Pension och sjukförsäkring till egenföretagare

  • Som egenföretagare behöver du själv spara till pensionen.  
  • Sjukförsäkringen ger ersättning om du skulle bli sjuk under en längre tid. Förebyggande hälsotjänster och rehabiliteringsstöd ingår också.

Nordea Framtidsplan Egenföretagare passar dig som är ensam ägare till ditt företag, inte har anställda och tar ut lön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet ur företaget.  

Det här ingår i Framtidsplan Egenföretagare:

Pensionssparande

Icon pension

Pensionen är en viktig investering för framtiden och är grunden för en bra ekonomi efter arbetslivet. Spara med garanti eller i fonder.

Premiebefrielse

Icon insurance

Om du skulle bli sjuk och inte kan jobba fortsätter försäkringen att sätta in pengar till din pension efter 90 dagar från det att sjukskrivningen startade.

Sjukförsäkring

Icon Sick_insurance

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som Försäkringskassan ger. Blir du sjuk får du ersättning för del av förlorad arbetsinkomst efter 90 dagar från det att sjukskrivningen startade.

Hälsotjänster

Icon Health_services

I sjukförsäkringen ingår stöd och extra hjälp. Med Samtalsstöd kan du få professionell hjälp av psykolog, jurist, ekonom, ergonom eller hälsocoach. Undvik sjukskrivning och kom snabbare tillbaka till jobbet genom rehabilitering.

Vilket pensionssparande passar dig som egenföretagare?

Välj mellan ett pensionssparande där du placerar dina pengar själv eller där du låter oss sköta det åt dig.

Tjänstepension Garanti

Passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Vi garanterar att du minst får tillbaka en viss procent (fn. 85 procent) av de pengar du satt in.

Fördelar

  • Enkelt - vi sköter allt åt dig.
  • Sparandet åldersjusteras automatiskt. Ju närmare utbetalning,  desto tryggare placerar vi dina pengar. 
  • Du kan aldrig få mindre än garanterat – däremot mer. 
  • Sparandet tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

Tjänstepension Fond

Välj själv hur pengarna ska placeras. En sparform för dig som är mer intresserad och vill vara aktiv i ditt sparande. Du väljer vilken risknivå du vill ha genom ditt val av fonder. Gör du inget aktivt fondval placeras dina pengar i Nordea Pensionsportfölj som sköts av oss. 

Fördelar

  • Placera i ett brett utbud av fonder och fonder med särskilda hållbarhetskriterier. Tillgång till externt förvaltade fonder.
  • Möjlighet att själv påverka risknivån i ditt sparande.
  • Nordea Pensionsportfölj är en fondportfölj anpassad efter din ålder med ett hållbart fokus. 

Fyll i formuläret och ansök om Nordea Framtidsplan Egenföretagare

Att fylla i formuläret och ansöka om offert tar cirka 5 minuter.

Ja tack, jag vill ansöka

Vanliga frågor om pension och försäkring som egenföretagare

Avdragsmöjligheter för pensionssparande som egenföretagare

För dig som har inkomst av näringsverksamhet eller tar ut lön ur ditt bolag finns möjlighet att göra avdrag för det du betalar in till din pension. Du kan göra avdrag upp till 35 procent av din inkomst (maximalt 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 573 000 kronor år 2024).  

Då är avdrag för pensionssparande fördelaktigt för dig som driver enskild firma

När det gäller avdragsrätten för pensionspremier är det fördelaktigt för dig om du har en inkomst av aktiv näringsverksamhet som uppgår till minst 8,07 inkomstbasbelopp (614 934 kronor per år alternativt 51 245 kronor per månad år 2024) efter avdrag för pensionspremien. 

Blir din inkomst av aktiv näringsverksamhet lägre bör du inte göra avdrag eftersom socialförsäkringsförmåner som till exempel avsättningen till din allmänna pension, föräldrapenning och sjukpenning minskar.

Pensionssparande med hållbarhet i fokus

I de pensionsportföljer där vi sköter placeringarna åt dig jobbar vi hela tiden aktivt med de investeringar vi gör. Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter på nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster .