Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Olycksfallsförsäkring

Trygghet är något de flesta värderar högt, och där kan vi hjälpa till. Med en Olycksfallsförsäkring får du som företagare och dina anställda skydd om olyckan är framme.

Fördelar med en Olycksfallsförsäkring

En olycka kan även drabba dig ekonomiskt. En Olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om någon anställd skulle skada sig. 

Dina fördelar: 

  • Ekonomisk ersättning vid allvarlig skada och även för kostnader som skadan medför
  • Skyddar dygnet runt, både på arbetet och på fritiden i hela Norden
  • Ger skattefri ersättning

Så fungerar en Olycksfallsförsäkring

En Olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning ifall du råkar ut för en olycka. Hur mycket du får beror dels på försäkringens storlek, dels hur allvarlig själva olyckan är. 

Förutom ersättning för själva skadan får du även betalt för bland annat sjukhusbesök, läkemedel och personliga tillbehör, vanligtvis kläder och annat, som skadas vid olyckan. 

Maximalt kan du teckna en Olycksfallsförsäkring på 2 325 000 kr via Nordea. Vi erbjuder flera olika nivåer, vilket betyder att vi har lösningar för de flesta företag. Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt företag att hitta rätt. 

Vem kan köpa en Olycksfallsförsäkring?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare och dina anställda som är:

  • fullt arbetsföra
  • 16 år fyllda men inte fyllt 67 år. Försäkringen gäller t o m 70 års ålder.

I samarbete med IF och EuroAccident

Nordea vill kunna erbjuda sina kunder så bra skydd som möjligt, just därför har vi valt att samarbeta med försäkringsbolaget IF och EuroAccident. Genom dessa samarbeten kan vi erbjuda dig som företagare bra försäkringar för dig och dina anställda. 

Här kan du läsa mer om erbjudandet från IF.

Här kan du läsa mer om erbjudandet från EuroAccident. 

Mer fakta

Mer fakta

En Olycksfallförsäkring ger ersättning utan självrisk utifrån hur allvarlig en skada eller olycka varit. Ersättning kan betalas ut vid flera olika händelser och olyckor, nedan ser du ett antal exempel på sådana. I villkoren finns fullständig information. 

Kostnader för läkarvård m.m.Läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel. Ersättning betalas också för behandling av legitimerad sjukgymnast eller behandling av annan legitimerad vårdgivare. 
ResekostnaderResekostnader i samband med vård och behandling.
TandbehandlingskostnaderKostnader för behandling av tandskada vid olycksfall (undantag för tugg- och bitskador).
MerkostnaderMerkostnader för kläder och personliga tillhörigheter som förstörs vid olycksfallet.
RehabiliteringVård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till inklusive arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
HjälpmedelKostnader för hjälpmedel som behövs i bostaden eller i bilen för att underlätta vardagen efter olycksfallet eller som kan öka rörelseförmågan. Även anpassning i bostaden kan betalas om det är en engångsåtgärd.
Medicinsk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
Ekonomisk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
DödsfallEtt mindre belopp betalas ut ifall dödsfallet beror på en olycka.
KroppsskadaIfall du råkar ut för förfrysning, värmeslag eller solsting samt boreliainfektion och TBE (på grund av fästingbett) räknas detta som en olycka, vilket betyder möjlighet till ekonomisk ersättning. 
Kontakt vid skada
Försäkringsförmedling

Prata med oss om Olycksfallsförsäkring

Ring oss eller besök ett kontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster