Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Får ditt företag ansträngd ekonomi vid säsongsvariationer?

Påverkas ditt företag av säsongsväxlingar?

Många företag upplever att de får ont om pengar på grund av säsongsvariationer i tillgång och efterfrågan eller på grund av varierande råvarupriser. Det är ett vanligt problem i många branscher och drabbar både företag som befinner sig i startfasen och de som är etablerade sedan länge. Kanske påverkas även ditt företag just nu eller i framtiden?

Vad kan du göra?

Så här kan du göra när ekonomin är ansträngd:

Skaffa dig en tydlig överblick över din budget

Budget4Om du inte redan har gjort en budget för din verksamhet är det dags att göra det nu. Var realistisk: om du förväntar dig att en viss procentandel av dina intäkter ska genereras under vissa månader är det ingen bra idé att dela den förväntade årsintäkten med tolv. Portionera hellre ut årsintäkten över året baserat på tidigare års utfall.

Var uppmärksam på ditt kassaflöde

KassaflödeKan du urskilja något mönster över året? Ser du att ingående betalningar är lägre än de utgående beloppen och att beloppen överstiger det tillgängliga kapitalet under vissa tidpunkter? Om de här fallen inte kan förklaras av engångsposter tyder det på att det rör sig om säsongsbundna eller konjunkturbundna variationer. Anpassa då din verksamhets kapacitet efter efterfrågan – om du räknar med lägre inkomster under sommaren bör du dra ner på produktionen och se till att personalen tar semester under perioden. 

Bygg upp goda relationer med dina leverantörer

SuppliersOm du påverkas av säsongsvariationer kan goda relationer med leverantörerna bidra till att minska pressen på ditt kassaflöde eftersom du kan be om förlängd kredit eller om att få delbetala under en period. Om du är osäker på om dina leverantörer är flexibla kan du alltid ha en informell diskussion med dem och fråga hur de brukar hantera sådana här situationer. 

Skapa goda vanor som ger god balans i ditt kassaflöde

Många företag kan med enkla medel förbättra sina kassaflöden bara genom att se över de interna rutinerna, till exempel faktureringen. Även om ditt företag inte har direkta problem med detta är det alltid en god idé att förbättra sina rutiner. 

Seasonal Fluctiations

Så här kan Nordea hjälpa dig:

Vi ser finansiering vid säsongs- eller konjunkturbundna variationer som en naturlig och rent av sund del av ett företags verksamhet. Tveka inte över att ta upp variationerna med oss.

Vid mindre kassabehov

First card

Om du bara behöver ett mindre belopp och vill använda dina tillgångar som säkerhet för andra investeringar längre fram kan ett kreditkort vara en bra lösning för dig. Vår lösning kallas First Card. Läs mer om First Card.

Kontokredit

Om du behöver ett mindre belopp och inte har problem med att ställa en säkerhet kan kontokredit vara en bra lösning för dig. Säkerheten kan vara personlig eller ägas av företaget och kan till exempel vara en bostad. Läs mer om kontokredit.

Vid större kassabehov

First Card

Nordea First Card hjälper dig att spara tid och ha kontroll över företagets utgifter genom att betala smartare och minskad administration

Läs mer om First card

Kontokredit

Jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer om kontokredit

Företagslån

Ett företagslån är en flexibel och förutsägbar lösning men ställer krav på någon typ av säkerhet. Välj mellan fast och rörlig ränta.

Läs mer om företagslån