Utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att mottagaren av garantin får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.

Mer fakta om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet. 

En bankgaranti innebär att Nordea åtar sig att säkerställa att dina förpliktelser uppfylls, upp till ett visst belopp, om något skulle hindra dig från att själv uppfylla dem. Dina förpliktelser kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller erlägga likvid.

Borgensförbindelser, dvs garantier utfärdade såsom för egen skuld, används framförallt för transaktioner inom Sverige. Inom internationell handel används normalt demand-garantier, dvs garantier betalbara på första anmodan.

Standby-remburs

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Dina fördelar

  • Tack vare säkerheten kan det vara lättare för säljaren att bevilja dig (som importör) betalningstid.
  • Med Standbyremburs som säkerhet för betalningen kan du undvika förskottsbetalning.
  • Standbyremburserna öppnas antingen enligt Internationella handelskammarens (ICC) regler för remburshantering UCP 600 eller motsvarande regler för Standby-remburser, ISP98.

Mer fakta om Standby-remburs

Standby-remburs är inget betalningsvillkor utan en säkerhet som till formen liknar en remburs, men som till innehållet kan jämställas med en bankgaranti.

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Standbyremburser kan användas både i kombination med direktbetalningar och som komplement till inkasso eller remburs.

Standby-remburs beviljas efter sedvanlig kreditprövning. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill ansöka om tjänsten.

Utländsk bankgaranti och Standby-remburs

Du ansöker om en bankgaranti via din nätbank. 

Har du nätbanken Nordea Business ansöker du här.Öppnas i nytt fönster

Har du nätbanken Nordea Corporate/Corporate Netbank behöver du första gången du ansöker om en bankgaranti kontakta din företagsrådgivare. Här finns mer information hur du ansökerÖppnas i nytt fönster

Om du inte har tillgång till Nordea Business och Nordea Corporate, vänligen ansök genom att fylla i ansökningsformuläret nedan, skriv ut, signera och skicka till din företagsrådgivare.

Garantiansökan (interaktiv ansökan) – på svenska och engelskaÖppnas i nytt fönster

Hjälp till garantiansökanÖppnas i nytt fönster

Standardtexter
Öppnas i nytt fönster

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Om du behöver ändra en bankgaranti, fyll i Garantiändring (pdf)Öppnas i nytt fönster

Forms in English are available hereÖppnas i nytt fönster