Familjepension

Familjepension ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle gå bort innan du fyller 70 år. Skulle det otänkbara inträffa är det tryggt att veta att i alla fall ekonomin är ordnad.

Förutom att det är ett hårt slag om en familjemedlem går bort blir den ekonomiska situationen svårare med en inkomst mindre. Familjepension ger dina nära och kära en möjlighet att klara sig ekonomiskt om du skulle gå bort innan du fyller 70.

Fördelar med Familjepension

  • Ger familjen ett regelbundet tillskott till ekonomin.
  • Betalas ut månadsvis, vilket ger tid att ställa om och anpassa livet till de nya förhållandena.
  • Du väljer själv försäkringsbelopp.  

Familjepension betalas ut månadsvis under 5 år, men utbetalningstiden kan förlängas beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut. Familjepension kan underlätta under den tid det tar att ställa om livet och anpassa sig till de nya förhållandena.

Vem kan teckna?

Familjepension kan tecknas av alla med normal hälsa som fyllt 16 men inte 65 år. Den tecknas tillsammans med någon av Nordea Liv & Pensions pensionsplaner.

Vem kan vara förmånstagare?

Möjliga förmånstagare är make/sambo eller dina barn samt makes/sambos barn.

Avgift

Avgift

Premiens storlek beror på valt försäkringsbelopp, den försäkrades ålder samt kön. Premien sätts enligt tabell,  begär offert från Nordea Liv & Pension.

Avgift

Premiens storlek beror på valt försäkringsbelopp, den försäkrades ålder samt kön. Premien sätts enligt tabell,  begär offert från Nordea Liv & Pension.

Prata med oss om Familjepension

Ring oss, chatta med oss eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss