Smart med extra pensionsavsättning inför bokslutet

Snart är det dags för bokslut och om du kommer göra ett plusresultat i din näringsverksamhet kan det vara smart att göra en extra pensionsavsättning.

Om du tar ut lön ur ditt egna aktiebolag, eller om du har överskott av aktiv näringsverksamhet kan du göra avdrag för pension med upp till 35 procent av det belopp du tagit ut under året. Avdraget får maximalt uppgå till 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 573 000 kronor år 2024. 

Det finns ett tak för hur mycket du kan tjäna in till din allmänna pension. Det taket har du nått om du tagit ut en lön på sammanlagt 614 500 kronor under 2024. Har du tjänat mer pengar än så under året kan du sätta av extra till din pension istället för att ta ut mer lön eller låta pengarna ligga kvar i ditt företag som vinst. Vid deklarerat överskott får du inte mer till din allmänna pension (eftersom du nått maxavsättningen redan) och därför är det bättre att öka på pensionsavsättningen än att betala skatt för överskott.

Spara motsvarande det du skulle fått om du vore anställd

En tumregel är att om du sparar 4,5-5,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt via arbetsgivarens tjänstepension.

Header

Introduction

Fördelar med att sätta av överskottet till pensionssparandet

  • Du får större frihet att själv välja när du vill gå i pension.
  • Insättningen är avdragsgill, sänker resultatet och ger skattemässiga fördelar.
  • Insättningen belastas med särskild löneskatt, vilken är lägre än egenavgiften/sociala avgifter. Även den särskilda löneskatten är avdragsgill i verksamheten.

     

Så här gör du om du vill göra en extra pensionsavsättning före bokslut

Gäller för dig med ramavtal hos Nordea Liv & Pension

  1. Skicka ett mejl till oss på Öppnas i nytt fönster och ange "Extra insättning" som rubrik. 
  2. Ange det belopp du vill sätta in, till vilket försäkringsnummer samt namn på den försäkrade. 
  3. Vi skickar dig en faktura att betala in.  
  4. Om du vill vara säker på att insättningen finns med i bokslutet för 2024 måste fakturan vara inbetald innan bokslut görs. 

Vill du ha hjälp?

Vi finns här för dig och du kan alltid att ringa oss på 0771-470 470 och få uppgifterna per telefon för att kunna göra en extra insättning till pensionen. 

För övriga frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundservice Företag på telefon 0771-350 360.

Grafisk bild på en mobiltelefon med hörlurar

Lyssna på våra pensionsexperter

I webbinariet möter du Annika Zetterman, erbjudandeansvarig Nordea Liv  & Pension och Johanna Nilsson Åberg, Försäkringsspecialist Nordea Liv & Pension som berättar mer om fördelarna med extra insättningar till pensionen inför årsbokslutet. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea