Placera överskottslikviditeten

Pengar för löpande utgifter såsom löner, hyra och leverantörsfakturor hör hemma på företagskontot. Du får högsta tänkbara tillgänglighet till pengarna, men avkastningen är låg. I de fall det finns överskott av likvida medel i företaget finns det betydligt mer lönsamma alternativ. Innan du ger företagets kapital möjlighet att växa bör du först och främst ställa dig tre frågor.

Hur mycket? Hur länge? Till vilken risk?

Du vet kanske redan idag när du behöver få tillgång till överskottet och vad det ska användas till; en skattebetalning om några månader eller en investering om några år. I vissa fall är det viktigt att pengarna är lättillgängliga. I andra fall kanske företaget kan avvara överskottet en bestämd tid mot möjligheten till högre avkastning.

Om överskottet är tillfälligt, max 1-2 år, bör det inte utsättas för kraftiga värdeförändringar. Då passar oftast produkter med låg risk och hög tillgänglighet, till exempel sparkonto eller korträntefond. 

Samtidigt är det vanligt att en del av kapitalet kan placeras under en längre period, minst 3 år. Om så är fallet kan en fondportfölj med balanserad risk och ett visst aktieinslag vara ett bättre alternativ.

Strukturerade placeringar (Kapitalskyddade placeringar eller Bevis) är ett sätt att ta del av aktie- råvaru- eller valutamarknaden till en på förhand känd risk.

Särskilda regler för enskilda firmor

För att överskottslikviditet ska räknas som tillgång i enskild firma får endast bankkonton användas. Sparkonto Företag är det vi rekommenderar. Din kontobehållning ger då ökad möjlighet att nyttja räntefördelning och expansionsmedel samtidigt som du särskiljer företagspengar från privata pengar.