eRedovisning

Elektronisk redovisning, eRedovisning, befriar dig från en del av den tidsödande pappershanteringen och gör att ekonomiarbetet fungerar smidigare.

Om eRedovisning

Med eRedovisning via Internet kan du få företagets PlusGirokontoutdrag och rapporter från många av våra tjänster elektroniskt.

  • Få enkelt fram bilder av inbetalningarna och pricka av inkommande betalningar mot kundreskontran.
  • Företagets kontoutdrag och övriga rapporter finns tillgängliga via Internet redan kl. 07.00 morgonen dagen efter bokföringsdagen.
  • Fyra års arkivering ingår.

Kontoutdrag och rapporter

I tjänsten ingår kontoutdrag via Internet och elektroniska rapporter från många av våra tjänster.

Allt bokföringsmaterial måste sparas i det skick det kom till företaget/föreningen i. Det innebär att information på papper måste sparas som papper och information som anländer i elektronisk form måste sparas elektroniskt.

Tre sätt att lagra informationen

I tjänsten eRedovisning hämtar företaget/föreningen sin räkenskapsinformation via internet. Enligt bokföringslagen har då räkenskapsinformationen inte levererats i elektroniskt format. Det innebär att det finns tre valmöjligheter för att lagra räkenskapsinformation: 

  • Skriv ut räkenskapsinformation direkt i tjänsten. Informationen räknas då som original och kan sparas som vanligt i pärm.
  • Spara räkenskapsinformationen på en hårddisk och lagra på detta sätt.
  • Använd eRedovisning med tilläggstjänsten eArkiv och låt oss lagra informationen elektroniskt i 10 år.

Alla alternativ uppfyller bokföringslagen.

Priser

Priser för eRedovisning


SpecifikationPris
eRedovisning - kontoutdrag och rapporter via Internet0 kr
eArkiv - 10 års arkivering av kontoutdrag och rapporter, per år och konto480 kr
Tekniska krav

Priser för eRedovisning


SpecifikationPris
eRedovisning - kontoutdrag och rapporter via Internet0 kr
eArkiv - 10 års arkivering av kontoutdrag och rapporter, per år och konto480 kr

Tekniska krav

För att vi ska kunna ge support på eRedovisning rekommenderar vi nedanstående operativsystem och webbläsare.

Operativsystem och webbläsare för eRedovisning
OperativsystemRekommenderade webbläsare*
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X 10.7 - 10.10Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

*Andra operativsystem och webbläsare kan fungera, men för dem har vi ingen möjlighet att hjälpa dig vid eventuella tekniska problem. Vi avråder från att använda eRedovisning med så kallade betaversioner av operativsystem och webbläsare.

Kom igång med eRedovisning

Kontakt oss för att komma igång