Importremburs

Importremburs är ett betalningssätt när säljaren i utlandet vill ha en säkerhet innan tillverkning av varan eller då säljaren behöver finansiera sin produktion. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill veta mer om tjänsten importremburs.

Om Importremburs

Importremburs innebär att Nordea åtar sig att betala säljaren om rembursens villkor är uppfyllda.

Dina fördelar:

  • Det kan vara lättare för säljaren att erbjuda en leverantörskredit till dig som köpare.
  • Du som köpare påverkar villkoren i rembursen genom att till exempel styra tidpunkten för leverans då du kan ange sista dag när varorna ska skickas.
  • Du som köpare betalar först efter att varorna har skeppats.
Mer fakta

Mer fakta om Importremburs

Du som köpare ger Nordea i uppdrag att öppna en remburs*. Det innebär att Nordea åtar sig att betala säljaren om rembursens villkor är uppfyllda. Villkoren för rembursen fastställs utifrån ditt affärsavtal med säljaren. I vissa länder kan säljaren belåna sin remburs för att få fram medel till att köpa råvaran.

Du kan sända uppdraget att öppna en remburs elektroniskt via Trade Finance Global samt få information om dina importremburser.

Rembursreglerna, UCP, följer en internationell konvention. Det innebär att samma regler används över i stort sett hela världen.

*Beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Mer fakta om Importremburs

Du som köpare ger Nordea i uppdrag att öppna en remburs*. Det innebär att Nordea åtar sig att betala säljaren om rembursens villkor är uppfyllda. Villkoren för rembursen fastställs utifrån ditt affärsavtal med säljaren. I vissa länder kan säljaren belåna sin remburs för att få fram medel till att köpa råvaran.

Du kan sända uppdraget att öppna en remburs elektroniskt via Trade Finance Global samt få information om dina importremburser.

Rembursreglerna, UCP, följer en internationell konvention. Det innebär att samma regler används över i stort sett hela världen.

*Beviljas efter sedvanlig kreditprövning.