Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Företagsbetald Ålderspension

Ett pensionssparande är en investering för framtiden. Extra viktigt blir det när ni växer och behöver locka nya duktiga medarbetare.

Fördelar med Företagsbetald Ålderspension

En framgångsfaktor är ofta förmågan att locka och behålla rätt medarbetare. Vi hjälper gärna till att skapa en attraktiv pensionslösning som du kan erbjuda dina anställda och som de kommer att uppskatta.

Företagets fördelar:

  • Möjlighet att ge anställda en förmån eller belöning i annan form än lön
  • Avdragsrätt för inbetalningar
  • Inbetalningar beskattas med särskild löneskatt som är lägre än arbetsgivaravgift och egenavgift.

Pensionsform som passar många

Företags Ålderspension är ett bra pensionssparande, oavsett om man vill placera sina pengar själv eller hellre vill ha en enklare lösning där man tar hjälp av Nordeas förvaltare. Genom de två lösningarna - Ålderspension med garanti och Ålderspension med fonder - anpassar vi upplägget efter vad du som företagare och dina anställda önskar.

Pension med garanti

Ålderspension med garanti

I Ålderspension med garanti placerar Nordeas experter pengarna. Sparandet är anpassat efter den försäkrades ålder, vilket innebär att placeringarna blir tryggare ju närmare utbetalning man kommer. Dessutom har sparformen en garanti, vilket betyder att den försäkrade alltid får tillbaka minst 85 % av sina insättningar vid det planerade utbetalningstillfället.

Placeringarna fokuserar på hållbara investeringar, såsom klimatsmarta lösningar som bland annat sänker koldioxidavtrycket vilket bidrar till ett bättre klimat och hållbarare miljö. 

Fördelar
  • Du slipper själv placera dina pengar, utan överlåter detta till Nordeas experter. 
  • Sparandet anpassas efter din ålder, ju närmare utbetalning du kommer, desto tryggare är dina placeringar. 
  • Du har alltid en garanti på minst 85 % av dina insättningar. Garantin gäller vid din planerade utbetalningstidpunkt. 
  • Ett grönt och klimatsmart sparande.
Utveckling

Ålderspension med garanti placerar i två olika portföljer - Tillväxtportföljen och Trygga portföljen. Hur mycket som placeras i respektive portfölj beror på din ålder, ju närmare pensionen du kommer desto mer av dina pengar placeras i Trygga portföljen.

Här kan du följa utvecklingen i respektive portfölj.

Pension med fonder
Utbetalning och möjlighet att flytta sparandet
Deklarations- och avdragsregler
Priser
Villkor och förköpsinformation

Fondutbud för pensionssparande i fonder

Fondutbud