Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Utländsk bankgaranti

Utländsk bankgaranti är en säkerhet för fullgörandet av avtalsvillkor, till exempel vid betalning av export- eller importaffärer.

Om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar:

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att mottagaren av garantin får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.

Mer fakta om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet. 

En bankgaranti innebär att Nordea åtar sig att säkerställa att dina förpliktelser uppfylls, upp till ett visst belopp, om något skulle hindra dig från att själv uppfylla dem. Dina förpliktelser kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller erlägga likvid.

Borgensförbindelser, dvs garantier utfärdade såsom för egen skuld, används framförallt för transaktioner inom Sverige. Inom internationell handel används normalt demand-garantier, dvs garantier betalbara på första anmodan.

Vi har samlat ett antal garantitexter som du kan använda när du förhandlar era avtal, du hittar garantitexterna härÖppnas i nytt fönster

Hur man ansöker om en utländsk bankgaranti

Fyll i ansökningsformuläret nedan och skriv under och skicka in till din företagsrådgivare i Nordea.

Garantiansökan (interaktiv ansökan) – på svenska och engelskaÖppnas i nytt fönster

Garantiansökan (Word-blankett) (docx, 64 KB)Öppnas i nytt fönster

Garantiändring (Word-blankett) (docx, 50 KB)Öppnas i nytt fönster

Forms in English are available here


Om du behöver utländska garantier regelbundet, vänligen kontakta din företagsrådgivare.

Via Trade Finance Global kan du beställa och hantera dina utländska bankgarantier online.

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Priser utländska bankgarantier

SpecifikationPris
På engelska eller svenska, övriga språk efter separat överenskommelse. Uppläggningspris:   
- Nordeas standardtext 1.500 kr 
- Fri text  3.000 kr
Pris per ändring, min1.200 kr 
Garantiprovision enligt överenskommen %  p.a. min1.100 kr per 6 mån
Krav1.500 kr 
Avisering av garanti utan åtagande1.200 kr
Aviavgift 60 kr 
Extra handläggning, per påbörjad timme800 kr
Extra handläggning av jurist, per påbörjad timme1.500 kr
ExpressbetalningEnligt överenskommelse
Swift/Fax200 kr
Kurir 400 kr 
Porto/Rek150 kr 

 

Prata med oss om utländsk bankgaranti

Ring oss eller besök ett bankkontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster