Betalningar till utlandet

Uppgifter som behövs är: mottagarens namn och fullständig adress inklsive land, kontonummer (i IBAN-format för de länder som infört IBAN) samt BIC till mottagarens bank. Om du inte känner till bankens BIC, anger du bankens namn och adress och i vissa fall även en bankkod.

För betalningar till SEPA-länder* är det inte längre obligatorisk att ange BIC. Om fältet för BIC ändå fylls i kommer informationen inte att användas eller skickas vidare. Läs mer om SEPA

Läs betalningsguiden härÖppnas i nytt fönster

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken. 

Vill du veta IBAN för ditt eget konto hittar du den informationen i din nätbank. 

Läs mer om IBANÖppnas i nytt fönster

BIC

BIC (Business Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress).

En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler. Vid betalningar inom EU samt till Andorra, Island, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten är BIC inte obligatorisk, istället räcker det att ange mottagarens kontonummer i IBAN format.  

Nordeas BIC  i Sverige är NDEASESS. Du kan söka efter en BIC på SWIFT:s webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Betalningar inom SEPA-området

För SEPA* länder är IBAN obligatoriskt och en "IBAN-only princip" gäller. Detta innebär att du enbart behöver ange IBAN-kontonummer för att identifiera mottagande bank. BIC är inte längre obligatorisk. Om du anger både IBAN och BIC till ett SEPA* land, kommer Nordea att ignorera BIC och istället via IBAN söka fram korrekt bankuppgifter. 

Oavsett om du har skrivit korrekt eller felaktig BIC kommer betalningen att skickas till angivet IBAN kontonummer. 

*SEPA: EU-länder samt Andorra, Island, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Betalningar från utlandet

Avsändaren i utlandet kan alltid betala till företagets Nordeakonto eller PlusGirokonto. Du anger företagets konto i IBAN-format och vår BIC som är NDEASESS på dina fakturor.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea