Familie i sofa

Livförsäkring

Klarar sig familjen ekonomiskt om du skulle avlida? Med en livförsäkring slipper du fundera. Då kan du, din familj och företagspartner känna er ekonomiskt trygga, även om det otänkbara skulle inträffa.

Fördelar med en livförsäkring

En livförsäkring är en klok investering för framtiden. För dig, din familj och för företaget. Om det otänkbara skulle hända är det i alla fall tryggt att veta att ekonomin är ordnad.

Dina fördelar med en livförsäkring:
 • Ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida.
 • Familjen slipper fatta snabba ekonomiska beslut.
 • Pengarna är skyddade mot inflation.

Livförsäkring för företaget och företagaren:

Kompanjonförsäkring

Du eller en annan delägare kan lösa ut efterlevande om en delägare skulle avlida.

Nyckelpersonförsäkring

Ger det kapitaltillskott som behövs för att kompensera nyckelpersonens dödsfall.

Mer om livförsäkring

Anpassa livförsäkringen efter dina och företagets behov

Försäkringsbeloppet är valfritt och det utbetalas som ett engångsbelopp vid den försäkrades död. Livförsäkring kan tecknas både av företag och privatpersoner.

Livförsäkring kan för företag och företagare användas på tre sätt:

 • Nyckelpersonförsäkring
 • Kompanjonförsäkring
 • Efterlevandeskydd

 

Livförsäkring kan tecknas för den som:

 • inte har fyllt 60 år
 • är inskriven i försäkringskassan
 • klarar hälsoprövningen

Försäkringen gäller längst till den försäkrade fyller 65 år.

Nyckelperson
Kompanjon
Efterlevandeskydd
Priser

Anpassa livförsäkringen efter dina och företagets behov

Försäkringsbeloppet är valfritt och det utbetalas som ett engångsbelopp vid den försäkrades död. Livförsäkring kan tecknas både av företag och privatpersoner.

Livförsäkring kan för företag och företagare användas på tre sätt:

 • Nyckelpersonförsäkring
 • Kompanjonförsäkring
 • Efterlevandeskydd

 

Livförsäkring kan tecknas för den som:

 • inte har fyllt 60 år
 • är inskriven i försäkringskassan
 • klarar hälsoprövningen

Försäkringen gäller längst till den försäkrade fyller 65 år.

Nyckelpersonförsäkring

Om en delägare eller nyckelperson avlider kan de ekonomiska konsekvenserna för företaget vara förödande.

Företaget kan teckna och betala Livförsäkring som ger det kapitaltillskott som behövs för att kompensera nyckelpersonens dödsfall.

Kompanjonförsäkring

Om en delägare avlider tillfaller den personens del i företaget dödsboet. De efterlevande kanske vill bli utlösta ur bolaget, vilket kan bli kostsamt för kvarstående delägare.

Genom att varje delägare tecknar en Livförsäkring på var och en av de övriga delägarna får man det kapital som behövs om en delägare skulle avlida. Dessa försäkringar tecknas alltså privat av respektive delägare.

Observera att en kompanjonförsäkring måste kompletteras med kompanjonavtal.

Efterlevandeskydd

Självklart kan du också teckna en livförsäkring för att dina egna efterlevande ska få en tryggad ekonomi i händelse av dödsfall.

Priser

Avgiften för försäkringen är beroende av valt försäkringsbelopp samt ålder på den försäkrade. Avgiften blir högre ju äldre den försäkrade är.

Priset beror på ålder och hur många prisbasbelopp man tecknar. För 2022 är priset på ett prisbasbelopp 48.300 kr.
Avgift för livförsäkring 
Ålder den försäkrade uppnår under åretPris per år per prisbasbelopp
17 - 19 år35 kr
20 - 30 år36 kr
31 år37 kr
32 år39 kr
33 år   39 kr
34 år41 kr
35 år42 kr
36 år45 kr
37 år47 kr
38 år50 kr
39 år53 kr
40 år57 kr
41 år60 kr
42 år    64 kr
43 år    68 kr
44 år    74 kr
45 år79 kr
46 år84 kr
47 år89 kr
48 år95 kr
49 år101 kr
50 år109 kr
51 år116 kr
52 år124 kr
53 år134 kr
54 år146 kr
55 år160 kr
56 år176 kr
57 år192 kr
58 år    211 kr
59 år233 kr

Kom igång

Rings oss, chatta eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss