Vad är direktpension?

Direktpension kan vara ett sätt att placera långsiktigt överskott i företaget för att komplettera din tjänstepension och ditt privata pensionssparande. Direktpensionen stärker din inkomst den dagen det är dags att gå i pension. 

Upprätta ett avtal om att överskottet du sätter in i en kapitalförsäkring ska vara en direktpension som ska betalas ut som pension till dig som ägare.

Direktpension ger hög flexibilitet

En direktpension är mer flexibel än en vanlig tjänstepension, eftersom du kan spara i en kapitalförsäkring med depå och fondkonto. Till skillnad mot tjänstepension går det att stänga direktpensionen och återföra kapitalet till bolaget om du senare skulle behöva pengarna på annat sätt i bolaget. Pengarna i en direktpension är alltså inte låsta på samma sätt som exempelvis en tjänstepension. 

Utifrån ett riskperspektiv kan direktpensionen skyddas från eventuell konkurs genom att kapitalförsäkringen pantsätts till förmån för den försäkrade.

Pengarna i en direktpension kan dessutom tas ut av den försäkrade tidigare än vid 55 års ålder.

Direktpension som bonusupplägg för anställda

Pensionssparande är en uppskattad personalförmån som ofta ger nöjda och lojala medarbetare.

Direktpension går att använda när företaget ska avtala om ett bonusupplägg för en anställd och då sätta villkor att den anställde ska stanna kvar hos företaget i till exempel minst tre år framöver för att få sin pensionsrätt. 

Avdrag för pensionskostnaden kan företaget göra vid utbetalningen till den försäkrade. 

Se över hela företagets pension- och försäkringsskydd

Om du är osäker på vilket, eller vilken kombination av tjänstepension och direktpension, som passar din situation är det bra att prata med en av våra pensions- och försäkringsrådgivare.