Placera företagets långsiktiga överskott

Företag som varit verksamma längre med bra lönsamhet eller bolag med få fasta kostnader och stora inflöden kan ha samlat på sig vinstmedel som inte behövs i verksamheten. Kanske finns det avsatta pengar för utdelningar i företaget som inte behöver, eller kan, delas ut. Det här kallas för att företaget har fått ett permanent överskott. Det permanenta överskottet kan återinvesteras i företaget, exempelvis för företagets framtid eller för att trygga din egen framtid. 

Hur ska överskottet placeras?

Överskottet kan användas på olika sätt beroende på dina behov. Du kan exempelvis behöva komplettera pensionsförsäkringar eller direktpension, eller säkerhetsställa tillgång till likviditet inför ett förvärv eller expansion.

Förvärv eller expansion

Kanske drömmar du om att köpa andra företag och fastigheter som innebär nya affärsområden. Som företagare vill du såklart säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet för permanent överskott som inte längre behövs i den egna verksamheten.

Det är svårt att planera att köpa företag eller fastigheter eftersom möjligheterna ofta dyker upp oväntat. 

Har du sparat eget kapital i företaget säkrar du möjligheten att kunna förvärva när tillfället erbjuds. Ett sparande i tidigt skede kan därför vara en viktig del av den finansiella planeringen.

Läs mer om förvärv och expansion

Pension

Har du permanenta överskott i din verksamhet brukar man ofta trygga sin och sin familjs ekonomiska framtid genom att komplettera sin tjänstepension och sitt privata pensionssparande med en direktpension i företaget. Det förstärker inkomsten när det är dags att gå i pension, och sparande till en kapitalförsäkring med depå och fondkonto kan vara ett bra alternativ.

Som företagare kan du också tidigt planera för din pension genom att spara månadsvis till tjänstepension som erbjuder skydd i fall du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, samtidigt som du sätter undan pengar till pensionen. 

Läs mer om direktpension

Läs mer om tjänstepension

Sparande på lång sikt för din eller företagets framtid

Överskottet kan behållas och förvaltas i företaget så länge som som du bedriver verksamheten. Att spara i företaget kan bidra till att överskottet växer snabbare över tid genom ränta-på-ränta-effekten. Pengar från permanenta överskott kan ofta placeras på lång sikt och med en större andel aktier, vilket ger en högre förväntad avkastning.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vanliga frågor om företagets långsiktiga sparande

Planera för framtiden i god tid

Oavsett vad som är relevant för dig är det bra att börja planera i god tid och placera överskott efter hand som de byggs upp. Vill du få råd kring sparande baserat på ditt företag, chatta med oss eller boka ett möte så hjälper vi gärna till.

Här nedan ser du några av våra sparalternativ som passar när ditt företag har permanent överskott som ska placeras.

Säkra möjligheten att förverkliga din dröm
Trygga din och dina familjs ekonomiska framtid

Sparande till framtida förvärv eller expansion

Här är några alternativ som kan passa

Månadssparande till kapitalförsäkring med fonder eller aktier

När du sparar långsiktigt passar det att spara automatiskt varje månad eller använda vår placeringsfördelare som automatiskt för över pengar från företagskontot till en kapitalförsäkring. Månadssparande gör att du köper andelar av fonder vid olika tillfällen och sprider då risken på ett bra sätt. 

Kapitalförsäkringen passar bra när du vet att kapitalet ska betalas ut vid en viss tidpunkt. Att spara i en kapitalförsäkring är också enkelt, eftersom du slipper bokföringsarbete och betalar ingen skatt på vinster, utdelningar eller utbetalningar. Istället betalar man en årlig schablonbeskattning på innehavets värde.

I kapitalförsäkringen kan du placera både i fonder och värdepapper, för att bygga upp dina sparandeportfölj. Det är bäst att ha en längre sparhorisont på åtminstone fem år så du kan placera en del av sparandet i din kapitalförsäkring i aktier, så du får en avkastning som gör att du tjänar på att schablonbeskattas. 

Vill du investera bolagets kapital i aktier och andra värdepapper? 

Värdepapperstjänst Depå är för dig som är intresserad av att handla med värdepapper. Du får ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och så betalar du courtage varje gång du handlar. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Depålikvidkonto. Du når värdepappertjänsten via internetbanken Nordea Business.

Nordea Investor är vår sparandesajt där du kan följa ditt sparande dygnet runt via mobil, surfplatta eller dator. Du kan handla med aktier, börshandlade produkter och fonder. Här får du en bra och detaljerad översikt över din portfölj och har tillgång till bl a marknadsinformation och nyheter.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som du placerar i finansiella instrument kan alltså både öka och minska i värde. Vi kan därför inte garantera att du får tillbaka hela det belopp du har har investerat.

Kapitalförsäkring, direktpension eller tjänstepension?

Pensionssparande - oavsett i vilken form du väljer - är oftast i formen av månadssparande med ett fast belopp varje månad. Det gör att du lätt kan räkna på hur mycket du kan och vill sätta av till sparande som är avsett för att trygga pensionen. 

Kapitalförsäkring och direktpension

Eftersom en kapitalförsäkring passar när du ska bygga upp kapital som ska betalas ut vid en viss tidpunkt, passar den även för pensionssparande. Du kan välja att ta ut hela kapitalet på en gång eller välja att få utbetalningar varje månad under en valfri period. Man betalar ingen skatt på vinster, utdelningar eller utbetalningar och behöver därför heller inte deklarera för omplaceringar eller utbetalningar. Istället betalar man en årlig schablonbeskattning på innehavets värde.

Man kan avtala i företaget att en kapitalförsäkring ska vara en så kallad direktpension, vilket innebär ett löfte om att sparande ska betalas ut till dig som ägare i pension. Skillnaden och fördelen med direktpension mot en tjänstepension är att man när som helst kan häva avtalet om sparandet i kapitalförsäkringen skulle behövas i bolaget. Kapitalet som du sparar till en direktpension är alltså inte låst, utan kan återföras och användas i företaget.

Läs mer om direktpension här

Tjänstepension och försäkringar

En tjänstepension är istället pengar som företaget sätter av till dig som ägare, som inte kan återföras till företaget. Oftast gör man ett tjänstepensionsupplägg tillsammans med försäkringar, som tryggar upp för framtiden på mer sätt än bara i sparande. Tjänstepension och försäkring är något du bör se över och ha för dig som ägare, men det är också bra personalförmåner som ger nöjda och lojala medarbetare.

Vill du placera företagets överskott men vet inte hur du ska komma igång?

Oroa dig inte, vi hjälper dig!

Kontakta oss om sparande