Företagsbetald ålderspension

Ett pensionssparande är en investering för framtiden. Extra viktigt blir det när ditt företag växer och behöver locka nya duktiga medarbetare.

En framgångsfaktor för många företagare är ofta förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens. Vi hjälper gärna till att skapa en attraktiv pensionslösning som du kan erbjuda dina medarbetare och som de kommer att uppskatta.

Fördelar för företaget:

 • Möjlighet att ge medarbetarna en förmån eller belöning i annan form än lön
 • Avdragsrätt för inbetalningar
 • Inbetalningar beskattas med särskild löneskatt som är lägre än arbetsgivaravgift och egenavgift.

Pensionsform som passar många

Vi har pensionslösningar, oavsett om du vill placera pengarna själv eller vill ha en enklare lösning där du får hjälp av av oss. Genom de två sparformerna - Tjänstepension Garanti och Tjänstepension Fond - anpassar vi upplägget efter vad du som företagare och dina medarbetare önskar.

Tjänstepension Garanti

Tjänstepension Garanti

Tjänstepension Garanti är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar den som vill få hjälp att placera sina pensionspengar. Vi sköter allt och anpassar sparandet efter hur lång tid det är kvar till pensionen. Sparandet innehåller även en garanti som innebär att man som lägst får tillbaka 85 procent av de pengar som satt in. 

Fördelar med Tjänstepension Garanti
 • Ett tjänstepensionssparande som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG).
 • Ett bekvämt sparande där vi sköter allt.
 • Risknivån i sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten desto tryggare placerar vi pengarna. 
 • Medarbetaren kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. 
I de pensionsportföljer vi förvaltar åt våra kunder jobbar vi hela tiden aktivt med de investeringar vi gör. Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.
Förvaltning

Förvaltningen i Tjänstepension Garanti sker i två portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Hur stor andel av sparandet som förvaltas inom respektive portfölj beror på när den anställde tänkt gå i pension. 15 år innan avtalad utbetalningstidpunkt påbörjar vi en stegvis omfördelning av pensionssparandet mellan de två portföljerna. Från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen som har en lägre risk.

Här är utvecklingen för respektive portfölj.

Tjänstepension Fond
Utbetalning och möjlighet att flytta sparandet
Deklarations- och avdragsregler
Priser
Villkor och förköpsinformation

Tjänstepension Garanti

Tjänstepension Garanti är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar den som vill få hjälp att placera sina pensionspengar. Vi sköter allt och anpassar sparandet efter hur lång tid det är kvar till pensionen. Sparandet innehåller även en garanti som innebär att man som lägst får tillbaka 85 procent av de pengar som satt in. 

Fördelar med Tjänstepension Garanti
 • Ett tjänstepensionssparande som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG).
 • Ett bekvämt sparande där vi sköter allt.
 • Risknivån i sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten desto tryggare placerar vi pengarna. 
 • Medarbetaren kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. 
I de pensionsportföljer vi förvaltar åt våra kunder jobbar vi hela tiden aktivt med de investeringar vi gör. Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.
Förvaltning

Förvaltningen i Tjänstepension Garanti sker i två portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Hur stor andel av sparandet som förvaltas inom respektive portfölj beror på när den anställde tänkt gå i pension. 15 år innan avtalad utbetalningstidpunkt påbörjar vi en stegvis omfördelning av pensionssparandet mellan de två portföljerna. Från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen som har en lägre risk.

Här är utvecklingen för respektive portfölj.

Tjänstepension Fond

I Tjänstepension Fond väljer medarbetaren själv hur pengarna ska placeras. En utmärkt sparform för den som är lite mer intresserad av sparande och själv vill vara aktiv. 

Med Tjänstepension Fond kan man välja från ett brett utbud av Nordeas fonder och dessutom ett urval av externt förvaltade fonder. 

Gör medarbetaren inget val placeras tjänstepensionspengar i Nordeas Pensionsportfölj som är ett åldersanpassat sparande där hållbarhet står i fokus. Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.

Fördelar med Tjänstepension Fond
 • Möjlighet att placera i ett brett utbud av fonder
 • Tillgång till externt förvaltade fonder
 • Nordea Pensionsportfölj är en fond anpassad efter medarbetarens ålder
Fondutbud

Här kan du se vilka fonder du kan placera i.

Mer fakta

Utbetalning

Du kan välja vid vilken ålder du vill att utbetalningarna ska starta, men tidigast från den månad du fyller 55 år. Pensionen betalas sedan ut månadsvis under minst fem år. Innan utbetalningen påbörjats kan du ändra på starttidpunkt och utbetalningens längd.

Flytträtt

Med full flytträtt kan du enkelt flytta din tjänstepension till eller från Nordea, mot en viss flyttavgift. För att dina pensionspengar ska kunna flyttas måste ett år ha gått efter tecknandet. Utbetalning får inte heller ha påbörjats.

Deklarations- och avdragsregler

Huvudregel

Arbetsgivare får göra avdrag för tjänstepensionspremier med 35 % av den anställdes lön. Avdraget får inte överstiga 10 prisbasbelopp. Med lön menas all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln ger möjlighet till större avdrag, för att komplettera pensionen på grund av förtida avgång eller komplettering av otillräckligt tryggade pensionsutfästelser.

Avdrag medges för kostnader för att uppnå avtalad pensionsnivå. Kostnaden får inte överstiga ett belopp som svarar mot kostnaden för ålderspensionsförmåner enligt följande tabell:

Kompletteringsregeln
LönPension före 65 årPension från 65 år
Upp till 7,5 prisbasbelopp80 %20 %
7,5 - 20 prisbasbelopp70 %70 %
20 - 30 prisbasbelopp40 %40 %

Exempel

Bertil är 60 år och skall pensioneras. Arbetsgivaren har utfäst maximal pension enligt kompletteringsregeln fram till dess Bertil fyller 65 år. Bertil har en årslön på 280.000 kronor.

Maximal pension för Bertil är 80 % = 224.000 kronor per år.

Arbetsgivaren engångsbetalar en pensionsförsäkring som ger denna pension i 5 år. Engångspremien för pensionsförsäkringen blir i detta fall 1.120.000 kronor.

Särskild löneskatt

Företagsbetalda pensionsförsäkringspremier är inte belagda med arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Istället ska företaget betala särskild löneskatt.

Priser

Pensionsförsäkring
SpecifikationGaranti  Fondförvaltning
Årsavgift  149 kr149 kr
Premieavgift  0 %0 %
Årlig kapitalavgift, i % av värdet på pensionskapitalet0,75 %0,75 %
Årlig förvaltningskostnad, i % av värdet på pensionskapitalet0,13-0,19 %

Förvaltningskostnad för respektive fond tillkommer

Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt 
Flytt till annan försäkringsgivare 
SpecifikationGaranti Fondförvaltning
Första året efter första premieinbetalningFlytt medges ej Flytt medges ej
Ett år efter första premieinbetalning900 kr
600 kr
(Avgiftsfritt under 1 pbb)
Tilläggsförsäkring
Specifikation
Premiebefrielse, i % av premien2,4 %

Fondutbud för pensionssparande i fonder

Fondutbud