Olycksfallsförsäkring

Trygghet är något de flesta värderar högt, och där kan vi hjälpa till. Med en olycksfallsförsäkring får du som företagare och dina medarbetare skydd om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med en olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk ersättning om du eller någon av dina medarbetare skulle råka ut för en olycka och skada sig. 

Dina fördelar: 

  • Ekonomisk ersättning vid allvarlig skada och även för kostnader som skadan medför
  • Skyddar dygnet runt, både på arbetet och på fritiden i hela Norden
  • Ger skattefri ersättning

Så fungerar en olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning ifall du råkar ut för en olycka. Hur mycket du får beror dels på försäkringens storlek, dels hur allvarlig själva olyckan är. 

Förutom ersättning för själva skadan får du även betalt för bland annat sjukhusbesök, läkemedel och personliga tillbehör, vanligtvis kläder och annat, som skadas vid olyckan. 

Maximalt kan du teckna en olycksfallsförsäkring på 2 380 000 kr via Nordea. Vi erbjuder flera olika nivåer, vilket betyder att vi har lösningar för de flesta företag. Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt företag att hitta rätt. 

Vem kan köpa en olycksfallsförsäkring?

Försäkringen kan tecknas av dig som företagare och dina medarbetare som är:

  • fullt arbetsföra
  • 16 år fyllda men inte fyllt 67 år. Försäkringen gäller t o m 70 års ålder.

I samarbete Euro Accident

Nordea vill kunna erbjuda sina kunder så bra skydd som möjligt, just därför har vi valt att samarbeta med försäkringsbolaget Euro Accident. Genom detta samarbete kan vi erbjuda dig som företagare bra försäkringar för dig och dina medarbetare. 

Här kan du läsa mer om erbjudandet från Euro Accident. 

Mer fakta

Mer fakta

En olycksfallsförsäkring ger ersättning utan självrisk utifrån hur allvarlig en skada eller olycka varit. Ersättning kan betalas ut vid flera olika händelser och olyckor, nedan ser du ett antal exempel på sådana. I villkoren finns fullständig information. 

Kostnader för läkarvård m.m.Läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel. Ersättning betalas också för behandling av legitimerad sjukgymnast eller behandling av annan legitimerad vårdgivare. 
ResekostnaderResekostnader i samband med vård och behandling.
TandbehandlingskostnaderKostnader för behandling av tandskada vid olycksfall (undantag för tugg- och bitskador).
MerkostnaderMerkostnader för kläder och personliga tillhörigheter som förstörs vid olycksfallet.
RehabiliteringVård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till inklusive arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
HjälpmedelKostnader för hjälpmedel som behövs i bostaden eller i bilen för att underlätta vardagen efter olycksfallet eller som kan öka rörelseförmågan. Även anpassning i bostaden kan betalas om det är en engångsåtgärd.
Medicinsk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
Ekonomisk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
DödsfallEtt mindre belopp betalas ut ifall dödsfallet beror på en olycka.
KroppsskadaIfall du råkar ut för förfrysning, värmeslag eller solsting samt boreliainfektion och TBE (på grund av fästingbett) räknas detta som en olycka, vilket betyder möjlighet till ekonomisk ersättning. 
Kontakt vid skada
Försäkringsförmedling

Mer fakta

En olycksfallsförsäkring ger ersättning utan självrisk utifrån hur allvarlig en skada eller olycka varit. Ersättning kan betalas ut vid flera olika händelser och olyckor, nedan ser du ett antal exempel på sådana. I villkoren finns fullständig information. 

Kostnader för läkarvård m.m.Läkarvård, sjukhusvård, behandling och hjälpmedel. Ersättning betalas också för behandling av legitimerad sjukgymnast eller behandling av annan legitimerad vårdgivare. 
ResekostnaderResekostnader i samband med vård och behandling.
TandbehandlingskostnaderKostnader för behandling av tandskada vid olycksfall (undantag för tugg- och bitskador).
MerkostnaderMerkostnader för kläder och personliga tillhörigheter som förstörs vid olycksfallet.
RehabiliteringVård och behandling som behandlande läkare remitterat dig till inklusive arbetsprövning, arbetsträning och omskolning
HjälpmedelKostnader för hjälpmedel som behövs i bostaden eller i bilen för att underlätta vardagen efter olycksfallet eller som kan öka rörelseförmågan. Även anpassning i bostaden kan betalas om det är en engångsåtgärd.
Medicinsk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
Ekonomisk invaliditetOm olycksfallet leder till en permanent nedsättning av arbetsförmågan (minst 50 %) betalas en procentsats av försäkringsbeloppet.
DödsfallEtt mindre belopp betalas ut ifall dödsfallet beror på en olycka.
KroppsskadaIfall du råkar ut för förfrysning, värmeslag eller solsting samt boreliainfektion och TBE (på grund av fästingbett) räknas detta som en olycka, vilket betyder möjlighet till ekonomisk ersättning. 

Kontakt vid skada

Har du olycksfallsförsäkring via EuroAccident så kontaktar du dem via telefon 0771-10 50 13.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling - Euro Accident Livförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508. Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea Liv & Pension rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och är 10 procent av premien. Vid en månadspremie på 100 kronor får alltså Nordea Liv & Pension 10 procent av 100 kronor i ersättning, det vill säga 10 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om olycksfallsförsäkring

Ring oss, chatta med oss eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss