Utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att mottagaren av garantin får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.

Mer fakta om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet. 

En bankgaranti innebär att Nordea åtar sig att säkerställa att dina förpliktelser uppfylls, upp till ett visst belopp, om något skulle hindra dig från att själv uppfylla dem. Dina förpliktelser kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller erlägga likvid.

Borgensförbindelser, dvs garantier utfärdade såsom för egen skuld, används framförallt för transaktioner inom Sverige. Inom internationell handel används normalt demand-garantier, dvs garantier betalbara på första anmodan.

Standby-remburs

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Dina fördelar

  • Tack vare säkerheten kan det vara lättare för säljaren att bevilja dig (som importör) betalningstid.
  • Med Standbyremburs som säkerhet för betalningen kan du undvika förskottsbetalning.
  • Standbyremburserna öppnas antingen enligt Internationella handelskammarens (ICC) regler för remburshantering UCP 600 eller motsvarande regler för Standby-remburser, ISP98.

Mer fakta om Standby-remburs

Standby-remburs är inget betalningsvillkor utan en säkerhet som till formen liknar en remburs, men som till innehållet kan jämställas med en bankgaranti.

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Standbyremburser kan användas både i kombination med direktbetalningar och som komplement till inkasso eller remburs.

Standby-remburs beviljas efter sedvanlig kreditprövning. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill ansöka om tjänsten.

Ansökan och blanketter

Utländsk bankgaranti

Fyll i ansökningsformuläret nedan och skriv under och skicka in till din företagsrådgivare i Nordea.

Garantiansökan (interaktiv ansökan) – på svenska och engelskaÖppnas i nytt fönster

Hjälp till garantiansökanÖppnas i nytt fönster

Garantiändring (Word-blankett)Öppnas i nytt fönster

Forms in English are available hereÖppnas i nytt fönster

Standardtexter för utländska garantier Öppnas i nytt fönster

Om du behöver utländska garantier regelbundet, vänligen kontakta din företagsrådgivare.

Via Trade Finance Global kan du beställa och hantera dina utländska bankgarantier online.

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Standby-remburs

Standby letter of credit - ApplicationÖppnas i nytt fönster

Standby letter of credit - AmendmentÖppnas i nytt fönster