Om Corporate Netbank

Med Corporate Netbank hanterar du svenska och utländska konton och betalningar och får enkelt en komplett bild av företagets kassaflöden och likviditet i realtid.

 • hantera svenska och utländska konton och betalningar - både i Nordea och andra banker.   
 • göra filöverföringar.
 • hantera behörigheter.
 • anpassa användargränssnittet så att det passar dig.
 • få tillgång till ytterligare internettjänster som e-Markets och e-Custody. 

I Corporate Netbank hittar du också landsspecifika integrerade tjänster. Internettjänsten finns på svenska, danska, norska, finska och engelska.

Konton 

Du ser ditt företags konton och transaktioner i realtid och får bra överblick över kassaflöden och likviditet. Du kan lägga till konton från andra banker eller visa koncernkontostrukturen på ett och samma ställe. Dessutom kan du bevaka dina konton i andra banker via SWIFT-rapportering.

Betalningar

Få snabbt fram en betalningsöversikt med status för ditt företags alla betalningar. Corporate Netbank erbjuder ett brett urval av betalningstjänster, utformade för att uppfylla även komplicerade behov.

 • Spara återkommande mottagare i ditt mottagarregister. 
 • Spara tid genom att använda mallar för återkommande betalningar.
 • Med koncerninterna betalningar kan du genomföra snabba transaktioner mellan ditt företags egna konton.
 • Skicka betalningsfiler och hämta ankommande referensbetalningar.
 • Med SWIFT:s Request for Transfer kan du debitera ett konto i en annan bank och få enkel åtkomst till alla dina konton i utlandet, vilket ger dig mer kontroll centralt.

Filöverföring

Med våra filöverföringstjänster kan du skicka filer mellan ditt företags bokföringssystem och Nordea. Du får information om ankommande referensbetalningar och kan exportera kontoinformation till filer.

Tilläggstjänster

Förutom det breda sortimentet av cash management-tjänster erbjuder vi också  e-Markets, e-Custody och andra tjänster som är specifika för ditt land. Läs mer om e-CustodyÖppnas i nytt fönster och e-MarketsÖppnas i nytt fönster.

Hantering och inställningar

 • Corporate Netbank fungerar via din dator, mobiltelefon eller surfplatta, så att du kan hantera ditt företags likviditet när och var som helst.
 • Anpassa inställningarna så att de passar dig och förenklar ditt dagliga arbete.
 • Hanterar själv behörigheter och bestämmer vem som ska ha tillgång till olika konton i Corporate Netbank.
 • Hög säkerhetsnivå vid identifiering av användare.