Frågor och svar om Digitala tjänster

Nätbanken Nordea Business

Mobilbanken Nordea Business Mobile

Nordea Wallet stängs ner 12/6 2023. Hur påverkar det mig som har ett Företagskort Mastercard eller ett First Card?