Exportremburs

Remburs är ett betalningssätt som du kan använda för att begränsa de risker som kan uppstå när du handlar med utländska köpare. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill veta mer om tjänsten Exportremburs.

Om Exportremburs

Med Exportremburs kan du begränsa riskerna när de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra eller när landets lagstiftning eller andra bestämmelser kräver det.

Dina fördelar:

  • Förbättrad likviditetshantering - om du snabbt kan presentera dokumenten till oss på Nordea kan du oftast få betalt inom några dagar efter det att du skickat iväg varorna.
  • Möjlighet att finansiera din leverantörskredit med rembursen som säkerhet, vilket innebär att du kan erbjuda din kund längre kredittid utan att belasta din egen likviditet.
  • Din köpares bank tar på sig ansvaret att betala om inte din kund betalar.

Mer fakta om Exportremburs

Du kan begränsa riskerna när du börjar göra affärer med utländska kunder och de ekonomiska och politiska förhållandena i din kunds land är osäkra, när landets lagstiftning eller andra bestämmelser så kräver, samt när du behöver finansiering av din leverantörskredit. Att få betalt genom remburs är ett sätt att begränsa de risker som kan uppstå när du handlar med utländska köpare.

Via Trade Finance Global får du bland annat rembursen aviserad elektroniskt.

När köparen finns i ett land som är ekonomiskt eller politiskt instabilt kan Nordea under vissa förutsättningar ta på sig ansvaret att betala om köparen eller köparens bank inte kan betala.

Rembursreglerna, UCP, följer en internationell konvention. Det innebär att samma regler används över i stort sett hela världen.