdrag än vad huvudregeln medger. Den kan användas för att komplettera pensionen på grund av förtidspension, eller om pensionsutfästelser är otillräckligt tryggade. 

Avdrag får göras för kostnader för att nå upp till avtalad pensionsnivå enligt tabellen nedan. 

Kompletteringsregeln

Lön55-64 års ålderFrån 65 års ålder
Upp till 7,5 prisbasbelopp80 %20 %
7,5 - 20 prisbasbelopp70 %70 %
20 - 30 prisbasbelopp40 %40 %

Räkneexempel

Bertil är 60 år och ska gå i pension. Hans arbetsgivare har lovat maximal pension enligt kompletteringsregeln fram tills han fyller 65 år, det vill säga i fem år. 

Årslönen är 280 000 kronor, vilket understiger 7,5 prisbasbelopp. Maximal pension är 80 procent av årslönen, vilket blir 224 000 kronor per år.

Arbetsgivaren gör en engångsbetalning för en pensionsförsäkring med utbetalning i fem år. Engångspremien blir 224 000 gånger 5 = 1 120 000 kronor.

Särskild löneskatt

Pensionsförsäkringspremier som betalas av ditt företag är inte belagda med arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Istället betalar du särskild löneskatt på 24,65 procent, vilket är cirka 5,8 procent lägre än de sociala avgifterna på lön. 

Vid löneväxling är det vanligt att medarbetaren får skillnaden som ytterligare premie till sin löneväxling, vilket blir kostnadsneutralt för företaget.

Läs mer om löneväxling Öppnas i nytt fönster