Om olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om du eller någon av dina medarbetare skulle råka ut för en olycka och skada sig. Hur stor ersättningen blir beror dels på försäkringens storlek och dels hur allvarlig själva olyckan är.

Förutom ersättning för själva skadan kan försäkringen även ge ersättning för bland annat sjukhusbesök, läkemedel och personliga tillbehör som kläder eller annat som skadas vid olyckan.

Fördelar med en olycksförsäkring

  • gäller dygnet runt, på arbetet och fritiden och i hela Norden
  • ersättning för kostnader vid olycksfall
  • ersättning för invaliditetsskada till följd av olycksfall

Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring?
Kontakt för att anmäla skada
Villkor
Försäkringsdistribution

Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring?

Försäkringen kan tecknas av dig som företagare och av dina medarbetare som är:

  • mellan 16  och 64 år (försäkringen gäller som längst till 67 års ålder).
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.
  • fullt arbetsföra.

Kontakt för att anmäla skada

Har du olycksfallsförsäkring via Euro Accident kontaktar du dem via telefon 0771-10 50 13 för att anmäla skada.

Försäkringsdistribution

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508 distribuerar försäkringar åt Euro Accident Livförsäkring AB som är försäkringsgivare.

För distributionen av försäkringar har Nordea Liv & Pension rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och är 10 procent av premien. Vid en månadspremie på 100 kronor får alltså Nordea Liv & Pension 10 procent av 100 kronor i ersättning, det vill säga 10 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea Liv & Pension och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om olycksfallsförsäkring

Ring oss, chatta med oss eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss