Importremburs

Importremburs innebär att Nordea åtar sig att betala säljaren om rembursens villkor är uppfyllda.

Dina fördelar

  • Det kan vara lättare för säljaren att erbjuda en leverantörskredit till dig som köpare.
  • Du som köpare påverkar villkoren i rembursen genom att till exempel styra tidpunkten för leverans då du kan ange sista dag när varorna ska skickas.
  • Du som köpare betalar först efter att varorna har skeppats.

Mer fakta om Importremburs

Exportremburs

Med Exportremburs kan du begränsa riskerna när de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra eller när landets lagstiftning eller andra bestämmelser kräver det.

Dina fördelar

  • Förbättrad likviditetshantering - om du snabbt kan presentera dokumenten till oss på Nordea kan du oftast få betalt inom några dagar efter det att du skickat iväg varorna.
  • Möjlighet att finansiera din leverantörskredit med rembursen som säkerhet, vilket innebär att du kan erbjuda din kund längre kredittid utan att belasta din egen likviditet.
  • Din köpares bank tar på sig ansvaret att betala om inte din kund betalar.

Mer fakta om Exportremburs

Fakta Importremburs
Fakta Exportremburs

Fakta om Importremburs

Du som köpare ger Nordea i uppdrag att öppna en remburs*. Det innebär att Nordea åtar sig att betala säljaren om rembursens villkor är uppfyllda. Villkoren för rembursen fastställs utifrån ditt affärsavtal med säljaren. I vissa länder kan säljaren belåna sin remburs för att få fram medel till att köpa råvaran.

Du kan sända uppdraget att öppna en remburs elektroniskt via Trade Finance Global samt få information om dina importremburser.

Rembursreglerna, UCP, följer en internationell konvention. Det innebär att samma regler används över i stort sett hela världen.

*Beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Fakta om Exportremburs

Du kan begränsa riskerna när du börjar göra affärer med utländska kunder och de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra, när landets lagstiftning eller andra bestämmelser så kräver, samt när du behöver finansiering av din leverantörskredit. Att få betalt genom remburs är ett sätt att begränsa de risker som kan uppstå när du handlar med utländska köpare.

Via Trade Finance Global får du bland annat rembursen aviserad elektroniskt.

När köparen finns i ett land som är ekonomiskt eller politiskt instabilt kan Nordea under vissa förutsättningar ta på sig ansvaret att betala om köparen eller köparens bank inte kan betala.

Rembursreglerna, UCP, följer en internationell konvention. Det innebär att samma regler används över i stort sett hela världen.