Guide hur du ska tänka kring företagets sparande

Du som äger och driver företag behöver fundera på hur företagets kapital ska hanteras. Kortsiktigt handlar det om att få kontroll över likviditeten samt att skapa en buffert så att företaget klarar sig igenom oförutsedda händelser. På längre sikt kan det finnas behov av investeringar för att företaget ska kunna växa och öka sin lönsamhet. Och när företaget har samlat vinstmedel som inte behövs i verksamheten är det bra att tänka till kring hur det permanenta överskottet ska placeras.  Kanske ska du som ägare spara till pensionen i bolaget eller så bör du sätta en plan kring expansion/förvärv. 

Men hur mycket kan och bör företaget spara? Och vilka alternativ finns? I den här sparguiden får du bra information om sparande för företag.

1. Likviditets-hantering ger företaget ekonomisk trygghet

Med bra likviditetshantering får du kontroll på kassan och vet hur mycket du kan spara.

Läs mer om likviditet och likviditetshantering

2. Skapa en buffert för trygghet i ditt företagande

I varje verksamhet finns risker som kan påverka ekonomin. Med en buffert klarar företaget oförutsedda händelser bättre.

Läs mer om hur du skapar en buffert

3. Spara till företagets framtida investeringar

När du har en buffert är det dags att gör en investeringsplan. Placera pengar så att de växer tills de behövs för investeringar i verksamheten.

Läs mer om hur du kan spara till framtida investeringar

4. Långsiktigt sparande för företagets överskott

När företaget samlat på sig ett permanent överskott kan det vara bra att som företagare prioritera sin egen trygghet och planera för framtiden.

Läs mer om hur du kan placera permanent överskott

Hur mycket kan och bör ditt företag spara?

Få råd och tips i vår sparguide och se vilka alternativ som finns.

Starta guiden här