Viktigt att tänka på kring årsskiftet

 • Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår.
 • Registrera gärna betalningarna för bevakning direkt när du får fakturorna. Se bryttider för våra olika betalningstjänster nedan. 
 • Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet. 
 • Lägg dina köp- och säljordrar för aktier och fonder i god tid. Se bryttider nedan.
 • Om du behöver besöka oss, tänk på att de här dagarna har bankkontoren stängt.
 • Missa inte att vi drar årsavgiften för ditt företagskonto eller företagspaket den 4 januari 2024. 

Betalningar via mobil- och nättjänster

Vi har sammanställt datum och klockslag för olika typer av betalningar då de måste vara registrerade och signerade i våra mobil- och nättjänster för att mottagaren ska få pengarna före årsskiftet.

Nordea Business och Nordea Business Mobile
Corporate Access, Corporate Access Lite och Nordea Business Filhantering
Corporate Netbank
GiroLink
Corporate File Payment

Corporate Access, Corporate Access Lite och Nordea Business Filhantering

 • Lön- och pensionsutbetalningar i svenska kronor ska signeras senast klockan 23.30 den 20/12 för utbetalning 22/12. Bokföringsdag blir då 21/12.
 • Plusgirobetalning ska signeras senast klockan 16.30 den 29/12.
 • Bankgirobetalning ska signeras senast klockan 09.15 den 29/12.
 • Överföring inom Nordea ska signeras senast klockan 16.30 den 29/12.
 • Överföringar till konto i annan bank senast klockan 12.15 den 29/12.
 • Utlandsbetalning i EUR inom EU/EES senast klockan 14.30 den 28/12 (mottagaren får pengarna nästa bankdag).
 • Utlandsbetalning utanför EU/EES senast klockan 13.15 den 27/12 (när pengarna når mottagaren beror på begärd förmedlingshastighet och mottagande banks villkor).

Köpa och sälja fonder

Den här informationen om registrering av köp- och säljorder före årsskiftet och säljlikvid gäller för direktsparande i fonder hos Nordea i Sverige.

Nordeafonder

För köp- och säljorder som ska bli utförd på kursdatum/kursdag före årsskiftet 2023/2024 är sista tidpunkt för att lägga order den 29 december 2023, innan klockan 15.30. Detta gäller för de flesta av Nordeas fonder, se undantagna fonder nedan. Order som registreras efter denna tidpunkt kommer att få kursdatum tidigast den 2 januari 2023.

Fonder med avvikande tider att registrera köp- och säljorder

För fonderna i tabellen nedan gäller andra tidpunkter när fondordern senast måste registreras för att den ska bli utförd på kursdagen den 30 december 2022. För Nordea European Smaller Companies, som handlas två gånger per månad, blir kursdagen 27 december 2023.

Fond

Datum

Klockslag

Nordea European Smaller Companies11 DecemberInnan kl 15:30
Nordea Asian Stars Fund28 decemberInnan kl 15:30
Nordea Globala Tillväxtmarknader28 decemberInnan kl 15.30
Nordea Japan Fund 
28 decemberInnan kl 15:30
Nordea Kinafond
29 decemberInnan kl 14:00
Nordea Indien29 decemberInnan kl 14:00
Nordea European Stars29 decemberInnan kl 14:00
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global29 decemberInnan kl 12:00
Nordea Nora (Two - Five)29 decemberInnan kl 12:00
Nordea Hållbarhetsfond (Avkastning, Försiktig, Balanserad, Tillväxt)29 decemberInnan kl 12:00

Säljlikvid

När du säljer fondandelar har du pengarna på ditt bankkonto hos oss två bankdagar efter kursdagen för säljordern. Om säljlikviden däremot skickas till en annan bank kan det ta längre tid att få in pengarna på kontot.

Vilket år en fondaffär är genomförd bestäms av kursdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om kursdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt fondinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Aktiehandel

Vilket år en värdepappersaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt värdepappersinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.