Testa ditt BankID på kort

På BankID:s hemsida kan du testa att ditt BankID på kort fungerar och att du har rätt PIN-kod. 

Om ditt BankID på kort fungerar i testet men inte hos en viss myndighet eller företag så kan det vara fel på myndighetens/företagets tjänst.

Så här använder du BankID på kort

 1. Anslut kortläsaren med USB-sladden till din dator och sätt i kortet i kortläsaren. 
 2. Gå till tjänsten du vill logga in på och välj att logga in med BankID.
 3. BankID säkerhetsprogram startas och du får ange din PIN-kod i kortläsaren. 

Nu är du inloggad och kan göra dina ärenden. 

Här kan du använda BankID på kort

 • Nätbanken Nordea Business
 • Corporate Netbank
 • BGCom 
 • GiroLink 
 • e-tjänster hos myndigheter och företag
Spärra BankID på kort
Tekniska krav för BankID på kort
Felsökning för BankID på kort
Lås upp BankID på kort med PUK-kod
Lås upp BankID på kort med NCR1+
Lås upp BankID på kort med NCR1

Tekniska krav

Allmänna förutsättningar 

Du behöver ha ett svenskt personnummer och vara minst 11 år.

Systemkrav

 • Aktuella systemkravÖppnas i nytt fönster för BankID.
 • Testa din dator för att se att du har rätt förutsättningar för att använda ditt BankID i våra tjänster.

För att använda BankID på kort behöver du:

 • Kortläsare med sladd
 • Inloggningskort

Giltighetstid BankID på kort

Giltighetstiden på BankID på kort är samma som giltighetstiden på ditt kort.

Felsökning för BankID på kort

Problem att ladda ner BankID säkerhetsprogram

Kontrollera att din dator uppfyller de tekniska kravenÖppnas i nytt fönster.

Problem att installera kortläsaren NCR1

Vid problem med att installera kortläsaren prova med följande:

 • Anslut kortläsaren med USB-sladden till din dator, utan kort, och kontrollera att du ser texten Nordea samt tre svarta rektanglar i kortläsarens teckenfönster.
 • Visas endast en rektangel fungerar inte sladden till kortläsaren eller USB-porten, detta kan bero på kabelbrott eller att det inte är rätt sladd. Testa med annan sladd eller USB-port.
 • Visas två rektanglar är drivrutinen för kortläsaren inte korrekt installerad. Hämta nya drivrutinerÖppnas i nytt fönster.
 • Visas tre rektanglar är kortläsaren korrekt installerad

Felkod 10001 vid inloggning eller signering

Ifall du får felkod 10001 vid inloggning eller signering prova följande:

 1. Ta ut kortet ur kortläsaren och sätt i det igen. Vänta tills sträcken i teckenfönstret slocknat och testa därefter att logga in på nytt.
 2. Dra ur sladden ur datorn och anslut den på nytt. Vänta tills strecken i teckenfönstret slocknat och testa därefter att logga in på nytt.
 3. Starta BankID säkerhetsprogram. Välj Arkiv i menyn, klicka därefter på Inställningar. I rutan som kommer upp klickar du på fliken Avancerat och klicka på Töm cache.
 4. Starta om datorn med kort och kortläsare ansluten.

Programmet kan inte hitta ditt BankID - kontrollera ditt BankID. Felkod 10022.

Det kan bero på att det inte finns något BankID på kort i kortläsaren som kan användas för den aktuella legitimeringen eller underskriften.

Ifall ditt BankID på kort ska fungera för vald tjänst så prova följande:

 1. Ta ut kortet ur kortläsaren och sätt in det igen. Vänta tills strecken i teckenfönstret slocknat och testa därefter att logga in på nytt.
 2. Töm cache och cookies i din webbläsare.
 3. Ifall du använder Internet Explorer gå in under Verktyg (kugghjulet uppe till höger), Internetalternativ, fliken Innehåll, klicka på Certifikat och ta bort Nordeas certifikat.  Välj sedan fliken Säkerhet och därefter Betrodda platser och lägg till aktuell webbsidas adress.
 4. Starta om webbläsaren.
 5. Starta BankID säkerhetsprogram. Välj Arkiv i menyn, klicka därefter på Inställningar. I rutan som kommer upp klickar du på fliken Avancerat och klicka på Töm cache. 
 6. Uppdatera BankID säkerhetsprogramÖppnas i nytt fönster till den senaste versionen.
 7. Om ovanstående inte hjälper gå in på BankIDs sida för att avinstallera BankID säkerhetsprogramÖppnas i nytt fönster. Ladda ner RemoveBISP på datorn, kör filen och starta sedan om datorn. Installera därefter BankID säkerhetsprogram på nytt på datorn.

Lås upp med PUK-kod

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i följd vid användning av BankID på kort blir PIN-koden spärrad.

Om du har PUK-koden (8 siffror) till kortet kan du låsa upp PIN-koden.

Lås upp med NCR1+

På baksidan av kortläsaren anges om det är NCR1 eller NCR1+. 

Det här behöver du:

 • En kortläsare (sladd ska inte användas).
 • PUK-kod (8 Siffror).

Så här gör du:

 1. Sätt i kortet i kortläsaren.
 2. Texten "KortPIN spärrad" visas i kortläsaren. Tryck OK.
 3. Texten "Lås upp med PUK-kod" visas i kortläsaren. Tryck OK. (Kommer denna text inte upp i kortläsaren, följ instruktionerna under ”Med NCR1”).
 4. Knappa in PUK-koden (8 siffror) och tryck OK.
 5. PIN-koden är upplåst.

Lås upp med NCR1

På baksidan av kortläsaren anges om det är NCR1 eller NCR1+. 

Det här behöver du:

Ladda ner och installera drivrutiner till kortläsaren (om drivrutinerna redan är installerade på datorn, hoppa över detta steg): 

Så här gör du:

1. Anslut kortläsaren med sladden i datorn och sätt i kortet i kortläsaren.

2. Starta säkerhetsprogrammet:

 • I Windows - Öppna startmenyn längst ner till vänster på skärmen och leta upp BankID säkerhetsprogram.
 • I Mac OS X - Öppna Finder, gå till Program och klicka på BankID säkerhetsprogram.

3. Klicka på ditt namn och sedan knappen ”Hantera PIN”.

4. Knappa in PUK-koden (8 siffror) och tryck OK

5. PIN-koden är upplåst.

Mobilt BankID

Mobilt BankID sparas i din mobiltelefon eller surfplatta.

Läs mer om Mobilt BankID

BankID på fil

BankID på fil är en e-legitimation som lagras i din dator.

Läs mer BankID på fil

e-kod

e-kod använder du för att logga in och signera i våra internettjänster.

Läs mer om e-kod