Företagets likviditet

Likviditeten handlar om balans. Om att matcha in- och utgående betalningar för att säkra att det hela tiden finns lagom mycket likvida medel. Det vill säga, att inte alla pengar sitter bundet i tillgångar utan att det finns tillräckligt i kassan för att betala fakturor, löner och andra löpande kostnader. Men samtidigt, att det inte finns för mycket pengar i kassan som istället kunnat investeras för företagets, och din, framtid.

Likviditetsbehovet varierar utifrån företagets risker

Likviditetsbehovet i företaget påverkas av vilken bransch du är i och vilka återkommande rörelserisker som finns i verksamheten. 

  • Två vanliga finansiella risker som har en direkt påverkan på kassan och likviditeten är valuta- och ränterisker. Om valutakurser eller räntan ändras kan storleken på dina in- och utbetalningar förändras snabbt och mycket. 
  • En rörelserisker som kan påverka likviditetsbehovet är skadeståndsanspråk, stölder och skador på egendom.
  • Personal beskrivs ofta som företagets viktigaste tillgång och det är därför viktigt att skydda företaget genom att skydda personalen. Att stötta personalens ekonomiska trygghet idag och i framtiden samt att skydda dem om något allvarligt skulle hända minskar risken för kostsamma störningar i exempelvis ett produktionsled eller i en värdekedja.

Aktiv likviditetshantering

Till hjälp med likviditetshanteringen finns betalningslösningar, finansiering genom exempelvis kontokrediter och tjänster för att säkra valuta- och ränterisker. Nätbanken, appen och andra digitala tjänster erbjuder också stöd i arbetet med företagets likviditetshantering.

Läs mer om vårt cash management erbjudande

Bra likviditetshantering skapar möjligheter

Lite förenklat kan vi säga att bra och aktiv likviditetshantering minskar det totala behovet av likviditet. På så sätt frigörs medel i företaget som du istället kan använda som buffert eller investera i tillväxt och ökad lönsamhet.

Vanliga frågor om likviditetshantering

Nästa steg när företaget har en bra likviditetshantering

Sparande istället för överskott i likvida medel

Du behöver ha tillräckligt i kassan för att kunna betala kostnaderna, och en viss marginal för kända risker. För större oförutsedda händelser har du din buffert. Har du ett överskott och behåller även det i kassan, är risken stor att du missar lönsamhet och tillväxt. De pengar du inte behöver för att täcka företagets behov av likvida medel kan du istället spara eller placera på längre sikt så att de växer. Sedan kan kapitalet användas i företaget till investeringar eller sättas undan till framtida förvärv eller i pensionssparande till ägare.