Vi har påverkats olika av pandemin

Att leva i en pandemi och med restriktioner har gett oss alla en mängd nya erfarenheter, privat så väl som inom arbetslivet. Svenska företagare har påverkats på en mängd olika sätt. Nästan över en natt gick många arbetsplatser över till distansarbete vilket inledningsvis också upplevdes som en skön paus från vardagstressen för många. Att slippa restid och stress för att hinna med livets alla måsten. Men ganska fort uppstod nya utmaningar när goda vanor började falla och livet flöt ihop vid köksbordet.

Hur det än har varit är det svårt att definiera något som rätt eller fel i hur du eller dina medarbetare har upplevt den här tiden. Som chef kommer du troligen behöva hantera både de individer som mått dåligt av den påtvingade arbetssituationen likväl som de som uppskattat distansarbetet men som nu motvilligt måste tillbaka i det gamla arbetssättet. 

Det är på sin plats att ha en post-corona-strategi

Den nya strategin bör dock inte enbart fokusera på hur arbetsplatsen ska vara utformad och hur många dagar vi ska vara på kontoret. Samla din ledning för att reflektera kring vad ni lärt er. Vad har varit bra eller mindre bra och hur vill ni ha det framåt innan ni springer vidare på en lösning. Tänk igenom vad du måste förändra och hur du ska prata med dina medarbetare.

När du ska öppna upp kontorsvardagen igen - börja enkelt och avslappnat

Vaccinationerna är i full gång och snart ska vi hitta tillbaka vilket kan upplevas stelt, obekvämt eller rent av obehagligt för en del. Din roll som chef blir viktig för att hjälpa dina medarbetare att känna sig bekväma igen. 

  • Ett sätt att göra det på är att börja i mindre skala med uppstartsmöte på kontoret med några få medarbetare i taget. Precis som när du välkomnar en ny medarbetare till jobbet och får denne att känna sig trygg, kan du behöva göra det igen, med befintlig personal. Leda dem tillbaka och in i den nya vardagen – Hej, välkomna tillbaka, vi ses på kontoret på måndag och startar igång.
  • Ha ”promenadmöten” där det passar. Ett promenadmöte är jättebra för att avdramatisera och lätta upp chefs- och medarbetarsamtalet och det skapar också en positiv balans. 
  • Var lyhörd och känn av hur varje individ mår. Nu när ni ses fysiskt igen är det viktigt att ta tillvara på möjligheten att skapa en balans mellan jobbsamtal och hur medarbetarna mår. Försök känna in vilka utmaningar de haft och hur deras tankar om återgången till kontorsvardagen går.
  • Om det känns väldigt utmanande så ta professionell hjälp och råd kring hur du kan hantera tillbakagången utifrån ditt företags behov och situation.

Hur skapar man en digital struktur och sunda mötesvanor på arbetsplatsen?

Även om vi är på väg in i mer normala arbetsrutiner så kommer det vara en ny vardag. Högst troligen kommer det digitala arbetssättet leva kvar på många sätt, vilket kommer att ställa krav på kontorets anpassning. Till exempel möjligheten att gå undan eller tillgången till fler tysta rum. Men det finns mer att ta hänsyn till.

  • Att jobba digitalt har sina fördelar, men vi har lärt oss att det även blir slitsamt fysiskt såväl som psykiskt när de naturliga pauserna uteblir. Du behöver lära din organisation att det är viktigt med andrum mellan möten, framförallt digitala möten som inte har naturliga pauser som fysiska möten där man behöver gå till nästa möte. 
  • Oavsett om mötet är digitalt eller fysiskt, tänk på ergonomin. Sitt inte statiskt i alla möten ni har. Ta initiativet och stå upp ibland. 
  • Har du lyckats kombinera distansmöten med motion, promenadmöten eller walk-and-talk? Se om det går att kombinera även framåt.

Webbinarium: En strategi för välmående medarbetare

Pandemin har ställt nya krav på dig som arbetsgivare och nu är det snart dags att hälsa dina medarbetare tillbaks till vardagen. I webbinariet möter du Annika Zetterman, erbjudandeansvarig Nordea Liv & Pension, Marie Swelén, chefspsykolog Euro Accident, Johan Malmgren, försäljningschef Euro Accident och Anna Treutiger, försäljningschef Euro Accident.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Hållbart företagande

Annika Zetterman

Vi har alltid ett stort fokus på att bidra till hållbart företagande för våra företagskunder. I vårt företagserbjudande har vi tjänster som stöttar företagens chefer och medarbetare gällande hälsa och välmående. Det kan vara ett bra stöd i dessa tider när inget är som vanligt och när det väl är dags att hitta tillbaka till det nya normala, säger Annika Zetterman, ansvarig för Nordeas pensions- och försäkringserbjudande till företag.

Få hjälp och stöd för ditt företag

Har ditt företag den hjälp ni behöver för att vara redo för en återgång?

Genom Euro Accidents sjukförsäkring som erbjuds via Nordeas företagstjänster finns en tjänst som heter Samtalsstöd. Den ger tillgång till professionell hjälp både för dig som chef och för dina medarbetare. Dina medarbetare kan få kostnadsfri rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. För dig som chef och för HR-medarbetare finns även möjlighet att få stöd i den professionella yrkesrollen.