Utländsk bankgaranti

Utländsk bankgaranti är en säkerhet för fullgörandet av avtalsvillkor, till exempel vid betalning av export- eller importaffärer. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag behöver utländska bankgarantier.

Om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet.

Dina fördelar:

  • Med en betalningsgaranti skapar du som köpare möjlighet till köp mot faktura och kan därmed utnyttja möjligheten till leverantörskredit.
  • Som säljare kan du finansiera dig genom att din kund betalar i förskott. Som säkerhet till köparen lämnar du en förskottsgaranti.
  • En bankgaranti säkerställer att mottagaren av garantin får ersättning om viktiga åtaganden i avtalet inte uppfylls.

Mer fakta om utländska bankgarantier

I samband med export- och importaffärer ställer ofta någon av parterna krav på att motparten lämnar en bankgaranti som säkerhet. 

En bankgaranti innebär att Nordea åtar sig att säkerställa att dina förpliktelser uppfylls, upp till ett visst belopp, om något skulle hindra dig från att själv uppfylla dem. Dina förpliktelser kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller erlägga likvid.

Borgensförbindelser, dvs garantier utfärdade såsom för egen skuld, används framförallt för transaktioner inom Sverige. Inom internationell handel används normalt demand-garantier, dvs garantier betalbara på första anmodan.

Vi har samlat ett antal garantitexter som du kan använda när du förhandlar era avtal, du hittar garantitexterna härÖppnas i nytt fönster

Hur man ansöker om en utländsk bankgaranti

Fyll i ansökningsformuläret nedan och skriv under och skicka in till din företagsrådgivare i Nordea.

Garantiansökan (interaktiv ansökan) – på svenska och engelskaÖppnas i nytt fönster

Hjälp till garantiansökan (pdf, 120 KB)Öppnas i nytt fönster

Garantiändring (Word-blankett) (docx, 52 KB)Öppnas i nytt fönster

Forms in English are available here


Om du behöver utländska garantier regelbundet, vänligen kontakta din företagsrådgivare.

Via Trade Finance Global kan du beställa och hantera dina utländska bankgarantier online.

En bankgaranti beviljas efter sedvanlig kreditprövning.