Kassaflöde

Företagets kassatillgångar varierar i allmänhet till följd av interna orsaker t.ex. investeringar, strategiska ändringar och externa orsaker t.ex. konjunkturer, betalningsproblem hos kunder. Två termer är väsentligt relaterade till förberedelser inför dessa variationer och hur man fixar dem, kassaflöde och likviditet. Vad avses egentligen med kassaflöde och likviditet och hur kan man hantera dem?

Med kassaflöde avses kontanter som strömmar in i och ut ur företaget, dvs. ”flöde”. Till skillnad från likviditeten ger kassaflödet dock inte i sig en tillförlitlig bild av företagets betalningsberedskap.

Med likviditet (på engelska liquidity) avses kort och gott betalningsförmåga och beredskap, dvs. företagets förmåga att återbetala sina kortfristiga skulder. Likviditet syftar ofta också på företagets förmåga att konvertera fasta tillgångar till pengar. Genom att förbättra likviditeten skapar man viktiga förutsättningar för tillväxt i företaget.

Vad kan du göra?

Så här kan du göra när ekonomin är ansträngd:

Skaffa dig en tydlig överblick över din budget

Om du inte redan har gjort en budget för din verksamhet är det dags att göra det nu. Det gör att du kan ha regelbunden koll på dina faktiska utgifter. Det kan finnas poster som tömmer kassan som du inte har beaktat.

Var realistisk omkring säsongsvariationer: om du förväntar dig att en viss procentandel av dina intäkter ska genereras under vissa månader är det ingen bra idé att dela den förväntade årsintäkten med tolv. Portionera hellre ut årsintäkten över året baserat på tidigare års utfall.

Var uppmärksam på ditt kassaflöde

Kan du urskilja något mönster över året? Ser du att ingående betalningar är lägre än de utgående beloppen och att beloppen överstiger det tillgängliga kapitalet under vissa tidpunkter? Om de här fallen inte kan förklaras av engångsposter tyder det på att det rör sig om säsongsbundna eller konjunkturbundna variationer. Anpassa då din verksamhets kapacitet efter efterfrågan – om du räknar med lägre inkomster under sommaren bör du dra ner på produktionen och se till att personalen tar semester under perioden.

Bygg upp goda relationer med dina leverantörer

Om du påverkas av säsongsvariationer kan goda relationer med leverantörerna bidra till att minska pressen på ditt kassaflöde eftersom du kan be om förlängd kredit eller om att få delbetala under en period. Om du är osäker på om dina leverantörer är flexibla kan du alltid ha en informell diskussion med dem och fråga hur de brukar hantera sådana här situationer.

Skapa goda vanor som ger god balans i ditt kassaflöde

Många företag kan med enkla medel förbättra kassaflödet bara genom att se över de interna rutinerna, till exempel faktureringen. Även om ditt företag inte har direkta problem med detta är det alltid en god idé att förbättra sina rutiner. Med goda rutiner får du bättre kontroll över dina betalningsflöden och kan snabbare reagera på sena ingående/utgående betalningar. När ditt företags dagliga affärsrutiner är i skick ska du hålla fast vid dem.

Har du varit med om att dina kunder betalar för sent för dina produkter eller tjänster?

Försenade betalningar från kunder kan i många fall sätta press på dina egna kassaflöden under kortare perioder. Om kunderna har för vana att alltid betala sent kan du låta det leda till begränsningar från din sida – och kanske till och med till minskat förtroende eller oönskat risktagande. Utnyttjar du betalningsvillkoren effektivt?

   

Här har vi samlat råd kring vad du kan göra när du inte får betalt i tid. 

✓ Inför dröjsmålsränta för försenade betalningar

Många företag har infört en dröjsmålsränta som kan variera med beloppet eller med antalet dagar betalningen är sen. 

✓ Ge rabatt till kunder som betalar i förtid

Informera dina kunder om att du ger rabatt om beloppet betalas inom ett visst antal dagar efter leverans.

✓ Ha en informell dialog med dina kunder

Diskutera gärna betalningstider med dina kunder för att hitta sätt som gör att de betalar i tid. Kanske föredrar de något annat faktureringssätt eller skulle uppskatta en påminnelse?

✓ Använd autofakturering och följ upp belopp och förfallodagar

Digital fakturahantering kan minska administrationstiden rejält - överväg att använda ett flödesbaserat system. Att följa upp de belopp som kommer in kan också fungera som ett varningssystem. En obetald faktura kan vara ett tecken på att en kund har ekonomiska problem. Om du använder en factoringlösning är det ofta möjligt att köpa en försäkring för ingående betalningar.

✓ Förskottsbetalning för internationella kunder

För internationella kunder finns möjlighet att använda remburser, inkasso eller bankgarantier. Det innebär att köparen måste betala i förskott, men du som säljare får inte tillgång till pengarna förrän köparen tagit emot varorna. På så sätt kan både köparen och säljaren undvika risker.

✓ Kolla upp om nya kunder brukar betala i tid

Om du oroar dig för att nya kunder inte ska betala sina skulder i tid kan du göra en kreditundersökning innan du tecknar avtal. Det är särskilt viktigt om det rör sig om ett avtal som sträcker sig över lång tid eller utgör en stor del av dina intäkter. Du bör också överväga att ha en kreditpolicy inom ditt företag – vad är din tidsgräns för nya kunder? Det är alltid bra att ha en policy på pränt.

Så här kan Nordea hjälpa dig:

Vi ser kassaflödet i ditt företag ungefär som människans andningssystem. Om inandningen (ingående betalningar) är mindre än utandningen (utgående betalningar) kommer både du och ditt företag så småningom få svårt att andas ordentligt.

Säsongs- eller konjunkturbundna variationer ser vi som en naturlig och rent av sund del av ett företags verksamhet. Tveka inte över att ta upp variationerna med oss. Vi kan erbjuda olika lösningar utifrån ditt kassabehov.

Företag med mindre kassabehov
Företag med större kassabehov

Kontokredit

Behöver du hjälp under tiden du väntar på betalning från dina kunder, eller vill du ha en mer flexibel kassahantering? Då erbjuder vi på Nordea en lösning som kallas kontokredit. Läs mer om kontokredit.

First card

Om du bara behöver ett mindre belopp och vill använda dina tillgångar som säkerhet för andra investeringar längre fram kan ett kreditkort vara en bra lösning för dig. Vår lösning kallas First Card. Läs mer om First Card. 

Företagslån

Om du räknar med att behöva ett större belopp och inte har problem med att ställa en personlig eller företagsägd tillgång som säkerhet kan en kredit vara en bra lösning för dig. Säkerheten kan vara personlig eller ägas av företaget. Läs mer om företagslån.

Factoring

Förutom de tjänster som främst riktar sig till små och medelstora företag erbjuder vi även en tjänst som kallas factoring. Ofta är factoring smidigt för dig som behöver hjälp med att få betalt av dina kunder. På grund av högre administrativa kostnader är factoring i regel bara rimligt för större företag som hanterar många kunder samtidigt. Vi hjälper med att hantera kassaflödet och likviditeten. Läs mer om factoring.

Kontokredit

Jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer om kontokredit

First Card

Nordea First Card hjälper dig att spara tid och ha kontroll över företagets utgifter genom att betala smartare och minskad administration

Läs mer om First card

Företagslån

Ett företagslån är en flexibel och förutsägbar lösning men ställer krav på någon typ av säkerhet. Välj mellan fast och rörlig ränta.

Läs mer om företagslån

Factoring

Passar företag som behöver frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten.

Läs mer om factoring och fakturafinansiering