Utländsk bankgaranti

Utländsk bankgaranti är en säkerhet för fullgörandet av avtalsvillkor, till exempel vid betalning av export- eller importaffärer.

Om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar:

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att du får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.

Mer fakta om Utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

En bankgaranti innebär att Nordea åtar sig dina förpliktelser, upp till ett visst belopp, om något skulle hindra dig från att själv uppfylla dem. Dina förpliktelser kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller erlägga likvid.

Via Trade Finance Global kan du beställa och hantera dina utländska bankgarantier.

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Priser

Prata med oss om Utländsk bankgaranti

Ring oss eller besök ett bankkontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster